Niklas Ingemar Johansson (36p)

Man, Född: 1982
Rangordningen antal relationer
Per David Tomsic (13) Torsten Johan Anders Rudengren (12) Nils David Alexander Hagberg (9) Per-Erik Stefan Nilsson (8) Niklas Jonas Olof Nordin (7) Fanny Mikaela Margareta Sturén (6) Hannah Kristina R K-n Bohwalli (5) Stefan Ingemar Heghammar (2) Åsa Gertrud Haglund (2) Jonas Karl Gustaf Almquist (2) Mats Joakim Holgersson (2) Anita Helena Berggren (2) Lars Gösta Öman (2) Karl Benny Larsson (2) Seth David Kristoffer Bäckström (2) Sven Per Björn Aspling (2) Eva Margareta Eljans (2) Lars Elving Borgsten (2) Karl Olof Anders Hallgren (1) Anders Olof Lennart Hellström (1) Sven Ove Granberg (1) Eva Maria Blüchert Birberg (1) Erik Valdemar Lundström (1) PER OVE JANSSON (1) Birgit Marie-Anne Gustafsson (1) Marja Susanna Perämäki (1) Annie Kristina Johansson (1) Björn Thomas Franzén (1) Olof Fredrik Waker (1) Mats Torgny Andersson (1) Jonas Pär Håkan Carlén (1) Bertil John Wattin (1) Nils Andreas Nyberg (1) Jörgen Joseph Lazar (1) Karl Håkan Daniels (1) Erik Ola Spinnars (1) Jessica Elisabeth Örn (1) Håkan Rosén (1) Lars Olof Hellman (1) Stephen Ferber (1) Per Olov Olle Markusson (1) Siv Margareta Welinder (1) Sara Källander (1) Ebba Agneta Änggårdh (1) Ivan Prokopovic (1) Klas Fredrik Emil Ahlqvist (1) Mats Erik Tullgren (1) Karl Johan Stefan Bratteberg (1) Helén Marita Lyckstedt (1) Thomas Arne Dahlin (1) Ingemar Fredrik Waker (1) Jan Fredrik Perämäki (1) Sofi Veronica Jackson (1) Björn Gerhard Franzén (1) Ulf Thomas Jönsson (1) Nils Olov Boström (1) Tommy Samuel Myllymäki (1) Lars Staffan Franzén (1) Claes Morgan Sören Isaksson (1) Zahir Suran (1) Johan Nils Fredrik Hybbinette (1) Jan Nord (1) Gunder Peter Inge Grönström (1) Ulf Christer Järlebro (1) Ulf Jörgen Berglund (1) Lars Erik Nilsson (1) Robert Stig Ivar Hållstrand (1) Ulf Bülow Nordström (1) Oleg Mukhin (1) Lars Kenneth Elton (1) Karl Håkan Oskar Dahlin (1) Jan-Erik Andersson (1) Roger Carl Johan Mattisson (1) Solveig Margareta Turunen (1) Lars-Ole Gunnar Sundström (1) Curt Svante Andén (1) Anna Benita Rosendal (1) Alf Mikael Hanell (1) Therese Anna Maria Bratteberg (1) Rolf Peter Sundström (1) Per Anders Skogsberg (1) Karin Margareta Dahlin (1) Eva Margareta Stålhandske (1) Jens Joakim Arneland (1) Eva Christina Nilsson (1) Britt Ingert Franzén (1) CHRISTINA MARIA VAKER ANDERSSON (1) Olof Fredrik Jäger (1) Adrian Peter Thelwell (1) Stefan Torsten Persson (1) Hans Mattias Karlsson (1) Kaja Muhammed Suran (1) Ernst Johan Anton Larsson Sommer (1) Matilda Linnéa Agneta Jackson (1) Hans Göran Nordström (1) Sten Anders Erik Larsson (1) Erik Christoffer Hild (1) Ljubisa Prokopovic (1) Johan Ola Källqvist (1) Lars Robert Stalebrant (1) Petra Maria Rosén (1) Dov Ilan Steinbock (1) Nils Pehr Edvard Welinder (1) Ola Peter Lennart Mattisson (1) Anders Johan Änggårdh (1) Åsa Monica Forsberg (1) Rade Prokopovic (1) Lars Torbjörn Hultsberg (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Jan Nord (79p) PER OVE JANSSON (69p) Anita Helena Berggren (64p) Eva Margareta Eljans (61p) Lars Elving Borgsten (58p) Bertil John Wattin (57p) Olof Fredrik Waker (55p) Fanny Mikaela Margareta Sturén (52p) Per-Erik Stefan Nilsson (52p) Niklas Jonas Olof Nordin (52p) Matilda Linnéa Agneta Jackson (52p) Ulf Jörgen Berglund (51p) Karl Håkan Oskar Dahlin (50p) Birgit Marie-Anne Gustafsson (49p) Claes Morgan Sören Isaksson (49p) Per David Tomsic (49p) Johan Ola Källqvist (49p) Torsten Johan Anders Rudengren (48p) Hannah Kristina R K-n Bohwalli (48p) Lars Torbjörn Hultsberg (42p) Klas Fredrik Emil Ahlqvist (41p) Mats Joakim Holgersson (40p) Thomas Arne Dahlin (39p) Erik Valdemar Lundström (38p) Mats Erik Tullgren (38p) Karl Johan Stefan Bratteberg (37p) Dov Ilan Steinbock (37p) Sofi Veronica Jackson (36p) Therese Anna Maria Bratteberg (36p) Lars Olof Hellman (34p) Lars-Ole Gunnar Sundström (34p) Johan Nils Fredrik Hybbinette (33p) Robert Stig Ivar Hållstrand (33p) Erik Ola Spinnars (31p) Lars Erik Nilsson (30p) Helén Marita Lyckstedt (28p) Ingemar Fredrik Waker (28p) CHRISTINA MARIA VAKER ANDERSSON (28p) Adrian Peter Thelwell (28p) Sten Anders Erik Larsson (27p) Björn Thomas Franzén (26p) Seth David Kristoffer Bäckström (26p) Eva Maria Blüchert Birberg (25p) Nils David Alexander Hagberg (24p) Jessica Elisabeth Örn (24p) Ernst Johan Anton Larsson Sommer (24p) Karl Olof Anders Hallgren (23p) Karl Håkan Daniels (23p) Eva Christina Nilsson (23p) Rolf Peter Sundström (22p) Gunder Peter Inge Grönström (21p) Ulf Bülow Nordström (21p) Stefan Torsten Persson (21p) Rade Prokopovic (21p) Tommy Samuel Myllymäki (20p) Lars Kenneth Elton (20p) Curt Svante Andén (20p) Karin Margareta Dahlin (20p) Eva Margareta Stålhandske (20p) Anders Johan Änggårdh (20p) Ebba Agneta Änggårdh (19p) Nils Olov Boström (19p) Jonas Karl Gustaf Almquist (18p) Mats Torgny Andersson (18p) Stephen Ferber (18p) Ulf Thomas Jönsson (18p) Oleg Mukhin (17p) Alf Mikael Hanell (17p) Ola Peter Lennart Mattisson (17p) Stefan Ingemar Heghammar (16p) Nils Andreas Nyberg (16p) Håkan Rosén (16p) Per Olov Olle Markusson (16p) Lars Staffan Franzén (16p) Roger Carl Johan Mattisson (16p) Anna Benita Rosendal (16p) Hans Mattias Karlsson (16p) Lars Robert Stalebrant (16p) Petra Maria Rosén (16p) Siv Margareta Welinder (15p) Sven Ove Granberg (14p) Jonas Pär Håkan Carlén (14p) Karl Benny Larsson (14p) Jan-Erik Andersson (14p) Jörgen Joseph Lazar (13p) Jan Fredrik Perämäki (13p) Ivan Prokopovic (12p) Ljubisa Prokopovic (12p) Anders Olof Lennart Hellström (11p) Åsa Gertrud Haglund (11p) Marja Susanna Perämäki (11p) Annie Kristina Johansson (11p) Björn Gerhard Franzén (11p) Britt Ingert Franzén (11p) Per Anders Skogsberg (10p) Zahir Suran (6p) Kaja Muhammed Suran (6p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.