Eskil Per Hugo Lindnér (11p)

Man, Född: 1959
Rangordningen antal relationer
Tom Lennart Roger Johansson (29) Nils Johan Risberg (28) Rolf Åke Theblin (28) Thomas Erik Torsten Erséus (24) Karl Göran Rickard Linder (22) Björn Fredrik Sjölander (17) Maria Cecilia Gannedahl (15) Björn Hjalmar Flink (12) Erik Turai (11) Peter Mikael Ikonen (9) Ylva Westman Sarby (8) Carl Thomas Wilhelm Lindeborg (8) Marie Sussanne Sundvall (8) Henrik Carl Herman Meeths (8) Urban Gösta Ingemar Zackrisson (8) Johan Fredrik Ståhl (8) Ulf Göran Westerberg (8) Per Nils Emanuel Pers (8) Erik Wilhelm Tomson Rune (8) Anders Bernt Einar Kvist (8) Lars Tage Tagesson (6) Elsa Birgitta Lööf (5) Jan Anders Fredrik Lovén (5) (5) Åke Kaur (5) Jan Totte Dahlin (5) Lars Anders Larsson (5) Leif Håkan Malmström (5) Ulf Nils Axel Jagetoft (5) Leif Gunnar Rytter (4) Karin Gunilla Andersson (4) Sofia Katarina Bjelkov Rössel (4) Sten Anders Erik Larsson (4) Mats George Sterner (4) Carl Olov Mikael Larsson (4) Håkan Gunnar Steinbüchel (4) Ingeborg Annica Margareta Ånäs (4) Lars Olof Hellman (4) Jens Engvall (4) Inger Elisabeth Carlsson (4) Per Johan Mikael Berggren (4) Johan Christofer Lundquist (4) Nils Gustav Björkman (4) Hans Göran Nordström (3) Anita Helena Berggren (3) Johanna V E Berggren Olsson (3) Thomas Hopkins (3) Carl Johan Håkan Zetterberg (3) Jan-Peter Alexander Jonsson (3) Sven Per Björn Aspling (3) Gert Rolf Frej (3) Sven Magnus Fredmer (3) Björn Edvin Gunnarsson Lavett (3) Eva Margareta Eljans (3) Ulf Christer Järlebro (3) Eva Christina Eriksson (3) Klas van Lienden (2) Frank Johan Söderström (2) (2) Bo Stefan Lindahl (2) Carl Jonas Svensson (2) Lars Kristian Åkerstedt (2) Jenny Christina Margaretha Hedlund (2) Kurt Lennart Alexander Lundgren (2) Jessika Elisabet Lundgren (2) Peter Larsen (2) Lars Ragnar Gylling (2) Carl Adam Leismark (2) Jan-Olof Gunnar Lööf (2) Roland Kjell Åke Andersson (2) Ulf Georg Nilsson (2) Leif Roland Lundgren (2) Agneta Susanne Essehorn (1) (1) Magnus Ivar Thorling (1) Kjell Bruno Berggren (1) Kerstin Hillevi Vestin (1) Peter Fredrik Stråhle (1) Monique Anna Gertrud Lindnér (1) Claes-Erik Hagberg (1) Jonny Tore Hilding Göthberg (1) Malin Axland (1) Per Ali Örjan Johansson (1) Olof Waern (1) Camilla Elisabeth Blixt (1) Erik Magnus Bergman (1) Ola Svante Erik Salemyr (1) Karl Johan Åström (1) Lars Johan Eriksson (1) Tage Oskar Roland Dolk (1) (1) Torbjörn Ingmar Brorman (1) Svante Karl-Johan Wadman (1) Frans Rasmus Brorman (1) Per Erik Håkan Blixt (1) (1) (1) Lars Johan Stefan Arpe (1) Per Erik Stefan Bäckström (1) Bengt Ivar Askvid (1) Lena Irene Larsson (1) Biljana Pehrsson (1) Per Håkan Wardhammar (1) Jan Erik Nordlöv (1) Hans Hugo Andersson (1) Ann Christina Eriksson (1) Ulf Georg Attebrant (1) Lars Lennart Alexander Lundgren (1) Carl Jonas Kennerhed (1) Lennart Ingemar Rindstig (1) Johan Georg Elfstadius (1) Ulf Sigvard Gustafsson (1) Tobias Emanuel Alsborger (1) Paul Mikael Åke Hansson (1) Lars Ragnar Fredrik Alvarsson (1) Sten Erik Jakobsson (1) (1) Kjell Arne Joachim Kuylenstierna (1) Elsa Ingalill Hägglund (1) Nils Ola Daniel Nilsson (1) Tanja Hansson (1) Carl Fredrik Westin (1) Jan Birger Widlund (1) David Gustaf Mindus (1) Stefan George Erik de Hevesy (1) Claes Joacim Hult (1) Karin Gunilla Persson (1) (1) Jochum Gabriel Beck-Friis (1) Rickard Tobias Svensson Dahlberg (1) David Andreas Ekberg (1) Mats Uno Roland Andersson (1) Lars Erik Diös (1) Martin Oscar Brorman (1) Eric Urban Ehrling (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Sten Erik Jakobsson (91p) Per Erik Stefan Bäckström (87p) Frank Johan Söderström (86p) David Gustaf Mindus (81p) Eva Christina Eriksson (81p) Per Johan Mikael Berggren (79p) Karl Göran Rickard Linder (77p) Ylva Westman Sarby (73p) (73p) Karin Gunilla Andersson (71p) Carl Jonas Svensson (71p) Jens Engvall (69p) Stefan George Erik de Hevesy (68p) Thomas Erik Torsten Erséus (65p) Anita Helena Berggren (64p) Inger Elisabeth Carlsson (64p) Per Erik Håkan Blixt (63p) Erik Turai (63p) Ingeborg Annica Margareta Ånäs (63p) Biljana Pehrsson (62p) Erik Wilhelm Tomson Rune (62p) Carl Fredrik Westin (61p) Eva Margareta Eljans (61p) Carl Adam Leismark (58p) Rickard Tobias Svensson Dahlberg (58p) (57p) Svante Karl-Johan Wadman (57p) Lars Kristian Åkerstedt (57p) Peter Larsen (57p) Elsa Ingalill Hägglund (57p) Carl Thomas Wilhelm Lindeborg (56p) Lena Irene Larsson (56p) Per Nils Emanuel Pers (56p) Henrik Carl Herman Meeths (55p) Urban Gösta Ingemar Zackrisson (55p) (55p) Nils Johan Risberg (55p) (55p) (54p) Anders Bernt Einar Kvist (54p) Kjell Arne Joachim Kuylenstierna (53p) Jan Birger Widlund (53p) Lars Johan Eriksson (52p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Olof Waern (51p) Jan Totte Dahlin (51p) Jessika Elisabet Lundgren (50p) Lars Anders Larsson (50p) Tobias Emanuel Alsborger (49p) Karin Gunilla Persson (49p) Johan Christofer Lundquist (49p) (48p) Ulf Sigvard Gustafsson (48p) Jochum Gabriel Beck-Friis (48p) Erik Magnus Bergman (47p) David Andreas Ekberg (47p) Carl Johan Håkan Zetterberg (46p) Håkan Gunnar Steinbüchel (46p) Leif Gunnar Rytter (45p) Johanna V E Berggren Olsson (45p) Mats George Sterner (45p) Jan-Peter Alexander Jonsson (45p) Björn Edvin Gunnarsson Lavett (45p) Ulf Georg Nilsson (45p) Kurt Lennart Alexander Lundgren (44p) Jan-Olof Gunnar Lööf (44p) Leif Roland Lundgren (44p) Agneta Susanne Essehorn (43p) Kjell Bruno Berggren (43p) Claes-Erik Hagberg (43p) Per Ali Örjan Johansson (43p) Ann Christina Eriksson (43p) Ulf Georg Attebrant (43p) Lars Lennart Alexander Lundgren (43p) Torbjörn Ingmar Brorman (40p) Lennart Ingemar Rindstig (40p) Gert Rolf Frej (40p) Lars Tage Tagesson (39p) Åke Kaur (39p) Carl Jonas Kennerhed (39p) Martin Oscar Brorman (39p) Tage Oskar Roland Dolk (38p) Nils Ola Daniel Nilsson (38p) Eric Urban Ehrling (38p) Jenny Christina Margaretha Hedlund (36p) Lars Ragnar Fredrik Alvarsson (36p) Johan Fredrik Ståhl (36p) Lars Olof Hellman (34p) (33p) (31p) Frans Rasmus Brorman (31p) Johan Georg Elfstadius (31p) Tom Lennart Roger Johansson (30p) Camilla Elisabeth Blixt (27p) Sten Anders Erik Larsson (27p) Tanja Hansson (27p) Jonny Tore Hilding Göthberg (26p) Thomas Hopkins (25p) Rolf Åke Theblin (25p) Lars Erik Diös (23p) Peter Fredrik Stråhle (22p) Björn Hjalmar Flink (21p) Carl Olov Mikael Larsson (20p) Peter Mikael Ikonen (20p) Sven Magnus Fredmer (19p) Björn Fredrik Sjölander (18p) Leif Håkan Malmström (18p) Elsa Birgitta Lööf (17p) Magnus Ivar Thorling (16p) Marie Sussanne Sundvall (16p) Ola Svante Erik Salemyr (16p) Karl Johan Åström (16p) Lars Johan Stefan Arpe (13p) Bengt Ivar Askvid (12p) Monique Anna Gertrud Lindnér (11p) Lars Ragnar Gylling (11p) Ulf Göran Westerberg (10p) Kerstin Hillevi Vestin (9p) Paul Mikael Åke Hansson (9p) Bo Stefan Lindahl (8p) Hans Hugo Andersson (8p) Nils Gustav Björkman (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.