Mats Urban Wannehag Lindahl (61p)

Man, Född: 1964
Rangordningen antal relationer
Kay Mikael Olsson (5) Anders Bengt Georg Toll (4) Barbro Margareta Steenstrup (4) Linda Marie Karlsson Sångberg (4) Eva Maud Lindqvist (4) Per Mikael Kubu (4) Anders Mikael Ekberg (4) Carina Elisabet Lindberg Glavå (4) Jan Thomas Axelsson (4) Pär Johan Hellquist (4) Leif Jonas Lidholm (4) Gunnar Martin Eriksson (4) ANDREA MAU ROXENHOLT (4) Owe Jan Bergsten (4) Lars Jonas Marcusson (4) Bo Anders Willforss (4) Johan Jacob Börje (4) Katrin Margareta Schrewelius (4) Jan Erik Lundgren (3) Anders Oskar Maiqvist (3) Nils David Alexander Hagberg (3) Hans Henrik Dahl (3) Jan Birger Widlund (2) PER EINAR HARALD CRAMÉR (2) Lars Henry Carlqvist (2) Bo Torsten Nilsson (2) Lars Thomas Nygren (2) Emanuel Karlsten (2) Lars Magnus Rundblom (2) Eva Maria Källsson (2) Erik Lennart Svensson (2) Karl Stefan Markiewicz (2) Ulf Peder Michael Persberg (2) Anders Viktor Borgs (2) Nils Olof Nilsson (2) Anna Ingrid Elam (2) Olof Waern (2) Karl Svante Forsberg (2) Sven-Olof Sigurd Bodenfors (2) Alexander Kotsinas (2) Erik Nissen Johansen (2) Nils Örjan Öberg (2) Bo Torsten Patrik Nilsson (2) Jonas Bertil Turitz (2) Tony Dan Åke Rydh (2) Björn Bondesson (2) Inger Margareta Dahle (2) Hans Ulrik Andreasson (2) Tomas Eskilsson (2) Hans Hugo Andersson (2) Per-Ove Wedsjö (2) Stefan George Erik de Hevesy (2) Mirja Magdalena Hildbrand Wester (2) Frans Jonas Brogårdh (2) Carl Fredrik Johan Gustav Waern (2) Sven Olof Stenarson (2) Arne Klas Göran Rydh (2) Stig Vidar Mark Björnsson Andersch (2) Lars-Eric Utterman (1) Johan Fredrik Ståhl (1) Sven Per Björn Aspling (1) Sven-Erik Träff (1) Pär-Göran Mikael Winkvist (1) Peder Schumacher (1) Stefan Anders Tage Persson (1) Lars-Ola Jäxvik (1) Hans Erik Glemstedt (1) (1) (1) Lars Anders Larsson (1) Bengt Per-Olov Östberg (1) Lars Håkan Bohlin (1) Johan Arne Sandell (1) Lars Thomas Eklund (1) Bengt Junior Niklas Nygårds (1) (1) Markus Henrik Rudin (1) Pia Marie-Louise Ivarsson (1) Lars Ove Bonnevier (1) Sven Peter Torbjörn Andersson (1) Birgitta Helen Olsson Svärdström (1) Kjell Niklas Thunström (1) Carl Christer Joakim Andersson (1) Björn Olof Edvard Thunholm (1) (1) (1) (1) Jan Erik Nordlöv (1) Jan Anders Fredrik Lovén (1) Jan Olof Fredrik Orava (1) Björn Sture Bernhard Ohlsson (1) Pär Sture Westlund (1) Carl Johan Willem de Geer (1) Lars Daniel Christer Andersson (1) Hans Göran Nordström (1) Thord Gösta Fredrik Axelsson (1) Eva Margareta Eljans (1) (1) Anita Helena Berggren (1) Per Fredrik Staffan Ridaeus (1) Allan Ronnebro (1) (1) Mats Eric Augurell (1) Carl Olov Mikael Larsson (1) Jan Anders Ericsson (1) Jan Totte Dahlin (1) Mats Jörgen Löfling (1) Gunnar Magnus Severus Modée Persson (1) Erik Andreas Hager (1) Pär Håkan Sundberg (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Eva Maud Lindqvist (80p) Alexander Kotsinas (71p) Stefan George Erik de Hevesy (68p) Per Mikael Kubu (67p) Stefan Anders Tage Persson (66p) Lars Thomas Nygren (66p) Carl Fredrik Johan Gustav Waern (65p) Anita Helena Berggren (64p) Inger Margareta Dahle (63p) Owe Jan Bergsten (63p) Lars Magnus Rundblom (61p) Hans Erik Glemstedt (61p) Nils Örjan Öberg (61p) Jonas Bertil Turitz (61p) Eva Margareta Eljans (61p) Peder Schumacher (60p) Gunnar Magnus Severus Modée Persson (59p) Gunnar Martin Eriksson (57p) Kay Mikael Olsson (56p) Bo Torsten Nilsson (54p) Nils Olof Nilsson (54p) Bo Torsten Patrik Nilsson (54p) Frans Jonas Brogårdh (54p) Jan Birger Widlund (53p) Hans Ulrik Andreasson (53p) Lars Håkan Bohlin (51p) Olof Waern (51p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Carl Johan Willem de Geer (51p) Jan Totte Dahlin (51p) Lars Anders Larsson (50p) Sven Olof Stenarson (50p) Pär Håkan Sundberg (50p) Lars Henry Carlqvist (49p) Anders Oskar Maiqvist (49p) Ulf Peder Michael Persberg (49p) Tony Dan Åke Rydh (49p) Arne Klas Göran Rydh (49p) Stig Vidar Mark Björnsson Andersch (49p) Pia Marie-Louise Ivarsson (47p) Kjell Niklas Thunström (47p) Jan Thomas Axelsson (47p) (47p) Barbro Margareta Steenstrup (43p) Anders Viktor Borgs (41p) Bengt Junior Niklas Nygårds (41p) (40p) Mats Eric Augurell (40p) (39p) (39p) (39p) Pär Johan Hellquist (39p) (39p) Lars Daniel Christer Andersson (39p) Erik Andreas Hager (39p) Eva Maria Källsson (37p) Johan Jacob Börje (37p) Johan Fredrik Ståhl (36p) Carl Christer Joakim Andersson (36p) Allan Ronnebro (36p) Karl Svante Forsberg (35p) (35p) PER EINAR HARALD CRAMÉR (32p) Leif Jonas Lidholm (32p) Hans Henrik Dahl (32p) Sven-Erik Träff (31p) Erik Lennart Svensson (31p) Jan Olof Fredrik Orava (31p) Per Fredrik Staffan Ridaeus (31p) Jan Anders Ericsson (31p) Mats Jörgen Löfling (31p) Erik Nissen Johansen (30p) Per-Ove Wedsjö (30p) Lars-Eric Utterman (29p) (26p) Sven Peter Torbjörn Andersson (26p) Nils David Alexander Hagberg (24p) Carina Elisabet Lindberg Glavå (22p) Björn Olof Edvard Thunholm (22p) Pär-Göran Mikael Winkvist (21p) Anders Bengt Georg Toll (21p) Linda Marie Karlsson Sångberg (21p) Emanuel Karlsten (21p) Anna Ingrid Elam (21p) Tomas Eskilsson (21p) ANDREA MAU ROXENHOLT (21p) Sven-Olof Sigurd Bodenfors (20p) Björn Sture Bernhard Ohlsson (20p) Carl Olov Mikael Larsson (20p) Jan Erik Lundgren (19p) Birgitta Helen Olsson Svärdström (18p) Björn Bondesson (18p) Lars-Ola Jäxvik (16p) Anders Mikael Ekberg (16p) Bo Anders Willforss (14p) Bengt Per-Olov Östberg (13p) Pär Sture Westlund (12p) Karl Stefan Markiewicz (9p) Hans Hugo Andersson (8p) Johan Arne Sandell (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.