Niklas Ingemar Johansson (36p)

Man, Född: 1982
Rangordningen antal relationer
Per David Tomsic (13) Torsten Johan Anders Rudengren (12) Nils David Alexander Hagberg (9) Per-Erik Stefan Nilsson (8) Niklas Jonas Olof Nordin (7) Fanny Mikaela Margareta Sturén (6) Hannah Kristina R K-n Bohwalli (5) Stefan Ingemar Heghammar (2) Åsa Gertrud Haglund (2) Jonas Karl Gustaf Almquist (2) Mats Joakim Holgersson (2) Anita Helena Berggren (2) Lars Gösta Öman (2) Karl Benny Larsson (2) Seth David Kristoffer Bäckström (2) Sven Per Björn Aspling (2) Eva Margareta Eljans (2) Lars Elving Borgsten (2) Anders Olof Lennart Hellström (1) Karl Olof Anders Hallgren (1) Eva Maria Blüchert Birberg (1) Sven Ove Granberg (1) PER OVE JANSSON (1) Erik Valdemar Lundström (1) Annie Kristina Johansson (1) Björn Thomas Franzén (1) Birgit Marie-Anne Gustafsson (1) Marja Susanna Perämäki (1) Jonas Pär Håkan Carlén (1) Olof Fredrik Waker (1) Mats Torgny Andersson (1) Bertil John Wattin (1) Nils Andreas Nyberg (1) Jörgen Joseph Lazar (1) Karl Håkan Daniels (1) Erik Ola Spinnars (1) Jessica Elisabeth Örn (1) Håkan Rosén (1) Lars Olof Hellman (1) Per Olov Olle Markusson (1) Stephen Ferber (1) Ebba Agneta Änggårdh (1) Siv Margareta Welinder (1) Sara Källander (1) Klas Fredrik Emil Ahlqvist (1) Ivan Prokopovic (1) Karl Johan Stefan Bratteberg (1) Mats Erik Tullgren (1) Thomas Arne Dahlin (1) Helén Marita Lyckstedt (1) Sofi Veronica Jackson (1) Björn Gerhard Franzén (1) Ingemar Fredrik Waker (1) Jan Fredrik Perämäki (1) Tommy Samuel Myllymäki (1) Lars Staffan Franzén (1) Ulf Thomas Jönsson (1) Nils Olov Boström (1) Johan Nils Fredrik Hybbinette (1) Claes Morgan Sören Isaksson (1) Zahir Suran (1) Jan Nord (1) Gunder Peter Inge Grönström (1) Ulf Christer Järlebro (1) Ulf Jörgen Berglund (1) Lars Erik Nilsson (1) Robert Stig Ivar Hållstrand (1) Ulf Bülow Nordström (1) Karl Håkan Oskar Dahlin (1) Oleg Mukhin (1) Lars Kenneth Elton (1) Solveig Margareta Turunen (1) Jan-Erik Andersson (1) Roger Carl Johan Mattisson (1) Anna Benita Rosendal (1) Lars-Ole Gunnar Sundström (1) Curt Svante Andén (1) Therese Anna Maria Bratteberg (1) Alf Mikael Hanell (1) Karin Margareta Dahlin (1) Rolf Peter Sundström (1) Per Anders Skogsberg (1) Eva Christina Nilsson (1) Britt Ingert Franzén (1) Eva Margareta Stålhandske (1) Jens Joakim Arneland (1) Adrian Peter Thelwell (1) Stefan Torsten Persson (1) CHRISTINA MARIA VAKER ANDERSSON (1) Olof Fredrik Jäger (1) Ernst Johan Anton Larsson Sommer (1) Hans Mattias Karlsson (1) Kaja Muhammed Suran (1) Matilda Linnéa Agneta Jackson (1) Hans Göran Nordström (1) Sten Anders Erik Larsson (1) Erik Christoffer Hild (1) Ljubisa Prokopovic (1) Johan Ola Källqvist (1) Dov Ilan Steinbock (1) Lars Robert Stalebrant (1) Petra Maria Rosén (1) Anders Johan Änggårdh (1) Nils Pehr Edvard Welinder (1) Ola Peter Lennart Mattisson (1) Lars Torbjörn Hultsberg (1) Åsa Monica Forsberg (1) Rade Prokopovic (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Jan Nord (79p) PER OVE JANSSON (69p) Anita Helena Berggren (64p) Eva Margareta Eljans (61p) Lars Elving Borgsten (58p) Bertil John Wattin (57p) Olof Fredrik Waker (55p) Fanny Mikaela Margareta Sturén (52p) Per-Erik Stefan Nilsson (52p) Niklas Jonas Olof Nordin (52p) Matilda Linnéa Agneta Jackson (52p) Ulf Jörgen Berglund (51p) Karl Håkan Oskar Dahlin (50p) Birgit Marie-Anne Gustafsson (49p) Per David Tomsic (49p) Claes Morgan Sören Isaksson (49p) Johan Ola Källqvist (49p) Torsten Johan Anders Rudengren (48p) Hannah Kristina R K-n Bohwalli (48p) Lars Torbjörn Hultsberg (42p) Klas Fredrik Emil Ahlqvist (41p) Mats Joakim Holgersson (40p) Thomas Arne Dahlin (39p) Erik Valdemar Lundström (38p) Mats Erik Tullgren (38p) Karl Johan Stefan Bratteberg (37p) Dov Ilan Steinbock (37p) Sofi Veronica Jackson (36p) Therese Anna Maria Bratteberg (36p) Lars Olof Hellman (34p) Lars-Ole Gunnar Sundström (34p) Johan Nils Fredrik Hybbinette (33p) Robert Stig Ivar Hållstrand (33p) Erik Ola Spinnars (31p) Lars Erik Nilsson (30p) Helén Marita Lyckstedt (28p) Ingemar Fredrik Waker (28p) Adrian Peter Thelwell (28p) CHRISTINA MARIA VAKER ANDERSSON (28p) Sten Anders Erik Larsson (27p) Björn Thomas Franzén (26p) Seth David Kristoffer Bäckström (26p) Eva Maria Blüchert Birberg (25p) Nils David Alexander Hagberg (24p) Jessica Elisabeth Örn (24p) Ernst Johan Anton Larsson Sommer (24p) Karl Olof Anders Hallgren (23p) Karl Håkan Daniels (23p) Eva Christina Nilsson (23p) Rolf Peter Sundström (22p) Gunder Peter Inge Grönström (21p) Ulf Bülow Nordström (21p) Stefan Torsten Persson (21p) Rade Prokopovic (21p) Tommy Samuel Myllymäki (20p) Lars Kenneth Elton (20p) Curt Svante Andén (20p) Karin Margareta Dahlin (20p) Eva Margareta Stålhandske (20p) Anders Johan Änggårdh (20p) Ebba Agneta Änggårdh (19p) Nils Olov Boström (19p) Jonas Karl Gustaf Almquist (18p) Mats Torgny Andersson (18p) Stephen Ferber (18p) Ulf Thomas Jönsson (18p) Oleg Mukhin (17p) Alf Mikael Hanell (17p) Ola Peter Lennart Mattisson (17p) Stefan Ingemar Heghammar (16p) Nils Andreas Nyberg (16p) Håkan Rosén (16p) Per Olov Olle Markusson (16p) Lars Staffan Franzén (16p) Roger Carl Johan Mattisson (16p) Anna Benita Rosendal (16p) Hans Mattias Karlsson (16p) Lars Robert Stalebrant (16p) Petra Maria Rosén (16p) Siv Margareta Welinder (15p) Sven Ove Granberg (14p) Jonas Pär Håkan Carlén (14p) Karl Benny Larsson (14p) Jan-Erik Andersson (14p) Jörgen Joseph Lazar (13p) Jan Fredrik Perämäki (13p) Ivan Prokopovic (12p) Ljubisa Prokopovic (12p) Anders Olof Lennart Hellström (11p) Åsa Gertrud Haglund (11p) Annie Kristina Johansson (11p) Marja Susanna Perämäki (11p) Björn Gerhard Franzén (11p) Britt Ingert Franzén (11p) Per Anders Skogsberg (10p) Zahir Suran (6p) Kaja Muhammed Suran (6p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.