Lars Fredrik Olsson (39p)

Man, Född: 1964
Rangordningen antal relationer
Hans Niklas Stender Beckvid (6) Per Olof Johannes Grettve (5) Hans Olof Berggren (4) Carl Robert Jansson (4) Karl-Johan Staffan Tångby (3) Lina Anna Elisabeth Nordström (3) Nils Henrik Kristoffer Svensson (3) Pia Agneta Anell (3) Lars Johan Peter Gunnarsson (3) Per Henrik Johnsson (3) Karin Elin Maria Westesson (3) Johan Magnus Lövdén (2) Ann Carina Svenling Olsson (2) Karl Niklas Edler (2) Karin Ulrika Elisabeth Westerlund (2) Ingrid Amanda Maria Norre (2) Carl Mikael Norrman (1) Anders Peter Selling (1) Barbro Linnéa Karlsson (1) Bo Göran Nilsson (1) Hans Magnus Holmberg (1) Hans Niclas Persson (1) Javier Björn Quincy Lantz (1) Jesper Johan Fredrik Wigelius (1) Lars Olof Thörn (1) Anna Teresa Beckvid Tolstoy (1) Claes Olof Thore Sjödin (1) Carin Sandra Marie-Louise Jamtfjell (1) Hans David André (1) Bengt Styrbjörn Gärde (1) Mats Gunnar Kristian Ehrling (1) Anders Stefan Rahm (1) Gunnar Hugo Svensson (1) Jerry Magnus Trast (1) Annika Elizabeth Larsson (1) Ulf Staffan Anders Zander (1) Johan Richard Kaijser (1) Karl Daniel Tolergård (1) Hugo Malkolm Torsten Hamilton (1) Claes-Håkan Henrik Lundin (1) Johan Christian Henning Strömberg (1) Ulf Harry Lindskog (1) Per Stefan Larsson (1) Lena Margaretha Björklund Engström (1) Lars Fredrik Nyberg (1) Lars Tommy Hansen (1) Nils Bertil Lennart Tranebacke (1) Ulla Catarina Andréasson (1) Eva Margit Irene Esperi (1) Malin Helena Begicevic Hansson (1) Anders Fredrik Lemmel (1) Patrik Lars Olof Segerfeldt (1) Gunnar Dag Järvstad (1) Valborgs Lars Erik Marcel Ericson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Barbro Linnéa Karlsson (47p) Karl-Johan Staffan Tångby (47p) Lina Anna Elisabeth Nordström (47p) Nils Henrik Kristoffer Svensson (47p) Hugo Malkolm Torsten Hamilton (47p) Karin Elin Maria Westesson (47p) Jerry Magnus Trast (45p) Lena Margaretha Björklund Engström (45p) Per Olof Johannes Grettve (42p) Hans Olof Berggren (40p) Anders Fredrik Lemmel (40p) Bo Göran Nilsson (38p) Carl Robert Jansson (38p) Hans Niklas Stender Beckvid (38p) Bengt Styrbjörn Gärde (36p) Carl Mikael Norrman (35p) Anders Peter Selling (35p) Mats Gunnar Kristian Ehrling (35p) Anders Stefan Rahm (35p) Ulf Harry Lindskog (35p) Per Stefan Larsson (35p) Lars Fredrik Nyberg (35p) Valborgs Lars Erik Marcel Ericson (35p) Johan Christian Henning Strömberg (34p) Hans David André (33p) Gunnar Dag Järvstad (33p) Nils Bertil Lennart Tranebacke (32p) Hans Magnus Holmberg (27p) Javier Björn Quincy Lantz (26p) Annika Elizabeth Larsson (26p) Ulla Catarina Andréasson (26p) Lars Olof Thörn (25p) Johan Richard Kaijser (22p) Lars Tommy Hansen (22p) Ingrid Amanda Maria Norre (22p) Johan Magnus Lövdén (21p) Jesper Johan Fredrik Wigelius (21p) Gunnar Hugo Svensson (21p) Ann Carina Svenling Olsson (21p) Ulf Staffan Anders Zander (21p) Karl Niklas Edler (21p) Anna Teresa Beckvid Tolstoy (19p) Karin Ulrika Elisabeth Westerlund (17p) Claes Olof Thore Sjödin (16p) Karl Daniel Tolergård (16p) Claes-Håkan Henrik Lundin (16p) Per Henrik Johnsson (16p) Eva Margit Irene Esperi (16p) Malin Helena Begicevic Hansson (16p) Lars Johan Peter Gunnarsson (14p) Hans Niclas Persson (12p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.