Företag:

Studsvik Nuclear Aktiebolag
556051-6212
, 611 82 NYKÖPING
0155-221000
Aktiebolag
16.01.1948
100-199 anställda
50 000 000
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att: - bedriva material- och korrosionsteknisk provning och utveckling, - omhänderta radioaktivt avfall, sanera och riva kärntekniska anläggningar, sälja anläggningar för omhändertagande av radioaktivt avfall, - bedriva fastighetsdrift, lokaluthyrning, fastighetsskötsel, utföra administrativa tjänster inom bl a områdena informations- teknik, inköp, ekonomiadministration och personaladministration, - bedriva transportverksamhet i begränsad omfattning, - utföra riskanalyser i industriella anläggningar som syftar till att ge ökad drifttilgänglighet och höja säkerheten för anläggningar och miljö, samt därjämte bedriva annan med det föregående förenlig verksamhet. Bifirmornas uppgift är att bedriva verksamhet inom restaurang, hotell och kursgård, FoU-uppdrag till kraft- och värmeverk och därmed närstående områden, FoU-uppdrag till staten, statliga myndigheter och programorgan, forsknings- och utvecklingsarbete inom energiområdet.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
ledamöterna / Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman / beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Studsvik Nuclear Aktiebolag registrerades 16.01.1948 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 50 000 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik

Bolagets rörelsescore har beräknats till 63 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2019 visar en omsättning på SEK 232 504 000, ett rörelseresultat på SEK 23 174 000 och där eget kapital var positivt med SEK 303 633 000.

Styrelsen består av 3 män och 1 kvinna med en genomsnittsålder av 53 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 57 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 55 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 55,50 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2019-122018-122017-122016-122015-12
Total omsättning232.504272.289247.437303.416369.922
Rörelseresultat23.17437.788-1.296-58.52319.877
Resultat före skatt14.76229.960-9.55179.625-353
 
Summa eget kapital303.633290.975268.168273.49193.672
Kassa och bank022.90027.17931.9462.241
 
Rörelsemarginal (%)1015-1-196
Soliditet (%)6662616126

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats negativt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%), Rörelsekapital (KSEK)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Soliditet (%)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 8,50 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2019-122018-122017-122016-122015-12
Avkastning på totalt kapital670126
Kapitalomsättningshastighet22222
Omsättningshastighet kundfordringar33332
Skuldsättningsgrad680100
Rörelsemarginal16180012
Kassaflöde från rörelse10180207
Ränteteckningsgrad10100010
Kassalikviditet101010102
Score6376155741
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Verkställande direktör
Styrelseledamot

Övriga befattningar

Revisorer

Huvudansvarig revisor

Koncernstruktur:

Företagsnamn Ägd del
Studsvik AB
Studsvik Engineering Technology (Beijing) Co Ltd 100%
Studsvik France SAS 100%
Studsvik Germany GmbH 100%
Studsvik GmbH & Co KG
Studvik Verwaltungs SmbH
Studsvik Holding Inc 100%
RACE Holding LLC
Studsvik Logistics LLC
Studsvik Processing Facility Memphis LLC
Studsvik Processing Facility, LLC
Studsvik, Inc
Studsvik Instrument Systems Aktiebolag 100%
Studsvik Japan, Ltd 100%
Studsvik Nuclear Aktiebolag 100%
Studsvik Scandpower (Suisse) GmbH 95%
Studsvik Waste Management Technology Aktiebolag 100%
Studsvik Scandpower Aktiebolag 91%
Studsvik Scandpower GmbH 100%
Studsvik Scandpower Inc 79%
Studsvik UK Ltd 100%
Studsvik Alpha Engineering Ltd
Studsvik Verwaltungs GmbH 100%