Företag:

NetPort Science Park AB (svb)
556728-3048
BIBLIOTEKSGATAN 4
BIBLIOTEKSGATAN 4, 374 35 KARLSHAMN
0733-999954
Karlshamn
Aktiebolag
17.04.2007
20-49 anställda
100 000
Bolaget skall bedriva verksamhet genom att verka för samarbete mellan olika aktörer i syfte att stärka utveckling av kommun, näringsliv och högskola, att skapa lokala förutsättningar för etablering, drift och utveckling av högskola och företag och näringsverksamhet, att genomföra aktiviteter för att sprida kunskap angående utveckling inom teknik och vetenskap, varigenom högskola, företag, näringsidkare och andra kan utveckla samarbetsformer som möjliggör att tekniska landvinningar och vetenskapliga rön bidrar till att stärka och utveckla näringsverksamhet, att ensam eller tillsammans med andra privat- och offentligrättsliga organ verka för att initiera genomförandet av tidsbegränsade projekt, vars syfte är att stimulera och underlätta drift och utveckling av olika typer av närings- och utbildningsverksamhet, att genom medlemskap i Blekinge Business Incubator ideell före ning medverka till utveckling av företag och företagsidéer, att genomföra marknadsföringsinsatser i syfte att stärka näringsverksamhet samt att öka Karlshamns kommuns attraktionskraft som utbildningsort och som ort för etablering och utveckling av företag och näringsverksamhet, att delta i nätverk på nationell och internationell nivå i syfte att utveckla näringslivet i Karlshamn och Blekinge, att bedriva verksamhet såsom förmedling av lokaler, genomföra mässor och liknande marknadsföringsåtgärder samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bedriva spelinkubatorverksamhet.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas ensam av
Henningsson, Bengt Alvar Samuel

NetPort Science Park AB (svb) är noterat på adressen «BIBLIOTEKSGATAN 4» och var registrerad 17.04.2007 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 100 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Konsultverksamhet avseende företags organisation

Bolagets rörelsescore har beräknats till 27 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2017 visar en omsättning på SEK 24 261 000, ett rörelseresultat på SEK 421 000 och där eget kapital var positivt med SEK 115 000.

Styrelsen består av 9 män och 3 kvinnor med en genomsnittsålder av 54 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 75 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 31 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 43,17 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2017-122016-122015-122014-122013-12
Total omsättning24.26124.68120.42319.54716.481
Rörelseresultat421453626613554
Resultat före skatt-861293230
 
Summa eget kapital11514911610597
Kassa och bank00251114
 
Rörelsemarginal (%)22333
Soliditet (%)11211

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats negativt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%), Soliditet (%)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsekapital (KSEK)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 1,35 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2017-122016-122015-122014-122013-12
Avkastning på totalt kapital22333
Kapitalomsättningshastighet44242
Omsättningshastighet kundfordringar55545
Skuldsättningsgrad00000
Rörelsemarginal44888
Kassaflöde från rörelse01111
Ränteteckningsgrad24444
Kassalikviditet1010101010
Score2730333433
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Extern verkställande direktör

Revisorer

Revisorssuppleant

Koncernstruktur: