Harold Peter Kaiser (42p)

Man, Född: 1961
Rangordningen antal relationer
Carl Lauritz Michael Bengtsson (9) Lars Jörgen Ekberg (6) Tord Gunnar Assar Abrahamsson (5) Jan Rigo Lindefeldt (5) Ann Elisabeth Dahlman (5) Paul Henrik Steene (4) Lars-Olof Ödlund (3) Kristin Ulrika L Silkeberg Skår (3) Bo Anders Skarin (2) Per Gunnar Henrik Åslund (2) Eva Christina Lundin (2) Karl Johan Fredrik Winnerblad (2) Eva Gunnilla Herdenberg (2) Bo Ingmar Jungner (2) Thorvald Anders Ingemar Wahrolén (2) Per Henrik Joelsson (2) Anders Viktor Borgs (2) Inger Margareta Dahle (2) Jan Birger Widlund (2) Nils Tomas Axén (2) Jan Marcus Melin (2) Lars Arne Torgny Broberger (2) Bo Lars Erik Verneholt (2) Olof Waern (2) Lena Christina Herrmann (2) Hans Hugo Andersson (2) Stefan George Erik de Hevesy (2) Elna Carita E Lembrér Åström (1) Anders Erik Pihlgren (1) Lars Bertil Save (1) Lars Jonas Arvidsson (1) Linda Janette Andersson (1) Lena Maria Eidmann (1) Sven Niclas Lindberg (1) Lars Göran Engelbrekt Larsson (1) Miriam Elisabet Björkhem (1) Lene Sandvoll Stern (1) Karl Christer Lindqvist (1) Nils Axel Edvard Torkelsson (1) Klas Gustav Göran Hellers (1) Stephan Evert Ekström (1) Eva Maria Susanne Hedman (1) Ian Frank Peter Carrick (1) Björn Michael Kron (1) Per Gunnar Ahlström (1) Erja Kirsi Marjatta Puonti Sjöström (1) Eva K Gabriella Samuelsson Palmgren (1) Anders Johan Roland Örbom (1) Örjan Lennart Håkanson (1) Hans Börje Persson (1) Jon Linus Dahg (1) Eva M L Hesselgren Mortensen (1) Håkan Börje Roséen (1) Nils Olof Svensk (1) Bengt Karl Fredrik Widin (1) Anna Sophie Mathilda V Persson (1) Robin Kristofer Molvin (1) Susanna Margareta Campbell (1) Sven Gunnar Nihlén (1) Carl Gustaf Tage Sköld (1) Helén Marita Lyckstedt (1) Kurt Michael Karlsson (1) Lars Håkan Henriksson (1) Lars Rune Wiklund (1) Per David Anton Craelius (1) Kent Åke Roland Jönsson (1) Jan Martin Gumpert (1) Thor Olof Sönne Philogene (1) Erik Gunnar Robert Sahlin (1) Christel Carina Marie Lindvall (1) Jan-Olof Arne Wigen Andersson (1) Sven Åke Christiansson (1) John David Bertil Olow (1) Sami Esko Niklas Österbacka (1) Peter Ingemar Ågren (1) Susanna Josefina Lindberg (1) Anders Einar Roos (1) Fredrik Gustaf Åkerman (1) Ola Patrik Larsson (1) Claes-Ulrik Gyllenhammar (1) Åsa Märta Viktoria Thunberg (1) Stig Johan Michael Levén (1) Anna Carina Erlandsson (1) Jan Stefan Furberg (1) Ernst Lennart Westman (1) Azad Najar (1) Hans Anders Norlin (1) Jan Åke Ullsten (1) Karin Maria Cakste (1) Per Johan Ture Samuelsson (1) Andreas Hyo-Soo Lee (1) Karl Robert Wikholm (1) Hans Olof Andén (1) Djo Sarah Huh (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Susanna Margareta Campbell (93p) Carl Lauritz Michael Bengtsson (76p) Bo Anders Skarin (69p) Åsa Märta Viktoria Thunberg (69p) Stefan George Erik de Hevesy (68p) Lars Jonas Arvidsson (64p) Inger Margareta Dahle (63p) Ann Elisabeth Dahlman (62p) Lars Jörgen Ekberg (62p) Bo Lars Erik Verneholt (62p) Lena Christina Herrmann (60p) Per Gunnar Ahlström (59p) Stig Johan Michael Levén (58p) Per Johan Ture Samuelsson (58p) Ian Frank Peter Carrick (57p) Paul Henrik Steene (55p) Nils Olof Svensk (54p) Kurt Michael Karlsson (54p) Sven Niclas Lindberg (53p) Linda Janette Andersson (53p) Örjan Lennart Håkanson (53p) Jan Birger Widlund (53p) Karl Johan Fredrik Winnerblad (52p) Sami Esko Niklas Österbacka (52p) Lars Bertil Save (51p) Peter Ingemar Ågren (51p) Fredrik Gustaf Åkerman (51p) Olof Waern (51p) Kent Åke Roland Jönsson (50p) Eva K Gabriella Samuelsson Palmgren (49p) Lars Rune Wiklund (49p) Jan Martin Gumpert (49p) Karl Christer Lindqvist (48p) Carl Gustaf Tage Sköld (48p) Eva Maria Susanne Hedman (47p) Anna Sophie Mathilda V Persson (47p) Hans Anders Norlin (47p) Thor Olof Sönne Philogene (44p) Björn Michael Kron (43p) Per Gunnar Henrik Åslund (42p) Miriam Elisabet Björkhem (42p) Lene Sandvoll Stern (42p) Anders Johan Roland Örbom (42p) Håkan Börje Roséen (42p) Eva Gunnilla Herdenberg (42p) Bengt Karl Fredrik Widin (42p) Bo Ingmar Jungner (42p) Per Henrik Joelsson (42p) Robin Kristofer Molvin (42p) Christel Carina Marie Lindvall (42p) Susanna Josefina Lindberg (42p) Hans Olof Andén (42p) Jon Linus Dahg (41p) Anders Viktor Borgs (41p) Ernst Lennart Westman (41p) Anna Carina Erlandsson (40p) Nils Axel Edvard Torkelsson (39p) Eva M L Hesselgren Mortensen (39p) Erik Gunnar Robert Sahlin (39p) Karin Maria Cakste (39p) Lars-Olof Ödlund (38p) Lars Göran Engelbrekt Larsson (37p) Erja Kirsi Marjatta Puonti Sjöström (37p) Thorvald Anders Ingemar Wahrolén (37p) Jan Åke Ullsten (37p) Jan Rigo Lindefeldt (36p) Sven Gunnar Nihlén (36p) Nils Tomas Axén (36p) Jan Marcus Melin (36p) Claes-Ulrik Gyllenhammar (36p) Lars Arne Torgny Broberger (36p) Anders Erik Pihlgren (32p) Klas Gustav Göran Hellers (32p) Djo Sarah Huh (32p) Per David Anton Craelius (31p) Andreas Hyo-Soo Lee (30p) Helén Marita Lyckstedt (28p) Azad Najar (25p) Kristin Ulrika L Silkeberg Skår (23p) Jan-Olof Arne Wigen Andersson (23p) John David Bertil Olow (19p) Stephan Evert Ekström (18p) Elna Carita E Lembrér Åström (16p) Anders Einar Roos (16p) Karl Robert Wikholm (14p) Jan Stefan Furberg (13p) Tord Gunnar Assar Abrahamsson (9p) Hans Börje Persson (9p) Hans Hugo Andersson (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.