Företag:

SEB Finans AB
556111-7499
, 167 81 BROMMA
Stockholm
Aktiebolag
12.09.1967
225 000 000
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva sådan finansieringsrörelse, samt verksamhet som har ett naturligt samband därmed, som avses i 1 kap. 4§ och 7 kap. 1§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Förutom att ta emot återbetal ningspliktiga medel från allmänheten indirekt via företag, med vilket det finns nära samband, får bolaget utöva bland annat följande verksamheter 1. fakturabelåning och' eller fakturaköp, belåning och' eller köp av fordringar eller rättigheter enligt försäljningsavtal, leasingavtal och hyresavtal, övertaganden av köpares betalningsskyldighet gentemot säljare även utan samband med fakturaköp samt lager belåning och' eller lagerköp, 2. köp samt efterföljande försäljning, leasing eller uthyrning av lös eller fast egendom, däri inkluderat fartyg och luftfartyg samt byggnader och fastigheter, 3. lämna reverslån, 4. ställa garanti för kredit och ikläda sig liknande åtaganden, 5. förmedla krediter och andra tjänster av ovan angivna slag, 6. bedriva inkassoverksamhet samt ombesörja likvider och därtill hänförliga åtgärder, 7. lämna kreditupplysning enligt de förutsättningar som föreskrivs i lag, 8. utveckla datasystem, utarbeta dataprogram, utföra bearbetning i dator samt marknadsföra och försälja datatjänster och andra administrativa tjänster, 9. lämna råd och biträde i ekonomiska frågor samt i finansiering- och företagsledningsfrågor samt i övrigt i samband med ovan angiv na verksamheter.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Aarö, Stein / Ahonen, Timo Rainer / Bjarte, Böe / Bröderman, Lennart Thorild / Daehli, Arne Sverresönn / Falkman, Nils Anders / Fossbråten Borg, Marit / Funke, Anders / Grönvall, Rolf Johan Folke / Kongstad, Carsten / Liknes, Anne / Multan, Jan Anders / Myrup, Hans Jacob / Pedersen Nödskov, Jens / Sardal, Lars Pontus / Stern-Peltz, John Erik / Stjernström, Jan Martin / Thodal Ness, Einar / Thureson, Claes-Johan / Wolf, Tom Henrik / Åkvist, Karin Margareta / Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman / beträffande löpande förvaltningsåtgärder

SEB Finans AB registrerades 12.09.1967 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 225 000 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen

Bolagets rörelsescore har beräknats till 43 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2006 visar en omsättning på SEK 5 891 313 000, ett rörelseresultat på SEK 561 499 000 och där eget kapital var positivt med SEK 553 790 000.

Styrelsen består av 8 män och inga kvinnor med en genomsnittsålder av 68 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 73 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 71 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 71,25 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2006-122005-122004-12
Total omsättning5.891.3135.226.6344.762.352
Rörelseresultat561.49941.169257.341
Resultat före skatt268.499302.00827.765
 
Summa eget kapital553.790647.531408.186
Kassa och bank10.31554.90349.392
 
Rörelsemarginal (%)1015
Soliditet (%)141316

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats negativt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Rörelsekapital (KSEK)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%), Soliditet (%)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 4,25 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2006-122005-122004-12
Avkastning på totalt kapital222
Kapitalomsättningshastighet222
Omsättningshastighet kundfordringar340
Skuldsättningsgrad000
Rörelsemarginal14212
Kassaflöde från rörelse202020
Ränteteckningsgrad0010
Kassalikviditet222
Score433248
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Verkställande direktör
 
Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Arbetstagarrepresentant
Styrelseledamot
Arbetstagarrepresentant
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Övriga befattningar

 
Extern firmatecknare
 
Extern firmatecknare
 
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
 
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
 
Extern firmatecknare
 
Extern firmatecknare
 
Extern firmatecknare
 
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
 
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern vice verkställande direktör

Revisorer

Revisorssuppleant