Peter Lennart Strand (69p)

Man, Född: 1971
Roller
Rangordningen antal relationer
Carl Johan Fredrik Fogelberg (27) Greg Krikor Dingizian (26) Per Rolf Anders Ekelund (23) Karl Mikael Hofmann (19) Karl Jesper Mårtensson (19) Birgitta Maria Danckler (15) Tommy Roland Åstrand (15) Mats Erik Åkerlund (14) Hans Ingvar Ragnarsson (9) Lars Torsten Lindfors (8) Glenn Ingvar Malmberg (8) Leiv Inge Synnes (8) Börje Gunnar Hansson (8) Jan-Erik Sigurd Höjvall (8) Mats Bengt Anders Nilsson (8) Sofia Eva-Lotta Strid (8) Ulf Göran Westerberg (8) Mikael Bengt Håkan Rånes (8) Pål Ahlsén (8) Charlotte Jaenecke (7)Ökend (6) Ulf Bo Gunnar Östenson (6) Petra Erika Gummesson Sörling (6) Karin Jeanette Roosberg (6) Lars Patrik Hall (6) Tom Rasmussen (5) Anders Michael Lagström (5) Marie Elisabeth Thelander Dellhag (5) Anna Maria Vikström Fuxén (4) Karin Monika Elisabeth Antonsson (4) Anders Stefan Svensson (4) Andreas Stelios Morfiadakis (4) Anette Helen Erneholm (4) Thomas Ove Broberger (2) Inger Maria Persson (2) Nils Anders Jeppsson (2) Fritz Anders Janson (2) Anna Pernilla Pettersson (2) Titti Charlotte Strand (2) Sven Peter Olsson (2) Ruth Pernilla Birgitta Fryklund (2) Carl Johan Christian Berglund (2) Anders Holger Johansson (1) John Christian Lindgren (1) Marianne Elisabeth Runsvik (1) Kjell Adler Simonsson (1) Carin Mari-Louise Hedbys (1) Carl Georg Hjalmar Conradi (1) Anna Camilla Biström (1) Carl Mauritz Mascoll Silfverstolpe (1) Knut Peter Andersson (1) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (1) Urban Gösta Ingemar Zackrisson (1) Bengt Arne Mattsson (1) Amy Elizabeth Mondou Runevad (1) Per Nils Emanuel Pers (1) Valborg Sol-Britt Marianne Mattsson (1) Sven Evert Wergård (1) Nils Michael Stefan Andersson (1) Jonas Gustaf Gustafson (1) Susanne Westman (1) Angela Carina Kristiansson (1) Harald Clifford Jagner (1) (1) Anders Viktor Borgs (1) Robert Mathias Kristoffer Brus (1) (1) Eva Margareta Eljans (1) Per Tomas Mellberg (1) Anita Helena Berggren (1) Rolf Peter Larsson (1) Hans Tomas Beck (1) Esabelle Dingizian (1) Kerstin Agneta Larsson (1) Bengt Anders Richard Peters (1) Erik Fredrik Bogren (1) Hayastan Jakob Bedrosian (1) Carl Christer Carlsson (1) Sven-Göran Svensson (1) Maria Therese Andersson (1) Per Gustaf Johan Gustafsson (1) Lars Olof Andersson (1) Elin Sofia Gyllenqvist (1) (1) Mats Olof Leifland (1) Bo Torsten Patrik Nilsson (1) Lennart Arne Sten (1) Elsa Ingalill Hägglund (1) Johan Olof Markus Glennmo (1) (1) Kerstin Hillevi Vestin (1) Jan Anders Roland Andersson (1) Eva Christina Fregne (1) Kajsa Maria Gustafson (1) (1) Hans Göran Nordström (1) Jan Robert Brus (1) Thomas Martin Lindström (1) Sven Per Björn Aspling (1) Bob Sven Paul Persson (1) (1) Pia Marie Louise Andersson (1) Knut Erling Rost (1) Mats Kristian Eklund (1)Ökend (1) Lena Maria Sundqvist (1) (1) Pär Anders Martin Eklöf (1) Johnny Miguel Persson (1) Bengt Gunnar Evaldsson (1) Sven Magnus Fredmer (1) Petra Margareta Eriksson Edström (1) Sten Nils Anders Silverbåge (1) Anna Maria Sylvia Lanner (1) Bo Torsten Nilsson (1) Carl Thomas Wilhelm Lindeborg (1) Niclas Clas Möttus Olsson (1) Peter Jonas Michael Carlborg (1) Elsa Birgitta Lööf (1) Bo Anders Mattsson (1) Anders Ola Bjärehäll (1) Unni Åström (1) Leif Håkan Malmström (1) Lena Irene Larsson (1) Anne Kristiina Rapinoja (1) Karin Inger Wilhelmina Månsson (1) Göran Bengtsson (1) Ingvar Nils-Gustaf Ganestam (1) Ola Johan Hulldin (1) Inger Margareta Dahle (1) Eva Katarina Viola Nygren (1) Mats Ove Birger Andersson (1) Ragnhild Maria Backman (1) Rickard Tobias Svensson Dahlberg (1) Petra Jessica Ifvarsson Sahlin (1) Ernst Terje Johansson (1) Anders Jörgen Nelson (1) (1) Matilda Mettälä (1) Leif Yngve Percy Nilsson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Eva Katarina Viola Nygren (86p) Sofia Eva-Lotta Strid (81p) Bob Sven Paul Persson (81p) Per Rolf Anders Ekelund (80p) Pål Ahlsén (79p)Ökend (78p) Tommy Roland Åstrand (78p) Lars Torsten Lindfors (75p) Leiv Inge Synnes (75p) Anders Stefan Svensson (75p) Ingvar Nils-Gustaf Ganestam (75p) Johan Olof Markus Glennmo (73p) Lars Olof Andersson (71p) (71p) Lars Patrik Hall (71p) Lena Maria Sundqvist (70p) Per Tomas Mellberg (69p) Ragnhild Maria Backman (69p) Anders Jörgen Nelson (69p) Rolf Peter Larsson (68p) Jan Anders Roland Andersson (68p) Knut Erling Rost (67p) Ulf Göran Westerberg (65p) Carl Georg Hjalmar Conradi (63p) Fritz Anders Janson (63p) Ulf Bo Gunnar Östenson (63p) Sten Nils Anders Silverbåge (63p) Anita Helena Berggren (62p) Tom Rasmussen (62p) Marie Elisabeth Thelander Dellhag (62p) Eva Margareta Eljans (61p) Pär Anders Martin Eklöf (61p) Inger Margareta Dahle (61p) Rickard Tobias Svensson Dahlberg (61p) Elsa Ingalill Hägglund (59p) Karl Jesper Mårtensson (58p) Lennart Arne Sten (58p) Lena Irene Larsson (58p) Mats Olof Leifland (57p) Per Nils Emanuel Pers (56p) Jan-Erik Sigurd Höjvall (56p) Carl Thomas Wilhelm Lindeborg (56p) Urban Gösta Ingemar Zackrisson (55p) (54p) Hans Ingvar Ragnarsson (54p) John Christian Lindgren (53p) Bo Torsten Nilsson (52p) Leif Yngve Percy Nilsson (52p) Karl Mikael Hofmann (51p) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (50p) Bo Torsten Patrik Nilsson (50p) Pia Marie Louise Andersson (50p) Petra Jessica Ifvarsson Sahlin (50p) Jonas Gustaf Gustafson (49p) Robert Mathias Kristoffer Brus (49p) Jan Robert Brus (49p) Mats Ove Birger Andersson (49p) Ernst Terje Johansson (48p) (47p) Sven-Göran Svensson (46p) Anette Helen Erneholm (46p) Carin Mari-Louise Hedbys (45p) (45p) Greg Krikor Dingizian (45p) Andreas Stelios Morfiadakis (45p) (45p) Göran Bengtsson (45p) (44p) Hans Tomas Beck (44p) (44p) Thomas Martin Lindström (44p) Mats Kristian Eklund (44p) Unni Åström (44p) Carl Johan Christian Berglund (44p) (44p) Nils Michael Stefan Andersson (41p) Anders Viktor Borgs (40p) Charlotte Jaenecke (39p) Matilda Mettälä (39p) Esabelle Dingizian (38p) Erik Fredrik Bogren (38p) Karin Inger Wilhelmina Månsson (37p) Thomas Ove Broberger (33p) Hayastan Jakob Bedrosian (33p) Anna Maria Vikström Fuxén (30p) Kajsa Maria Gustafson (29p) Bengt Gunnar Evaldsson (29p) Carl Mauritz Mascoll Silfverstolpe (28p) Birgitta Maria Danckler (28p) Knut Peter Andersson (27p) Amy Elizabeth Mondou Runevad (27p) Anna Maria Sylvia Lanner (27p) Peter Jonas Michael Carlborg (27p) Mikael Bengt Håkan Rånes (26p) Ruth Pernilla Birgitta Fryklund (25p) Marianne Elisabeth Runsvik (24p) Anna Camilla Biström (24p) Maria Therese Andersson (24p) Elin Sofia Gyllenqvist (24p) Anna Pernilla Pettersson (24p) Petra Margareta Eriksson Edström (24p) Nils Anders Jeppsson (21p) Inger Maria Persson (20p) Bengt Arne Mattsson (19p) Sven Evert Wergård (19p) Valborg Sol-Britt Marianne Mattsson (19p) Bengt Anders Richard Peters (19p) Anne Kristiina Rapinoja (19p) Eva Christina Fregne (18p) Bo Anders Mattsson (18p) Leif Håkan Malmström (18p) Anders Holger Johansson (17p) Susanne Westman (17p) Börje Gunnar Hansson (17p) Carl Christer Carlsson (17p) Petra Erika Gummesson Sörling (17p) Carl Johan Fredrik Fogelberg (17p) Sven Magnus Fredmer (17p) Elsa Birgitta Lööf (17p) Harald Clifford Jagner (16p) Karin Monika Elisabeth Antonsson (16p) Mats Erik Åkerlund (16p) Titti Charlotte Strand (16p) Anders Ola Bjärehäll (16p)Ökend (15p) Sven Peter Olsson (15p) Kjell Adler Simonsson (14p) Johnny Miguel Persson (14p) Per Gustaf Johan Gustafsson (12p) Kerstin Hillevi Vestin (11p) Hans Göran Nordström (11p) Karin Jeanette Roosberg (11p) Anders Michael Lagström (11p) Kerstin Agneta Larsson (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.