Niklas Ingemar Johansson (11p)

Man, Född: 1982
Rangordningen antal relationer
Per David Tomsic (13) Torsten Johan Anders Rudengren (12) Nils David Alexander Hagberg (8) Per-Erik Stefan Nilsson (6) Fanny Mikaela Margareta Sturén (6) Matilda Linnéa Agneta Jackson (5) Hannah Kristina R K-n Bohwalli (5) Stefan Ingemar Heghammar (2) Åsa Gertrud Haglund (2) Jonas Karl Gustaf Almquist (2) Mats Joakim Holgersson (2) Anita Helena Berggren (2) Lars Gösta Öman (2) Karl Benny Larsson (2) Seth David Kristoffer Bäckström (2) Sven Per Björn Aspling (2) Eva Margareta Eljans (2) Lars Elving Borgsten (2) Karl Olof Anders Hallgren (1) Anders Olof Lennart Hellström (1) Sven Ove Granberg (1) Eva Maria Birberg (1) Erik Valdemar Lundström (1) PER OVE JANSSON (1) Björn Thomas Franzén (1) Birgit Marie-Anne Gustafsson (1) Marja Susanna Perämäki (1) Olof Fredrik Waker (1) Mats Torgny Andersson (1) Bertil John Wattin (1) Nils Andreas Nyberg (1) Jörgen Joseph Lazar (1) Karl Håkan Daniels (1) Erik Ola Spinnars (1) Jessica Elisabeth Örn (1) Håkan Rosén (1) Lars Olof Hellman (1) Stephen Ferber (1) Per Olov Olle Markusson (1) Siv Margareta Welinder (1) Sara Källander (1) Ebba Agneta Änggårdh (1) Ivan Prokopovic (1) Klas Fredrik Emil Ahlqvist (1) Mats Erik Tullgren (1) Karl Johan Stefan Bratteberg (1) Helén Marita Lyckstedt (1) Thomas Arne Dahlin (1) Björn Gerhard Franzén (1) Ingemar Fredrik Waker (1) Jan Fredrik Perämäki (1) Annie Kristina Johansson (1) Lars Staffan Franzén (1) Ulf Thomas Jönsson (1) Nils Olov Boström (1) Claes Morgan Sören Angelis Isaksson (1) Zahir Suran (1) Jan Nord (1) Gunder Peter Inge Grönström (1) Ulf Christer Järlebro (1) Ulf Jörgen Berglund (1) Lars Erik Nilsson (1) Robert Stig Ivar Hållstrand (1) Ulf Bülow Nordström (1) Oleg Mukhin (1) Lars Kenneth Elton (1) Karl Håkan Oskar Dahlin (1) Jan-Erik Andersson (1) Roger Carl Johan Mattisson (1) Solveig Margareta Turunen (1) Lars-Ole Gunnar Sundström (1) Curt Svante Andén (1) Anna Benita Rosendal (1) Alf Mikael Hanell (1) Therese Anna Maria Bratteberg (1) Rolf Peter Sundström (1) Per Anders Skogsberg (1) Karin Margareta Dahlin (1) Britt Ingert Franzén (1) Eva Margareta Stålhandske (1) Jens Joakim Arneland (1) Tommy Samuel Myllymäki (1) Stefan Torsten Persson (1) CHRISTINA MARIA VAKER ANDERSSON (1) Olof Fredrik Jäger (1) Hans Mattias Karlsson (1) Kaja Muhammed Suran (1) Niklas Jonas Olof Nordin (1) Hans Göran Nordström (1) Sten Anders Erik Larsson (1) Erik Christoffer Hild (1) Ljubisa Prokopovic (1) Johan Ola Källqvist (1) Lars Robert Stalebrant (1) Petra Maria Rosén (1) Dov Ilan Steinbock (1) Nils Pehr Edvard Welinder (1) Ola Peter Lennart Mattisson (1) Anders Johan Änggårdh (1) Åsa Monica Forsberg (1) Rade Prokopovic (1) Lars Torbjörn Hultsberg (1)
Rangordningen styrning poängvärde
PER OVE JANSSON (70p) Jan Nord (67p) Anita Helena Berggren (62p) Eva Margareta Eljans (61p) Bertil John Wattin (54p) Ulf Jörgen Berglund (53p) Matilda Linnéa Agneta Jackson (52p) Per-Erik Stefan Nilsson (52p) Fanny Mikaela Margareta Sturén (52p) Niklas Jonas Olof Nordin (52p) Lars Elving Borgsten (50p) Birgit Marie-Anne Gustafsson (49p) Claes Morgan Sören Angelis Isaksson (49p) Johan Ola Källqvist (49p) Mats Joakim Holgersson (40p) Lars Olof Hellman (40p) Olof Fredrik Waker (39p) Thomas Arne Dahlin (39p) Lars Torbjörn Hultsberg (39p) Klas Fredrik Emil Ahlqvist (38p) Dov Ilan Steinbock (37p) Per David Tomsic (35p) Torsten Johan Anders Rudengren (34p) Karl Johan Stefan Bratteberg (33p) Robert Stig Ivar Hållstrand (33p) Therese Anna Maria Bratteberg (32p) Erik Ola Spinnars (31p) Lars Erik Nilsson (30p) Erik Valdemar Lundström (28p) Mats Erik Tullgren (28p) Helén Marita Lyckstedt (28p) Ingemar Fredrik Waker (28p) CHRISTINA MARIA VAKER ANDERSSON (28p) Björn Thomas Franzén (26p) Seth David Kristoffer Bäckström (26p) Sten Anders Erik Larsson (26p) Nils David Alexander Hagberg (25p) Eva Maria Birberg (25p) Jessica Elisabeth Örn (24p) Stephen Ferber (24p) Ulf Bülow Nordström (24p) Karl Olof Anders Hallgren (23p) Karl Håkan Daniels (23p) Rade Prokopovic (23p) Stefan Torsten Persson (22p) Gunder Peter Inge Grönström (21p) Lars Kenneth Elton (20p) Curt Svante Andén (20p) Karin Margareta Dahlin (20p) Tommy Samuel Myllymäki (20p) Anders Johan Änggårdh (20p) Ebba Agneta Änggårdh (19p) Rolf Peter Sundström (19p) Sven Ove Granberg (18p) Jonas Karl Gustaf Almquist (18p) Ulf Thomas Jönsson (18p) Lars-Ole Gunnar Sundström (18p) Nils Olov Boström (17p) Oleg Mukhin (17p) Alf Mikael Hanell (17p) Ola Peter Lennart Mattisson (17p) Stefan Ingemar Heghammar (16p) Mats Torgny Andersson (16p) Håkan Rosén (16p) Per Olov Olle Markusson (16p) Lars Staffan Franzén (16p) Karl Håkan Oskar Dahlin (16p) Roger Carl Johan Mattisson (16p) Lars Robert Stalebrant (16p) Petra Maria Rosén (16p) Siv Margareta Welinder (15p) Karl Benny Larsson (14p) Jan-Erik Andersson (14p) Anna Benita Rosendal (14p) Hans Mattias Karlsson (14p) Jörgen Joseph Lazar (13p) Jan Fredrik Perämäki (13p) Nils Andreas Nyberg (12p) Ivan Prokopovic (12p) Eva Margareta Stålhandske (12p) Ljubisa Prokopovic (12p) Marja Susanna Perämäki (11p) Björn Gerhard Franzén (11p) Annie Kristina Johansson (11p) Britt Ingert Franzén (11p) Per Anders Skogsberg (10p) Hannah Kristina R K-n Bohwalli (10p) Åsa Gertrud Haglund (9p) Anders Olof Lennart Hellström (8p) Zahir Suran (6p) Kaja Muhammed Suran (6p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.