Erik Jonas Fredrik Näslund (53p)

Man, Född: 1971
Rangordningen antal relationer
Björn Emil Anderson (12) John Erik Sandström (10) Erik Carl Johan Holm (7) Bengt Gunnar Nordin (5) Klas Teferi Tikkanen (5) Charles Daniel Berglund (5) Hans Christian Frick (5) Per Mikael Näsström (5) Oskar Henrik Johansson (4) (4) Nils Gunnar Tony Falck (4) Vincent Jonatan Aldevinge (3) Lars Jesper Nilsson (3) Per Martin Viktor By (3) Sven Mattias Lamme (3) Carl Per Eric Sletten Larsson (3) (3) (3) (3) Carl Olov Mikael Larsson (2) Jan Anders Fredrik Lovén (2) (2) Lars Gunnar Evertsson (2)Ökend (2) (2) Jan Totte Dahlin (2) Per Niklas Johan G Thörnestad (2) Bengt Olof Lennart Danielsson (2) Lars Anders Larsson (2) Per Anders Gunnar Henriksson (2) Jan Magnus Gottås (2) (2) Anna Emelie Helling (2) Sven Bertel Enlund (1) Lars Gustaf Michael Hallén (1) Jan-Erik Näslund (1) Simon Lindfors (1) Rickard Otto Torell (1) Karl Erik Armas Rasmusson (1) Sven Gustaf Boström (1) Carl Jacob Wilsson (1) (1) Christer Norrman (1) Per Johan Tomas Tingne Liljeborg (1) Carina Margareta Carlin (1) Linda Mari Näslund (1) Rolf Andreas Sjödin (1) (1) Jonas Erik Olof Hansbo (1) Sten Niklas Ekblad (1) Malin Johanna Welke (1) Märta Viktoria Bernhardsson (1) Lars Erik Johansson (1) (1) Britta Marianne Näslund (1) Britta Maria Lovisa Nordin (1) Måns Anders Alfvén (1) Karl Robert Lundberg (1) Peter Gustafsson (1) (1) Lars Henrik Back (1) Börje Stefan Andersson Berglund (1) (1) (1) (1) Bernt Robert Andreen (1) (1) Nils Andreas Nyberg (1) Christian Markus Gylling (1) Mats Lennart Spetz (1) Hans Thomas Peter Jönsson (1) Per Hjalmar Olof Didriksson (1) Bo Helge Jangvik (1) (1) (1) Lars Olof Hellman (1) Ulf Gunnar Ivarsson (1) (1) Harald Clifford Jagner (1) Hans Ola Joakim Karlsson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(94p) Carl Per Eric Sletten Larsson (89p) Ulf Gunnar Ivarsson (83p) Hans Christian Frick (80p) Märta Viktoria Bernhardsson (77p) (73p) (69p) (68p) (65p) Per Hjalmar Olof Didriksson (59p) (57p) (55p) (54p) Per Niklas Johan G Thörnestad (54p) Lars Erik Johansson (53p) Nils Gunnar Tony Falck (53p) Erik Carl Johan Holm (52p) Sten Niklas Ekblad (52p) Malin Johanna Welke (52p)Ökend (52p) (52p) Christian Markus Gylling (52p) Simon Lindfors (51p) Carl Jacob Wilsson (51p) Charles Daniel Berglund (51p) Måns Anders Alfvén (51p) Bernt Robert Andreen (51p) (51p) Hans Ola Joakim Karlsson (51p) Jan Anders Fredrik Lovén (50p) Karl Erik Armas Rasmusson (49p) Carina Margareta Carlin (49p) Lars Anders Larsson (49p) Per Johan Tomas Tingne Liljeborg (48p) (48p) (47p) Bengt Gunnar Nordin (46p) Björn Emil Anderson (46p) Jan Totte Dahlin (45p) (45p) (44p) (44p) (43p) Karl Robert Lundberg (42p) Lars Henrik Back (42p) (42p) Mats Lennart Spetz (42p) Lars Gustaf Michael Hallén (40p) Klas Teferi Tikkanen (40p) Christer Norrman (40p) Bo Helge Jangvik (40p) Peter Gustafsson (38p) Oskar Henrik Johansson (37p) Sven Bertel Enlund (36p) Rickard Otto Torell (36p) Anna Emelie Helling (36p) Jan-Erik Näslund (33p) Sven Gustaf Boström (33p) Britta Marianne Näslund (33p) Britta Maria Lovisa Nordin (33p) Jan Magnus Gottås (33p) Rolf Andreas Sjödin (29p) Lars Olof Hellman (29p) Lars Jesper Nilsson (28p) Hans Thomas Peter Jönsson (25p) Vincent Jonatan Aldevinge (24p) Sven Mattias Lamme (23p) Lars Gunnar Evertsson (21p) Carl Olov Mikael Larsson (19p) Per Mikael Näsström (19p) Jonas Erik Olof Hansbo (18p) (18p) Per Martin Viktor By (17p) Börje Stefan Andersson Berglund (17p) Bengt Olof Lennart Danielsson (17p) Per Anders Gunnar Henriksson (17p) John Erik Sandström (17p) Harald Clifford Jagner (16p) Nils Andreas Nyberg (12p) Linda Mari Näslund (11p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.