Jerry Magnus Trast (45p)

Man, Född: 1967
Rangordningen antal relationer
Jerry Alf Göran Fredriksson (12) Jan Georg Emanuel Lindblad (8) Hans Sören Albert Hjärner (5) Ulf Gunnar Kenneth Lindskog (5) Dag Magnus Köllerström (5) Christina Yvonne Östlund (5) Sven Lars Åke Rydh (4) Bertil Ove Torsten Långström (4) Anders Nils Erik Hjärner (4) Leif Gustav Anders Göransson (4) Nils Arne Magnus Sjödahl (3) Martin Bertil Gunnar Nilsson (3) Alf Henrik Fredriksson (3) Sten Krister Ulf Karlsson (3) Lena Maria Elisabet Trast (3) Asgeir Eiriksson (2) Ulf Michael Lindskog (2) Sofia Elvira Christina Hjärner (2) Karl Erik Mikael Ronder (2) Jan Ove Lennart Forsell (2) Claes-Magnus Joachim Alestam (2) Niklas Hans Ryno Hjärner (2) Mikael Johan Hansen (2) Anders Lennart Gemfors (2) Anne Catharina Matsdotter Skoglund (2) Göran Jan-Olof Hansen (2) Anna Sofi Ragén (2) Bengt Lars Johan Sjöberg (2) Björn-Olof Rosén (1) Petter Erik Gustafsson (1) Karl Göran Lidström (1) Björn Jansson Modée (1) Peter Magnus Tyrén (1) Hassan Moghaddam Javid (1) Lars Tommy Hansen (1) Carl Robert Mesterton (1) Nils Bertil Lennart Tranebacke (1) Ulf Lars Sune Larsson (1) Nils Henrik Kristoffer Svensson (1) Majken Gunilla Rudebjer Blomqvist (1) Bo Johan Tidstrand (1) Harriet Isabella M Långström (1) Per Fredrik Dahlbeck (1) Torbjörn Joghed (1) Leif Samuel Isgärde (1) Lars Göran Aronsson (1) Anders Göran Mossberg (1) Per Arne Kristiansson (1) Nils Jörgen Michelsen (1) Jakob Börje Larsson (1) Björn Steinar Eiriksson (1) David Magnus Ulf Karlsson (1) Bo Göran Nilsson (1) Christina Ingeborg Landén (1) Jan Olof Roy (1) Hans Niclas Persson (1) Jens Petter Stenseth (1) Lina Anna Elisabeth Nordström (1) Mats Olle Rosén (1) Åsa Ulrika Virén Linder (1) Peter Andreas Långström (1) Tommy Stig Gerhard Fredriksson (1) Anna-Lena Sandborgh (1) Mats Kenneth Stefan Blomqvist (1) Erik Lars Reinholdsson (1) Nils David Alexander Hagberg (1) Inga Linnéa Fredriksson (1) Per Arne von Wowern (1) Ulf Peter Robert Segerqvist (1) Göran Rickard Fredriksson (1) Berndt Mikael Johansson (1) Gunnar Hugo Svensson (1) Bo Ulfsson Ribers (1) Lars Fredrik Olsson (1) Håkan Johan Tegner Andreasson (1) Karl-Johan Staffan Tångby (1) Per Anders Järryd (1) Carl Johan Eldh (1) Karin Birgitta Söderbäck (1) Mattias Waitforit Banker (1) Olof Mattias Långström (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Majken Gunilla Rudebjer Blomqvist (81p) Åsa Ulrika Virén Linder (81p) Sven Lars Åke Rydh (79p) Bertil Ove Torsten Långström (67p) Bo Johan Tidstrand (65p) Mattias Waitforit Banker (65p) Anna Sofi Ragén (62p) Bengt Lars Johan Sjöberg (61p) Anders Göran Mossberg (60p) Ulf Gunnar Kenneth Lindskog (58p) Anna-Lena Sandborgh (58p) Torbjörn Joghed (56p) Anders Lennart Gemfors (55p) Björn-Olof Rosén (54p) Per Anders Järryd (53p) Leif Samuel Isgärde (49p) Carl Johan Eldh (49p) Jerry Alf Göran Fredriksson (48p) Erik Lars Reinholdsson (48p) Nils Henrik Kristoffer Svensson (47p) Lina Anna Elisabeth Nordström (47p) Karl-Johan Staffan Tångby (47p) Ulf Lars Sune Larsson (46p) Jan Olof Roy (46p) Jens Petter Stenseth (46p) Per Fredrik Dahlbeck (45p) Sten Krister Ulf Karlsson (45p) David Magnus Ulf Karlsson (45p) Mats Olle Rosén (45p) Ulf Michael Lindskog (44p) Carl Robert Mesterton (42p) Karl Göran Lidström (41p) Håkan Johan Tegner Andreasson (41p) Jan Ove Lennart Forsell (40p) Hans Sören Albert Hjärner (39p) Sofia Elvira Christina Hjärner (39p) Christina Yvonne Östlund (39p) Niklas Hans Ryno Hjärner (39p) Anders Nils Erik Hjärner (39p) Lars Fredrik Olsson (39p) Bo Göran Nilsson (38p) Asgeir Eiriksson (37p) Karl Erik Mikael Ronder (37p) Björn Steinar Eiriksson (37p) Mikael Johan Hansen (37p) Göran Jan-Olof Hansen (37p) Alf Henrik Fredriksson (35p) Göran Rickard Fredriksson (35p) Nils Bertil Lennart Tranebacke (32p) Ulf Peter Robert Segerqvist (32p) Peter Magnus Tyrén (30p) Nils Jörgen Michelsen (27p) Björn Jansson Modée (26p) Hassan Moghaddam Javid (26p) Claes-Magnus Joachim Alestam (26p) Anne Catharina Matsdotter Skoglund (26p) Per Arne von Wowern (26p) Berndt Mikael Johansson (26p) Martin Bertil Gunnar Nilsson (24p) Nils David Alexander Hagberg (24p) Lars Tommy Hansen (22p) Mats Kenneth Stefan Blomqvist (22p) Petter Erik Gustafsson (21p) Inga Linnéa Fredriksson (21p) Gunnar Hugo Svensson (21p) Harriet Isabella M Långström (19p) Peter Andreas Långström (18p) Olof Mattias Långström (18p) Jan Georg Emanuel Lindblad (17p) Bo Ulfsson Ribers (17p) Christina Ingeborg Landén (14p) Hans Niclas Persson (12p) Tommy Stig Gerhard Fredriksson (12p) Lena Maria Elisabet Trast (12p) Jakob Börje Larsson (10p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.