Företag:

Nöjesdesign i Sverige AB
556848-9271
GRENVÄGEN 10
GRENVÄGEN 10, 774 61 AVESTA
070-7104605
Dalarna
Avesta
Aktiebolag
06.04.2011
0 anställda
50 000
Aktiebolaget ska bedriva uthyrning av personal köksutrustning, tält, maskinutrustning för industri, scenkläder, dekorer. Försäljnings-, uthyrnings-, service-, projektledning och designverksamhet avseende ljus- och ljudanläggningssystem samt scener för yr kesmässigt bruk och transport av ovanstående. Därjämte kan bolaget köpa, sälja och förvalta aktier, obligationer, reverser, andelar, fastigheter samt köpa och sälja administ rativa tjänster, ingå borgensåtaganden samt idka därmed förenlig verksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller lag om finansieringsverksamhet. Tillika äger bolaget rätt att för dotterbolag och närbesläktade företag ingå borgenså tagande, så och till dessa lämna lån. Bolagets verksamhet är att direkt eller genom dotterbolag bedriva verksamhet med ekonomiska konsultationer, personaluthyrning, förvaltning, leasing och finansiering av fast och lös egendom, föret rädesvis fordon, maskinutrustning för industri, biltelefoner och kontorsutrustning, factoring och rebelåning av fakturor, kontrakt, skuldsedlar och värdepapper. Och bedriva handel med bilar, motorcyklar, terrängskoter, båtar och maskiner såsom vitvaror, centraldammsugare ävensom tillbehör till sådana produkter, byggnads-, åkeri-, rederi- och speditionsverksamhet, fordons- och maskinuthyrning till verkstads- och processindustri ävensom agentur och konsultverksamhet med sådana produkter, finansiering vid företagsöverlåtelse, lagerfinansiering, import och exportfinansiering och härmed förenlig verksamhet inom och utom Sverige. Uthyrning av maskiner sker inom byggbranschen.
Firman tecknas var för sig av
ledamoten / suppleanten

Nöjesdesign i Sverige AB är noterat på adressen «GRENVÄGEN 10» och var registrerad 06.04.2011 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 50 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Stödtjänster till artistisk verksamhet

Bolagets rörelsescore har beräknats till 68 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 30.04.2019 visar en omsättning på SEK 409 000, ett rörelseresultat på SEK 352 000 och där eget kapital var positivt med SEK 737 000.

Styrelsen består av 2 män och inga kvinnor med en genomsnittsålder av 63 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 22 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 19 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 20,50 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2019-042018-042017-042016-042015-04
Total omsättning409336411479351
Rörelseresultat35220438414733
Resultat före skatt1811142609831
 
Summa eget kapital737595507304228
Kassa och bank742213942658
 
Rörelsemarginal (%)866193319
Soliditet (%)3630241443

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats positivt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%), Rörelsekapital (KSEK), Soliditet (%)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 7,40 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2019-042018-042017-042016-042015-04
Avkastning på totalt kapital1061063
Kapitalomsättningshastighet22222
Omsättningshastighet kundfordringar00040
Skuldsättningsgrad42424
Rörelsemarginal2020202014
Kassaflöde från rörelse2020202010
Ränteteckningsgrad1010101010
Kassalikviditet20228
Score6860686651
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Revisorer

Koncernstruktur: