Tom Lennart Roger Johansson

Man, Född: 1961
Rangordningen antal relationer
Eskil Per Hugo Lindnér (29) Nils Johan Risberg (28) Rolf Åke Theblin (28) Thomas Erik Torsten Erséus (24) Karl Göran Rickard Linder (22) Björn Fredrik Sjölander (17) Maria Cecilia Gannedahl (15) Björn Hjalmar Flink (12) Ylva Westman Sarby (11) Erik Turai (11) Anders Bernt Einar Kvist (11) Peter Mikael Ikonen (9) Carl Thomas Wilhelm Lindeborg (8) Ulf Göran Westerberg (8) Per Nils Emanuel Pers (8) Marie Sussanne Sundvall (8) Henrik Carl Herman Meeths (8) Urban Gösta Ingemar Zackrisson (8) Johan Fredrik Ståhl (8) Erik Wilhelm Tomson Rune (8) Lars Tage Tagesson (6) Jan Anders Fredrik Lovén (5) Elsa Birgitta Lööf (5) Åke Kaur (5) Jan Totte Dahlin (5) (5) Lars Anders Larsson (5) Leif Håkan Malmström (5) Ulf Nils Axel Jagetoft (5) Biljana Pehrsson (4) Leif Gunnar Rytter (4) Karin Gunilla Andersson (4) Sofia Katarina Bjelkov Rössel (4) Sten Anders Erik Larsson (4) Mats George Sterner (4) Carl Fredrik Westin (4) Carl Olov Mikael Larsson (4) Håkan Gunnar Steinbüchel (4) Ingeborg Annica Margareta Ånäs (4) Lars Olof Hellman (4) Jens Engvall (4) Malin Axland (4) Inger Elisabeth Carlsson (4) Per Johan Mikael Berggren (4) Johan Christofer Lundquist (4) Nils Gustav Björkman (4) Hans Göran Nordström (3) Anita Helena Berggren (3) Johanna Viola Elisabeth Olsson (3) Thomas Hopkins (3) Carl Johan Håkan Zetterberg (3) Jan-Peter Alexander Jonsson (3) Sven Per Björn Aspling (3) Gert Rolf Frej (3) Sven Magnus Fredmer (3) Björn Edvin Gunnarsson Lavett (3) Eva Margareta Eljans (3) Ulf Christer Järlebro (3) Eva Christina Eriksson (3) Frank Johan Söderström (2) Klas van Lienden (2) (2) Bo Stefan Lindahl (2) Carl Jonas Svensson (2) Lars Kristian Åkerstedt (2) Jenny Christina Margaretha Rundgren (2) Kurt Lennart Alexander Lundgren (2) Jessika Elisabet Lundgren (2) Peter Larsen (2) Lars Ragnar Gylling (2) Carl Adam Leismark (2) Jan-Olof Gunnar Lööf (2) Ulf Georg Nilsson (2) Roland Kjell Åke Andersson (2) Leif Roland Lundgren (2) Agneta Susanne Essehorn (1) Magnus Ivar Thorling (1) Kjell Bruno Berggren (1) (1) Peter Fredrik Stråhle (1) Claes-Erik Hagberg (1) Kerstin Hillevi Vestin (1) Lars Eje Larsson (1) Jonny Tore Hilding Göthberg (1) Mats Erik Blennå (1) Per Ali Örjan Johansson (1) Olof Waern (1) Camilla Elisabeth Blixt (1) Nina Maria Hagsved (1) Erik Magnus Bergman (1) Hans Peter Bengtsson (1) Ola Svante Erik Salemyr (1) Gunnar Micael Bile (1) Karl Johan Åström (1) Lars Johan Eriksson Rydermark (1) Tage Oskar Roland Dolk (1) (1) Torbjörn Ingmar Brorman (1) Svante Karl-Johan Wadman (1) Frans Rasmus Brorman (1) Per Erik Håkan Blixt (1) (1) Lars Johan Stefan Arpe (1) Per Erik Stefan Bäckström (1) Bengt Ivar Askvid (1) (1) Per Håkan Wardhammar (1) Lena Irene Larsson (1) Gert Inge Peter Ternström (1) Jan Erik Nordlöv (1) Sven Ingvar Stork (1) Hans Hugo Andersson (1) Lars David Hagsved (1) Ann Christina Eriksson (1) Ulf Georg Attebrant (1) Lars Lennart Alexander Lundgren (1) Anneli Linnéa Eleonora Cederberg (1) Carl Jonas Kennerhed (1) Lennart Ingemar Rindstig (1) Johan Osvald Andreas Eneskjöld (1) Johan Georg Elfstadius (1) Ulf Sigvard Gustafsson (1) Tobias Emanuel Alsborger (1) Paul Mikael Åke Hansson (1) Lars Ragnar Fredrik Alvarsson (1) Sten Erik Jakobsson (1) Kjell Arne Joachim Kuylenstierna (1) (1) Nils Ola Daniel Nilsson (1) Elsa Ingalill Hägglund (1) Tanja Hansson (1) Mats Åke Gunnar Eriksson (1) Jan Birger Widlund (1) David Gustaf Mindus (1) Nicklas Andreas Arfvidsson (1) Stefan George Erik de Hevesy (1) Clas Henrik Tegidius (1) Claes Joacim Hult (1) Karin Gunilla Persson (1) Per Gunnar Reinhold Karlsson (1) (1) Jochum Gabriel Beck-Friis (1) Rickard Tobias Svensson Dahlberg (1) David Andreas Ekberg (1) Mats Uno Roland Andersson (1) Lars Erik Diös (1) Martin Oscar Brorman (1) Eric Urban Ehrling (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Sten Erik Jakobsson (94p) Eva Christina Eriksson (88p) Ingeborg Annica Margareta Ånäs (86p) Per Erik Stefan Bäckström (85p) Frank Johan Söderström (84p) David Gustaf Mindus (81p) Lars Ragnar Fredrik Alvarsson (80p) Karl Göran Rickard Linder (75p) Biljana Pehrsson (71p) Karin Gunilla Andersson (71p) Carl Jonas Svensson (71p) Jens Engvall (71p) Per Johan Mikael Berggren (71p) Stefan George Erik de Hevesy (68p) Svante Karl-Johan Wadman (67p) Per Erik Håkan Blixt (66p) Ulf Göran Westerberg (65p) Thomas Erik Torsten Erséus (65p) Inger Elisabeth Carlsson (64p) Ylva Westman Sarby (63p) Anita Helena Berggren (62p) Lars Johan Eriksson Rydermark (62p) Erik Turai (61p) Eva Margareta Eljans (61p) Rickard Tobias Svensson Dahlberg (61p) Elsa Ingalill Hägglund (59p) Erik Wilhelm Tomson Rune (59p) Carl Fredrik Westin (58p) Lena Irene Larsson (58p) Carl Adam Leismark (58p) (57p) Gunnar Micael Bile (57p) Lars Kristian Åkerstedt (57p) Carl Thomas Wilhelm Lindeborg (56p) Per Nils Emanuel Pers (56p) Henrik Carl Herman Meeths (55p) Urban Gösta Ingemar Zackrisson (55p) Nils Johan Risberg (55p) (55p) (55p) Jochum Gabriel Beck-Friis (55p) Kjell Bruno Berggren (54p) Karl Johan Åström (54p) Jessika Elisabet Lundgren (54p) Johan Osvald Andreas Eneskjöld (54p) Jan Birger Widlund (53p) David Andreas Ekberg (53p) Olof Waern (51p) Jan Anders Fredrik Lovén (50p) Erik Magnus Bergman (50p) Kjell Arne Joachim Kuylenstierna (50p) (50p) (49p) Tobias Emanuel Alsborger (49p) Lars Anders Larsson (49p) Karin Gunilla Persson (49p) Johan Christofer Lundquist (49p) (48p) Carl Johan Håkan Zetterberg (46p) Håkan Gunnar Steinbüchel (46p) Leif Gunnar Rytter (45p) Johanna Viola Elisabeth Olsson (45p) Mats George Sterner (45p) Jan-Peter Alexander Jonsson (45p) Jan Totte Dahlin (45p) Björn Edvin Gunnarsson Lavett (45p) Ulf Georg Nilsson (45p) Jan-Olof Gunnar Lööf (44p) Agneta Susanne Essehorn (43p) Claes-Erik Hagberg (43p) Per Ali Örjan Johansson (43p) Ann Christina Eriksson (43p) Peter Larsen (43p) Hans Peter Bengtsson (42p) Gert Rolf Frej (42p) Anneli Linnéa Eleonora Cederberg (41p) Nils Ola Daniel Nilsson (41p) Anders Bernt Einar Kvist (41p) Eric Urban Ehrling (41p) Torbjörn Ingmar Brorman (40p) Lennart Ingemar Rindstig (40p) Ulf Sigvard Gustafsson (40p) Mats Uno Roland Andersson (40p) Peter Fredrik Stråhle (39p) Lars Tage Tagesson (39p) Martin Oscar Brorman (39p) Tage Oskar Roland Dolk (38p) Ulf Georg Attebrant (38p) Carl Jonas Kennerhed (37p) Jenny Christina Margaretha Rundgren (36p) Johan Fredrik Ståhl (36p) Lars Eje Larsson (35p) Nina Maria Hagsved (35p) Åke Kaur (35p) Lars David Hagsved (35p) Leif Roland Lundgren (35p) Frans Rasmus Brorman (31p) Sven Ingvar Stork (31p) Johan Georg Elfstadius (31p) (30p) (30p) Kurt Lennart Alexander Lundgren (30p) Lars Lennart Alexander Lundgren (30p) Tanja Hansson (30p) Lars Olof Hellman (29p) Camilla Elisabeth Blixt (27p) Nicklas Andreas Arfvidsson (27p) Mats Erik Blennå (26p) Sten Anders Erik Larsson (26p) Thomas Hopkins (25p) Rolf Åke Theblin (25p) Mats Åke Gunnar Eriksson (24p) Lars Erik Diös (23p) Jonny Tore Hilding Göthberg (21p) Björn Hjalmar Flink (21p) Carl Olov Mikael Larsson (19p) Sven Magnus Fredmer (19p) Per Gunnar Reinhold Karlsson (19p) Magnus Ivar Thorling (17p) Elsa Birgitta Lööf (17p) Björn Fredrik Sjölander (17p) Marie Sussanne Sundvall (16p) Ola Svante Erik Salemyr (16p) Peter Mikael Ikonen (16p) Clas Henrik Tegidius (16p) Leif Håkan Malmström (16p) Bengt Ivar Askvid (14p) Lars Ragnar Gylling (11p) Eskil Per Hugo Lindnér (11p) Lars Johan Stefan Arpe (10p) Kerstin Hillevi Vestin (9p) Paul Mikael Åke Hansson (9p) Hans Hugo Andersson (8p) Nils Gustav Björkman (8p) Bo Stefan Lindahl (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.