Jakob Marek Wojcik (14p)

Man, Född: 1982
Rangordningen antal relationer
Karl Axel Kjell Svenningsson (5) Dan Peter Håkan Condrup (5) Bengt Maunsbach (5) Nils Gustav Martinsson (5) Erik Jonas Fredrik Näslund (5) Johan Tomas Jörgen Halvardsson (5) (5) Olof Magnus Larsson (4) Susanna Kerstin Marianne Zethelius (4) Eva Margareta Färnstrand (4) Anders Staffan Ragnar Påhlsson (4) Cecilia Margaretha Daun Wennborg (4) Lars Gustaf Michael Hallén (4) Torbjörn Nils Torell (4) Esben Ravn Olesen (3) Rolf Ebbe Hasting B Andersch (3) Sam Sakari Olnén (3) Björn Erik Nilsson (3) Jonas Petter Lindström (3) (3) Clas Svante Joel Andreen (3) Carl Jonas Thomas Ullman (3) Jens Pallof Lööw (2) (2) (2) Sven Johan Swahn (2) (2) Gabriel Leo Novella (2) Lars Niklas Listermark (2) David Petter Sahlström (2) Anne-Li Christina Markgren (2) Sverker Paul Löfgren (2) (2) Karl Anders Johan Bjurevall (2) Pål Max Jonas Hodann (1) (1) Viktor Drvota (1) Erik Jonas Hällman (1) Claes Sten Edvard Pettersson (1) (1) Gustaf Lennart Joakim Rosengren (1) Carina Viola Bolin (1) Klas-Urban Nils Birger Hilberth (1) Björn Olof Gustav Forss Jannes (1) Anna Margaretha Karin Janackovic (1) Hans Sture Granberg (1) Nils Torbjörn Möller (1) (1) Gunvor Ester Ekman Ordeberg (1) Nils Casper Bergman (1) (1) Valerie Christine Binner (1) Carl Fredrik Ahlström (1) Anna Maria Albertina Eriksrud (1) (1) Ingrid Maria Salén (1) Cecilia Mona Helena Bågenvik (1) Lisa Johanna Helander (1) Bernt Thomas Ingman (1) Jonas Eje Guldstrand (1) Carl Jens Emil Ahlberg (1) Karl David Frykman (1) Johan Bertil Rasin (1) Casper Wilhelm von Koskull (1) (1) Lena Birgitta Degling Wikingsson (1) (1) Sture Gunnar Burström (1) Bror Christian Hedlund (1) (1) (1) Lars Bertil Jonsson (1) Richard Mant (1) John Rolf Martin Fransson (1) (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Cecilia Margaretha Daun Wennborg (90p) Gustaf Lennart Joakim Rosengren (85p) Bengt Maunsbach (79p) Anders Staffan Ragnar Påhlsson (79p) Björn Erik Nilsson (73p) Karl Axel Kjell Svenningsson (72p) Torbjörn Nils Torell (70p) Nils Gustav Martinsson (69p) (69p) Bernt Thomas Ingman (69p) Johan Tomas Jörgen Halvardsson (69p) Eva Margareta Färnstrand (68p) Dan Peter Håkan Condrup (68p) Jens Pallof Lööw (67p) Hans Sture Granberg (67p) Nils Torbjörn Möller (67p) (67p) Jonas Eje Guldstrand (67p) Carl Jens Emil Ahlberg (67p) Sverker Paul Löfgren (67p) (66p) (66p) (65p) Valerie Christine Binner (65p) Lars Gustaf Michael Hallén (61p) Esben Ravn Olesen (59p) Sam Sakari Olnén (59p) Ingrid Maria Salén (58p) Lisa Johanna Helander (58p) John Rolf Martin Fransson (58p) Erik Jonas Fredrik Näslund (57p) (56p) Carl Jonas Thomas Ullman (56p) Viktor Drvota (49p) (47p) Karl David Frykman (47p) Carl Fredrik Ahlström (46p) (44p) (42p) Pål Max Jonas Hodann (39p) (38p) Nils Casper Bergman (37p) Claes Sten Edvard Pettersson (35p) Carina Viola Bolin (35p) Lena Birgitta Degling Wikingsson (35p) Klas-Urban Nils Birger Hilberth (32p) Anna Maria Albertina Eriksrud (31p) (29p) Gunvor Ester Ekman Ordeberg (29p) Anne-Li Christina Markgren (29p) Johan Bertil Rasin (29p) Erik Jonas Hällman (26p) Sture Gunnar Burström (26p) David Petter Sahlström (25p) (25p) Sven Johan Swahn (21p) Clas Svante Joel Andreen (21p) Karl Anders Johan Bjurevall (21p) Gabriel Leo Novella (19p) Susanna Kerstin Marianne Zethelius (18p) Casper Wilhelm von Koskull (18p) Olof Magnus Larsson (17p) (17p) Rolf Ebbe Hasting B Andersch (17p) Jonas Petter Lindström (17p) Björn Olof Gustav Forss Jannes (16p) Cecilia Mona Helena Bågenvik (16p) Lars Bertil Jonsson (16p) (15p) Lars Niklas Listermark (14p) Bror Christian Hedlund (14p) (14p) Anna Margaretha Karin Janackovic (12p) Richard Mant (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.