Peter Lennart Strand (75p)

Man, Född: 1971
Roller
Rangordningen antal relationer
Per Rolf Anders Ekelund (19) Greg Krikor Dingizian (17) Mats Erik Åkerlund (15) Karl Mikael Hofmann (11) Karl Jesper Mårtensson (11) Birgitta Maria Danckler (11) Tommy Roland Åstrand (11) Hans Ingvar Ragnarsson (9) Lars Torsten Lindfors (8) Glenn Ingvar Malmberg (8) Leiv Inge Synnes (8) Börje Gunnar Hansson (8) Jan-Erik Sigurd Höjvall (8) Mats Bengt Anders Nilsson (8) Sofia Eva-Lotta Strid (8) Ulf Göran Westerberg (8) Mikael Bengt Håkan Rånes (8) Pål Ahlsén (8) Carl Johan Fredrik Fogelberg (7) Kjell Erik Torne Selin (6) Ulf Bo Gunnar Östenson (6) Petra Erika Gummesson Sörling (6) Charlotte Jaenecke (6) Lars Patrik Hall (6) Karin Jeanette Roosberg (5) Anders Michael Lagström (5) Marie Elisabeth Thelander Dellhag (5) Anna Maria Vikström Fuxén (4) Andreas Stelios Morfiadakis (4) Anders Stefan Svensson (4) Anette Helen Erneholm (4) Thomas Ove Broberger (2) Inger Maria Persson (2) Nils Anders Jeppsson (2) Fritz Anders Janson (2) Anna Pernilla Pettersson (2) Sven Peter Olsson (2) Ruth Pernilla Birgitta Fryklund (2) Carl Johan Christian Berglund (2) Anders Holger Johansson (1) Karin Inger Wilhelmina Månsson (1) Lars Olof Andersson (1) Carl Georg Hjalmar Conradi (1) Kjell Adler Simonsson (1) Carl Mauritz Mascoll Silfverstolpe (1) Knut Peter Andersson (1) Urban Gösta Ingemar Zackrisson (1) Bengt Arne Mattsson (1) Amy Elizabeth Mondou Runevad (1) Per Nils Emanuel Pers (1) Valborg Sol-Britt Marianne Mattsson (1) Sven Evert Wergård (1) Jonas Gustaf Gustafson (1) Susanne Westman (1) Angela Carina Kristiansson (1) Harald Clifford Jagner (1) (1) (1) Robert Mathias Kristoffer Brus (1) (1) Ingvar Nils-Gustaf Ganestam (1) Per Tomas Mellberg (1) Inger Margareta Dahle (1) Ernst Terje Johansson (1) Rolf Peter Larsson (1) Hans Tomas Beck (1) Mats Ove Birger Andersson (1) Bengt Anders Richard Peters (1) Petra Jessica Ifvarsson Sahlin (1) Nils Michael Stefan Andersson (1) Carl Christer Carlsson (1) Sven-Göran Svensson (1) Per Gustaf Johan Gustafsson (1) (1) Mats Olof Leifland (1) Lennart Arne Sten (1) Elsa Ingalill Hägglund (1) Ulf Martin Ingvar Gustafsson (1) (1) Kerstin Hillevi Vestin (1) Jan Anders Roland Andersson (1) Kajsa Maria Gustafson (1) (1) (1) Jan Robert Brus (1) Thomas Martin Lindström (1) (1) Bob Sven Paul Persson (1) (1) Anders Viktor Borgs (1) Knut Erling Rost (1) Mats Kristian Eklund (1) Eva Margareta Eljans (1) Kerstin Agneta Larsson (1) Lena Maria Sundqvist (1) (1) Anita Helena Berggren (1) Pär Anders Martin Eklöf (1) Eva Christina Fregne (1) Bengt Gunnar Evaldsson (1) Carin Mari-Louise Hedbys (1) Sven Magnus Fredmer (1) Sten Nils Anders Silverbåge (1) Anna Maria Sylvia Lanner (1) Carl Thomas Wilhelm Lindeborg (1) Niclas Clas Möttus Olsson (1) Elsa Birgitta Lööf (1) Bo Anders Mattsson (1) Johan Olof Markus Glennmo (1) Leif Håkan Malmström (1) Lena Irene Larsson (1) Anne Kristiina Rapinoja (1) Göran Bengtsson (1) (1) Ola Johan Hulldin (1) Hans Göran Nordström (1) Eva Katarina Viola Nygren (1) Sven Per Björn Aspling (1) Ragnhild Maria Backman (1) Rickard Tobias Svensson Dahlberg (1) Pia Marie Louise Andersson (1) Titti Charlotte Strand (1) Anders Jörgen Nelson (1) (1)Ökend (1) Unni Åström (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(93p) Eva Katarina Viola Nygren (86p) Bob Sven Paul Persson (81p) Pål Ahlsén (79p) Kjell Erik Torne Selin (78p) (77p) Lars Torsten Lindfors (75p) Leiv Inge Synnes (75p) (75p) Anders Stefan Svensson (75p) (75p) Lena Maria Sundqvist (74p) Per Tomas Mellberg (73p) Johan Olof Markus Glennmo (73p) Ragnhild Maria Backman (73p) Anders Jörgen Nelson (73p) Lars Olof Andersson (71p) (71p) Lars Patrik Hall (71p) Rolf Peter Larsson (68p) Jan Anders Roland Andersson (68p) Knut Erling Rost (67p) Carl Georg Hjalmar Conradi (66p) Ulf Göran Westerberg (65p) Fritz Anders Janson (64p) Sten Nils Anders Silverbåge (63p) Anita Helena Berggren (62p) Inger Margareta Dahle (61p) Eva Margareta Eljans (61p) Pär Anders Martin Eklöf (61p) Rickard Tobias Svensson Dahlberg (61p) Ingvar Nils-Gustaf Ganestam (59p) Karl Jesper Mårtensson (58p) Lennart Arne Sten (58p) Elsa Ingalill Hägglund (57p) Ulf Bo Gunnar Östenson (57p) Per Nils Emanuel Pers (56p) Jan-Erik Sigurd Höjvall (56p) Carl Thomas Wilhelm Lindeborg (56p) Lena Irene Larsson (56p) Marie Elisabeth Thelander Dellhag (56p) Urban Gösta Ingemar Zackrisson (55p) Mats Olof Leifland (55p) Hans Ingvar Ragnarsson (54p) Sofia Eva-Lotta Strid (53p) Per Rolf Anders Ekelund (52p) Jonas Gustaf Gustafson (51p) Petra Jessica Ifvarsson Sahlin (50p) Tommy Roland Åstrand (50p) Mats Ove Birger Andersson (49p) Andreas Stelios Morfiadakis (49p) Pia Marie Louise Andersson (49p) Karl Mikael Hofmann (48p) (47p) Sven-Göran Svensson (46p) Anette Helen Erneholm (46p) (45p) Greg Krikor Dingizian (45p) (45p) Carin Mari-Louise Hedbys (45p) Göran Bengtsson (45p) (44p) Ernst Terje Johansson (44p) Hans Tomas Beck (44p) (44p) Thomas Martin Lindström (44p) Mats Kristian Eklund (44p) (44p) Carl Johan Christian Berglund (44p) (44p) Unni Åström (44p) Robert Mathias Kristoffer Brus (41p) Nils Michael Stefan Andersson (41p) Jan Robert Brus (41p) Anders Viktor Borgs (40p) Charlotte Jaenecke (39p) Thomas Ove Broberger (31p) Anna Maria Vikström Fuxén (30p) Carl Mauritz Mascoll Silfverstolpe (28p) Nils Anders Jeppsson (28p) Birgitta Maria Danckler (28p) Knut Peter Andersson (27p) Amy Elizabeth Mondou Runevad (27p) Bengt Gunnar Evaldsson (27p) Anna Maria Sylvia Lanner (27p) Mikael Bengt Håkan Rånes (26p) Anna Pernilla Pettersson (24p) Kajsa Maria Gustafson (23p) Ruth Pernilla Birgitta Fryklund (21p) Inger Maria Persson (20p) Bengt Arne Mattsson (19p) Valborg Sol-Britt Marianne Mattsson (19p) Sven Magnus Fredmer (19p) Sven Evert Wergård (18p) Eva Christina Fregne (18p) Bo Anders Mattsson (18p) Anne Kristiina Rapinoja (18p) Anders Holger Johansson (17p) Susanne Westman (17p) Börje Gunnar Hansson (17p) Bengt Anders Richard Peters (17p) Carl Christer Carlsson (17p) Carl Johan Fredrik Fogelberg (17p) Petra Erika Gummesson Sörling (17p) Elsa Birgitta Lööf (17p) Harald Clifford Jagner (16p) Mats Erik Åkerlund (16p) Leif Håkan Malmström (16p)Ökend (15p) Kjell Adler Simonsson (14p) Titti Charlotte Strand (14p) Per Gustaf Johan Gustafsson (12p) Ulf Martin Ingvar Gustafsson (12p) Sven Peter Olsson (12p) Karin Jeanette Roosberg (11p) Anders Michael Lagström (11p) Kerstin Hillevi Vestin (9p) Kerstin Agneta Larsson (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.