Anna Sofi Ragén (40p)

Kvinna, Född: 1965
Rangordningen antal relationer
Rune Mikael Ragén (8) Hans Olof Sollerman (5) Eric Peter Hilding Hasselgren (5) Per Anders Holmström (4) Kjell Carl Gustav Johansson (4) Björn Carl Mikael Godhe (4) Georg Gert-Ove Levinsson (4) Pirkko Vilja Päivikki Sulila Tamsen (4) Sven Lars Åke Rydh (3) Karl Erik Mikael Ronder (3) Uno Christer Petersson (3) Robert-Jan Maria Brummer (3) Dag Magnus Köllerström (3) Mikael Johan Hansen (3) Jerry Magnus Trast (3) Lars Ove Bertil Bergendahl (2) Ann-Christin Hägglund (2) Björn Erik Magnus Ogenstam (2) Lars Fredrik Stenman (2) Göran Jan-Olof Hansen (2) Robert Henrik Berndtsson Rehbinder (2) Olof Skragge Adolfsson Hermelin (2) Anna Maria Skogh (2) Eva Lis Vesterlind Holmström (2) Patrik Björn Erik Kruse (2) Leif Arne Rosén (2) Ulf Olov Persson (1) Nils Johan Peter Söderman (1) Mischa Erika Billing (1) Henrik Nils Rikard Lekander (1) Jens Olov Isemo (1) Lars Göran Dahlén (1) Jan Peter Lilja (1) Per Eriksson (1) Ewa Louise Wettéus (1) Johan Nils Olof Kask (1) Anders Börje Andersson (1) Lars-Ola Mattias Andersson (1) Gustav Urban Eriksson (1) Mia-Lena Sofia Kjäll Spendrup (1) Kjell Christer Forsgren (1) Jonas Eric Nilsson (1) Hans Joakim Johansson (1) Inger Lilian Viveka Göransson (1) Mats Oscar Torring (1) Lennart Martin Pettersson (1) Henrik Andreas Andershed (1) Nils Krister Tornberg (1) Amy Loutfi (1) Hans Arvid Thornell (1) Kerstin Elisabeth Nilsson (1) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (1) Kelley Jean Nilson Petersson (1) Gunilla Margaretha Karlsson (1) Lena Marie Westgårdh Oskarsson (1) Petra Gunilla Weckström (1) Anna Sofia Larsen (1) Rolf Peter Blomberg (1) Bo Torbjörn Anderson (1) Sven Erik Örjan Thorén (1) Roger Digre (1) Anna Camilla Nicander (1) Leif Erik Torbjörn Jonsson (1) Jens Oscar Simon Bertling (1) Hazem Khalaf (1) Hans Edmund Nilsson (1) Gry Holmgren Hafskjold (1) Stefan Johan Lidén (1) Charlotte Catrine Holmstrand (1) Per Erik Olsson (1) Klementina Österberg (1) Erik Emanuel Köllerstam (1) Kerstin Elisabet Cederström (1) Nils Martin Daniel Ragnvaldsson (1) Carola Calill Randall Ohlson (1) Per Erik Björnsson Modin (1) Lars Bertil Stenström (1) Johan Martin Längkvist (1) Lars Göran Norling (1) Bo Torsten Patrik Nilsson (1) Sten Lars Gunnar Åberg (1) Tord Frank Harry Andersson (1) Anders Harald Thunberg (1) Nils Peter Stefan Nilsson (1) Anna Pernilla Marberg (1) Torbjörn Hans Ingvar Bengtsson (1) Hans Inge Magnus Ingesson (1) Carl Richard Richardsson Roth (1) Kristina Eklöf (1) Sebastian Cabander (1) Lars Olof Willysson (1) Viktor Johan Månsson (1) Gabriel Olav Linton (1) Yvonne Inger Willysson (1) Johan Patric Dahlqvist-Sjöberg (1) Torbjörn Bertil Ros (1) Ellen Mona Gratia Wilcke (1) Björn Erland Karlsson (1) John Börje Viktor Gustafsson (1) Jana Jass (1) Mats Gunnar Carlbäck (1) Paul Anders Holmström (1) Lena Birgitta Olofsdotter Källström (1) Björn Yngve Pettersson (1) Carin Margaretha Pehrson (1) Karin Helena Marie Söderström (1) Siv Eva Marianne Wiik (1) Sven Leonard Landh (1) Bo Torsten Nilsson (1) Sven Ernst Ingvar Ernstson (1) Peter Jonas Michael Carlborg (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Sven Lars Åke Rydh (86p) Tord Frank Harry Andersson (73p) Charlotte Catrine Holmstrand (71p) Jan Peter Lilja (69p) Leif Arne Rosén (69p) Ann-Christin Hägglund (68p) Gustav Urban Eriksson (64p) Erik Emanuel Köllerstam (63p) Bo Torbjörn Anderson (55p) Kjell Christer Forsgren (54p) Robert Henrik Berndtsson Rehbinder (53p) Hans Inge Magnus Ingesson (52p) Bo Torsten Nilsson (52p) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (50p) Bo Torsten Patrik Nilsson (50p) Björn Yngve Pettersson (50p) Stefan Johan Lidén (47p) Mia-Lena Sofia Kjäll Spendrup (43p) Jerry Magnus Trast (43p) Anders Harald Thunberg (42p) Hans Arvid Thornell (41p) Björn Erik Magnus Ogenstam (41p) Hans Olof Sollerman (41p) Uno Christer Petersson (40p) Per Anders Holmström (40p) Kelley Jean Nilson Petersson (40p) Roger Digre (40p) Nils Peter Stefan Nilsson (40p) Olof Skragge Adolfsson Hermelin (40p) Lena Birgitta Olofsdotter Källström (40p) Inger Lilian Viveka Göransson (39p) Lennart Martin Pettersson (39p) Nils Krister Tornberg (39p) Kerstin Elisabet Cederström (39p) Carola Calill Randall Ohlson (39p) Lars Bertil Stenström (39p) Anna Pernilla Marberg (39p) Johan Patric Dahlqvist-Sjöberg (39p) John Börje Viktor Gustafsson (39p) Carin Margaretha Pehrson (39p) Sven Ernst Ingvar Ernstson (39p) Hans Edmund Nilsson (38p) Karl Erik Mikael Ronder (34p) Mikael Johan Hansen (34p) Göran Jan-Olof Hansen (34p) Ewa Louise Wettéus (33p) Klementina Österberg (33p) Anna Sofia Larsen (32p) Kristina Eklöf (32p) Pirkko Vilja Päivikki Sulila Tamsen (31p) Anna Maria Skogh (31p) Eva Lis Vesterlind Holmström (31p) Kjell Carl Gustav Johansson (30p) Björn Carl Mikael Godhe (30p) Rune Mikael Ragén (30p) Patrik Björn Erik Kruse (30p) Anders Börje Andersson (28p) Robert-Jan Maria Brummer (28p) Peter Jonas Michael Carlborg (27p) Lars Göran Dahlén (26p) Jonas Eric Nilsson (26p) Hans Joakim Johansson (26p) Gry Holmgren Hafskjold (26p) Lars Olof Willysson (26p) Yvonne Inger Willysson (26p) Björn Erland Karlsson (26p) Paul Anders Holmström (26p) Jens Olov Isemo (25p) Siv Eva Marianne Wiik (25p) Viktor Johan Månsson (24p) Gunilla Margaretha Karlsson (21p) Ellen Mona Gratia Wilcke (20p) Nils Johan Peter Söderman (19p) Eric Peter Hilding Hasselgren (19p) Per Erik Olsson (18p) Torbjörn Bertil Ros (18p) Mats Oscar Torring (17p) Nils Martin Daniel Ragnvaldsson (17p) Jana Jass (17p) Henrik Andreas Andershed (16p) Georg Gert-Ove Levinsson (16p) Leif Erik Torbjörn Jonsson (16p) Lars Fredrik Stenman (16p) Gabriel Olav Linton (16p) Rolf Peter Blomberg (15p) Johan Nils Olof Kask (14p) Sven Erik Örjan Thorén (14p) Anna Camilla Nicander (14p) Hazem Khalaf (14p) Per Erik Björnsson Modin (14p) Torbjörn Hans Ingvar Bengtsson (14p) Sebastian Cabander (14p) Mats Gunnar Carlbäck (14p) Jens Oscar Simon Bertling (12p) Karin Helena Marie Söderström (12p) Lars Ove Bertil Bergendahl (11p) Lena Marie Westgårdh Oskarsson (11p) Mischa Erika Billing (10p) Amy Loutfi (7p) Johan Martin Längkvist (7p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.