Torsten Johan Anders Rudengren (34p)

Man, Född: 1964
Roller

Ordförande

Rangordningen antal relationer
Per David Tomsic (88) Mats Joakim Holgersson (68) Daniel Stamenkovic (33) Martin Sebastian Wärnberg (16) Niklas Ingemar Johansson (12) Hannah Kristina R K-n Bohwalli (9) Lars Elving Borgsten (8) Nils David Alexander Hagberg (4) Per Henrik Burewall (3) Iréne Diana Elisabet Pernbrink (3) Charlotte E M Edholm Ahlberg (3) Pontus Christoffer Wickbom Burevall (3) Jan Olof Göran Gutestam (3) Ludvig Samuelsson (3) Johan Rudengren (2) Nils Mikael Lannerheim (2) Anders Johan Änggårdh (1) Adèle Emelia Brick (1) Björn Gerhard Franzén (1) Lars Torbjörn Hultsberg (1) Thomas Karl Patrick Jensen (1) Lars Staffan Franzén (1) Anders Olof Lennart Hellström (1) Eva Maria Birberg (1) Lars-Ole Gunnar Sundström (1) Sven Per Björn Aspling (1) Karl Benny Larsson (1) Anita Helena Berggren (1) Seth David Kristoffer Bäckström (1) Erik Arne Peter Sandberg (1) Lars Johan Elfström (1) Erik Ola Spinnars (1) Claes Agne Ekström (1) Lars Olof Hellman (1) Basse Filip Sebastian Malmquist (1) Ebba Agneta Änggårdh (1) Lena Margareta Lindström (1) Britt Ingert Franzén (1) Klas Fredrik Emil Ahlqvist (1) Karin Emelie Åström (1) Stefan Torsten Persson (1) Karl Johan Stefan Bratteberg (1) Thomas Arne Dahlin (1) Eva Margareta Eljans (1) Rolf Peter Sundström (1) Ulf Christer Järlebro (1) Roland Valter Ulf Thomsson (1) Lars Erik Nilsson (1) Sten Karl Magnus Palmgren (1) Ulf Bülow Nordström (1) Magnus Lars Lindelöf (1) Solveig Margareta Turunen (1) Sven Conrad Riben (1) Björn Thomas Franzén (1) Anna Benita Rosendal (1) Sven Ludvig Palle Svensson Sjöbom (1) Therese Anna Maria Bratteberg (1) Lars Gösta Öman (1) Karin Margareta Dahlin (1) Stefan Ingemar Heghammar (1) PER OVE JANSSON (1) Åsa Gertrud Haglund (1) Jonas Karl Gustaf Almquist (1) Bernt Ove Bäckström (1) Sten Anders Erik Larsson (1) Maria Nilsdotter Halla (1) Johan Ola Källqvist (1) Jacob Fredrik Leonard Widén (1)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.