Erik Mikael Blomqvist (51p)

Man, Född: 1952
Rangordningen antal relationer
Karl Anders Håkansson (12) Nils Ragnar Lindqvist (10) Sophie Christina Josefin Blomqvist (7) Helen Inger Cecilia Johnsson (6) Leif Tryggve Höe (4) Pär Fredrik Roland Hansson (4) Bengt Wargren (3) Hans Ruben Sundström (3) Inger Margareta Dahle (3) Jonas Patrik Nilsson (3) Rolf Alex Hertvid Bergström (2) Lars-Inge Roland Bergheim (2) Hans Gustaf-Adolf Hedman (2) Siv Nina Inger Ollesson (2) Rolf Martin Bjurhem (2) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (2) Paul Olof Jakob Ekman (1) Lisbeth Ingalill Östlund (1) Lars Thomas Nygren (1) Lars-Olof Ragnar Olsson (1) Ola Gert Rudolf Skanung (1) Stephan Müchler (1) Karl Erik Innala (1) Bo Claes Lennart Claesson (1) Bengt Åke Norman (1) Maria Sofia Ekelund (1) Karl Ivan Peter Tillman (1) Karl Henrik Kördel (1) Hans Torgny Stråberg (1) Kent Micael Stefan Bernbo (1) Paula Eriksdotter Eninge (1) Sven Tore Holm (1) Bernt Håkan Brynielsson (1) Mats Lennart Carlström (1) Yvonne Christine Mårtensson (1) Richard Rolf Larsson (1) Karl Stefan Hultstrand (1) Knut Olof Mikael Rosén (1) Karl Tomas Nygren (1) Jan Gunnar Owe-Larsson (1) Peter Karl Hjalmar Strömbäck (1) Mats Olof Helmfrid (1) Kristian Rutger Edvin Olsson (1) Anna Christina Lundin (1) Michael Richard Michaelsen (1) Christina Anita Mattisson (1) Jan Mikael Flink (1) Bernt Ingemar Karlsson (1) Mats Olof Barvesten (1) Reagan Micheal Jarvis (1) Christian Bo Bertil Melander (1) Christina Sylvia Charlotta Brinck (1) Karl Arne Krister Borrebaeck (1) Birgit Marie-Anne Gustafsson (1) Mona-Lisa Iréne Argulander Bergman (1) Anders Bertil Ekstrand (1) Leif Gunnar Dahl (1) Claes Morgan Sören Isaksson (1) Peter Olof Holmstedt (1) Morgan Rennemark (1) Jan Olof Nylander (1) Ulf Bo Peder Nilsson (1) Magnus Rolf Hahnsjö (1) Bertil Lennarth Mikael Förberg (1) Per Harald Hjalmarsson (1) Gunilla Marianne Möllerström (1) Bengt Anders Richard Peters (1) Mats Roger Johansson (1) Björn Henrik Edvard Bergljung (1) Therese Erika Kristina Wolff (1) Gundel Tora Gunilla Jönson (1) Nils Anders Cronholm (1) Kjell Knut Walter Strömbäck (1) Ulf Thomas Jönsson (1) Nils Carl Göran Carlsson (1) Rickard Åke Eskilsson (1) Gun-Britt Fransson Nyhlén (1) Anders Viktor Borgs (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Hans Torgny Stråberg (96p) Björn Henrik Edvard Bergljung (76p) Bertil Lennarth Mikael Förberg (70p) Per Harald Hjalmarsson (67p) Lars Thomas Nygren (66p) Pär Fredrik Roland Hansson (64p) Yvonne Christine Mårtensson (63p) Inger Margareta Dahle (63p) Nils Carl Göran Carlsson (60p) Peter Olof Holmstedt (56p) Karl Arne Krister Borrebaeck (53p) Jan Mikael Flink (52p) Nils Ragnar Lindqvist (50p) Birgit Marie-Anne Gustafsson (49p) Claes Morgan Sören Isaksson (49p) Sophie Christina Josefin Blomqvist (49p) Ulf Bo Peder Nilsson (48p) Jan Gunnar Owe-Larsson (47p) Rolf Alex Hertvid Bergström (44p) Anders Viktor Borgs (41p) Lars-Inge Roland Bergheim (39p) Siv Nina Inger Ollesson (39p) Therese Erika Kristina Wolff (37p) Karl Henrik Kördel (36p) Stephan Müchler (35p) Knut Olof Mikael Rosén (35p) Mona-Lisa Iréne Argulander Bergman (35p) Kjell Knut Walter Strömbäck (35p) Gundel Tora Gunilla Jönson (34p) Kristian Rutger Edvin Olsson (32p) Kent Micael Stefan Bernbo (31p) Christian Bo Bertil Melander (31p) Jonas Patrik Nilsson (31p) Bengt Åke Norman (30p) Bernt Ingemar Karlsson (30p) Ola Gert Rudolf Skanung (29p) Bo Claes Lennart Claesson (29p) Karl Tomas Nygren (29p) Peter Karl Hjalmar Strömbäck (29p) Jan Olof Nylander (29p) Nils Anders Cronholm (29p) Gun-Britt Fransson Nyhlén (29p) Christina Anita Mattisson (28p) Richard Rolf Larsson (27p) Rolf Martin Bjurhem (26p) Bernt Håkan Brynielsson (25p) Anna Christina Lundin (25p) Helen Inger Cecilia Johnsson (23p) Christina Sylvia Charlotta Brinck (23p) Paula Eriksdotter Eninge (22p) Mats Olof Helmfrid (22p) Mats Olof Barvesten (22p) Mats Roger Johansson (22p) Sven Tore Holm (20p) Paul Olof Jakob Ekman (19p) Hans Gustaf-Adolf Hedman (19p) Karl Anders Håkansson (19p) Bengt Wargren (18p) Karl Ivan Peter Tillman (18p) Anders Bertil Ekstrand (18p) Ulf Thomas Jönsson (18p) Rickard Åke Eskilsson (18p) Maria Sofia Ekelund (17p) Leif Tryggve Höe (17p) Bengt Anders Richard Peters (17p) Karl Stefan Hultstrand (16p) Gunilla Marianne Möllerström (16p) Lisbeth Ingalill Östlund (15p) Karl Erik Innala (15p) Michael Richard Michaelsen (14p) Leif Gunnar Dahl (14p) Magnus Rolf Hahnsjö (14p) Morgan Rennemark (13p) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.