Tom Lennart Roger Johansson (30p)

Man, Född: 1961
Rangordningen antal relationer
Anders Bernt Einar Kvist (40) Ylva Westman Sarby (40) Johan Fredrik Ståhl (34) Biljana Pehrsson (33) Malin Axland (33) Eskil Per Hugo Lindnér (29) Sven Ingvar Stork (28) Nicklas Andreas Arfvidsson (28) Rolf Åke Theblin (28) Gert Inge Peter Ternström (28) Mats Åke Gunnar Eriksson (28) Nils Johan Risberg (28) Thomas Erik Torsten Erséus (24) Karl Göran Rickard Linder (22) Carl Fredrik Westin (20) Björn Fredrik Sjölander (17) Maria Cecilia Gannedahl (15) Björn Hjalmar Flink (12) Erik Turai (11) Lars Erik Mikael Glimstedt (9) Peter Mikael Ikonen (9) Erik Wilhelm Tomson Rune (8) Carl Thomas Wilhelm Lindeborg (8) Ulf Göran Westerberg (8) Per Nils Emanuel Pers (8) Marie Sussanne Sundvall (8) Henrik Carl Herman Meeths (8) Urban Gösta Ingemar Zackrisson (8) Lars Tage Tagesson (6) (5) Jan Totte Dahlin (5) Leif Håkan Malmström (5) Lars Olof Hellman (5) Ulf Nils Axel Jagetoft (5) Lars Anders Larsson (5) Elsa Birgitta Lööf (5) Åke Kaur (5) Jan Anders Fredrik Lovén (5) Jens Engvall (4) Inger Elisabeth Carlsson (4) Carl Olov Mikael Larsson (4) Per Johan Mikael Berggren (4) Johan Christofer Lundquist (4) Nils Gustav Björkman (4) Mats George Sterner (4) Leif Gunnar Rytter (4) Karin Gunilla Andersson (4) Sofia Katarina Bjelkov Rössel (4) Håkan Gunnar Steinbüchel (4) Sten Anders Erik Larsson (4) Ingeborg Annica Margareta Ånäs (4) Gert Rolf Frej (3) Eva Christina Eriksson (3) Sven Magnus Fredmer (3) Björn Edvin Gunnarsson Lavett (3) Sven Per Björn Aspling (3) Eva Margareta Eljans (3) Ulf Christer Järlebro (3) Johanna V E Berggren Olsson (3) Thomas Hopkins (3) Carl Johan Håkan Zetterberg (3) Jan-Peter Alexander Jonsson (3) Hans Göran Nordström (3) Anita Helena Berggren (3) Carl Jonas Svensson (2) Lars Kristian Åkerstedt (2) Jan-Olof Gunnar Lööf (2) Jenny Christina Margaretha Hedlund (2) Ulf Georg Nilsson (2) Per Anders Kindstedt (2) Johan Fredrik Axel Eklund (2) Kurt Lennart Alexander Lundgren (2) Peter Larsen (2) Klas van Lienden (2) Lars Ragnar Gylling (2) Carl Adam Leismark (2) Roland Kjell Åke Andersson (2) Jan Henrik Fredrik Björk (2) Leif Roland Lundgren (2) Frank Johan Söderström (2) (2) Lars Patrik Stefan Hegbart (2) Bo Stefan Lindahl (2) Jessika Elisabet Lundgren (2) Karl Johan Åström (1) Lars Johan Eriksson (1) Rolf Andreas Sjödin (1) Ulf Sigvard Gustafsson (1) (1) Torbjörn Ingmar Brorman (1) Johan Osvald Andreas Eneskjöld (1) Lars Ragnar Fredrik Alvarsson (1) Svante Karl-Johan Wadman (1) Frans Rasmus Brorman (1) (1) Lars Johan Stefan Arpe (1) Per Erik Stefan Bäckström (1) Mats Johan Jakobsson (1) Lena Irene Larsson (1) Jan Erik Nordlöv (1) Hans Hugo Andersson (1) Nina Maria Hagsved (1) Claes Joacim Hult (1) Ulf Georg Attebrant (1) Lars Lennart Alexander Lundgren (1) Hans Peter Bengtsson (1) Carl Jonas Kennerhed (1) Lennart Ingemar Rindstig (1) Tomas Georgiadis (1) Johan Georg Elfstadius (1) Per Gunnar Reinhold Karlsson (1) Mats Uno Roland Andersson (1) Tobias Emanuel Alsborger (1) Paul Mikael Åke Hansson (1) Eric Urban Ehrling (1) Sten Erik Jakobsson (1) Kjell Arne Joachim Kuylenstierna (1) Kjell Bruno Berggren (1) (1) Nils Ola Daniel Nilsson (1) Claes-Erik Hagberg (1) Elsa Ingalill Hägglund (1) Tanja Hansson (1) (1) Per Ali Örjan Johansson (1) David Gustaf Mindus (1) Lars Eje Larsson (1) Jan Birger Widlund (1) Stefan George Erik de Hevesy (1) Lars David Hagsved (1) Karin Gunilla Persson (1) Anneli Linnéa Eleonora Cederberg (1) (1) Jochum Gabriel Beck-Friis (1) Ilias Georgiadis (1) Tage Oskar Roland Dolk (1) Rickard Tobias Svensson Dahlberg (1) David Andreas Ekberg (1) Gunnar Micael Bile (1) Lars Erik Diös (1) Martin Oscar Brorman (1) Per Erik Håkan Blixt (1) Agneta Susanne Essehorn (1) (1) Magnus Ivar Thorling (1) Bengt Ivar Askvid (1) (1) Peter Fredrik Stråhle (1) Christina Elisabeth Karlerö (1) Per Håkan Wardhammar (1) Kerstin Hillevi Vestin (1) (1) Jonny Tore Hilding Göthberg (1) Olof Waern (1) Camilla Elisabeth Blixt (1) Mats Erik Blennå (1) Ann Christina Eriksson (1) Erik Magnus Bergman (1) Clas Henrik Tegidius (1) Ola Svante Erik Salemyr (1) Ulf Strauss (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Sten Erik Jakobsson (91p) Per Erik Stefan Bäckström (87p) Frank Johan Söderström (86p) Eva Christina Eriksson (81p) David Gustaf Mindus (81p) Per Johan Mikael Berggren (79p) Karl Göran Rickard Linder (77p) Ylva Westman Sarby (73p) (73p) Carl Jonas Svensson (71p) Karin Gunilla Andersson (71p) Jens Engvall (69p) Jan Henrik Fredrik Björk (68p) Stefan George Erik de Hevesy (68p) Thomas Erik Torsten Erséus (65p) Gunnar Micael Bile (65p) Inger Elisabeth Carlsson (64p) Ilias Georgiadis (64p) Anita Helena Berggren (64p) Johan Osvald Andreas Eneskjöld (63p) Per Erik Håkan Blixt (63p) Erik Turai (63p) Ingeborg Annica Margareta Ånäs (63p) Erik Wilhelm Tomson Rune (62p) Biljana Pehrsson (62p) Carl Fredrik Westin (61p) Eva Margareta Eljans (61p) Carl Adam Leismark (58p) Rickard Tobias Svensson Dahlberg (58p) Svante Karl-Johan Wadman (57p) Lars Kristian Åkerstedt (57p) Peter Larsen (57p) Elsa Ingalill Hägglund (57p) (57p) Lena Irene Larsson (56p) Tomas Georgiadis (56p) Carl Thomas Wilhelm Lindeborg (56p) Per Nils Emanuel Pers (56p) (55p) (55p) Henrik Carl Herman Meeths (55p) Urban Gösta Ingemar Zackrisson (55p) Nils Johan Risberg (55p) Anders Bernt Einar Kvist (54p) (54p) Kjell Arne Joachim Kuylenstierna (53p) Jan Birger Widlund (53p) Lars Johan Eriksson (52p) Jan Totte Dahlin (51p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Olof Waern (51p) Per Anders Kindstedt (50p) Lars Anders Larsson (50p) Jessika Elisabet Lundgren (50p) Johan Christofer Lundquist (49p) Tobias Emanuel Alsborger (49p) Karin Gunilla Persson (49p) Ulf Sigvard Gustafsson (48p) Jochum Gabriel Beck-Friis (48p) (48p) David Andreas Ekberg (47p) Erik Magnus Bergman (47p) Carl Johan Håkan Zetterberg (46p) Håkan Gunnar Steinbüchel (46p) Björn Edvin Gunnarsson Lavett (45p) Ulf Georg Nilsson (45p) Mats George Sterner (45p) Leif Gunnar Rytter (45p) Johanna V E Berggren Olsson (45p) Jan-Peter Alexander Jonsson (45p) Jan-Olof Gunnar Lööf (44p) Kurt Lennart Alexander Lundgren (44p) Leif Roland Lundgren (44p) Ulf Georg Attebrant (43p) Lars Lennart Alexander Lundgren (43p) Kjell Bruno Berggren (43p) Claes-Erik Hagberg (43p) Per Ali Örjan Johansson (43p) Agneta Susanne Essehorn (43p) Ann Christina Eriksson (43p) Hans Peter Bengtsson (42p) Anneli Linnéa Eleonora Cederberg (41p) (41p) Lars Patrik Stefan Hegbart (41p) Gert Rolf Frej (40p) Torbjörn Ingmar Brorman (40p) Lennart Ingemar Rindstig (40p) Lars Erik Mikael Glimstedt (39p) Carl Jonas Kennerhed (39p) Lars Tage Tagesson (39p) Martin Oscar Brorman (39p) Åke Kaur (39p) Eric Urban Ehrling (38p) Nils Ola Daniel Nilsson (38p) Tage Oskar Roland Dolk (38p) Nina Maria Hagsved (37p) Lars Eje Larsson (37p) Lars David Hagsved (37p) Lars Ragnar Fredrik Alvarsson (36p) Jenny Christina Margaretha Hedlund (36p) Johan Fredrik Ståhl (36p) Rolf Andreas Sjödin (34p) Lars Olof Hellman (34p) (33p) (31p) Frans Rasmus Brorman (31p) Sven Ingvar Stork (31p) Johan Georg Elfstadius (31p) Nicklas Andreas Arfvidsson (29p) (29p) Christina Elisabeth Karlerö (29p) Mats Erik Blennå (28p) Tanja Hansson (27p) Camilla Elisabeth Blixt (27p) Sten Anders Erik Larsson (27p) Jonny Tore Hilding Göthberg (26p) Rolf Åke Theblin (25p) Thomas Hopkins (25p) Mats Åke Gunnar Eriksson (24p) Lars Erik Diös (23p) Peter Fredrik Stråhle (22p) Björn Hjalmar Flink (21p) Carl Olov Mikael Larsson (20p) Peter Mikael Ikonen (20p) Clas Henrik Tegidius (20p) Sven Magnus Fredmer (19p) Leif Håkan Malmström (18p) Björn Fredrik Sjölander (18p) Johan Fredrik Axel Eklund (17p) Elsa Birgitta Lööf (17p) Karl Johan Åström (16p) Per Gunnar Reinhold Karlsson (16p) Marie Sussanne Sundvall (16p) Magnus Ivar Thorling (16p) Ola Svante Erik Salemyr (16p) Ulf Strauss (14p) Lars Johan Stefan Arpe (13p) Bengt Ivar Askvid (12p) Eskil Per Hugo Lindnér (11p) Lars Ragnar Gylling (11p) Ulf Göran Westerberg (10p) Paul Mikael Åke Hansson (9p) Kerstin Hillevi Vestin (9p) Hans Hugo Andersson (8p) Nils Gustav Björkman (8p) Bo Stefan Lindahl (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.