Maria Kristina Olsson (65p)

Kvinna, Född: 1962
Rangordningen antal relationer
Sara Anna Carolina Viberg (2) Kristina Elisabet Pettersson (2) Roger Karl Gustaf Jakobsson (2) Ann Maria Jakobsson (2) Nils Erling Anders Häglund (2) Bo Kenneth Åsell (1) Anders Hägg (1) Ann Elisabeth Kalkhäll (1) Kjell Stefan Svensson (1) Sören Lars Arne Larsson (1) Mikael Olof Swenson (1) Roger Mirchandani (1) Jessica Victoria Rundqvist (1) Anders Martin Becker (1) Torbjörn Nordberg (1) Bo Vilhelm Björkman (1) Jan Roland Frans Svensson (1) Pär-Rune Anders Nypelius (1) Annie Elisabeth Feurst (1) Britt Ann Marie Lavergren Borg (1) Carl Roger Wärn (1) Håkan Krister Börje Nilsson (1) Jan Arne Lennart Strandänger (1) Ingrid Elisabet Henriksson (1) Lars Olof Wallén (1) Eva Maria Wetterdal (1) Rolf Niklas Harlevi (1) Henrik Bo Gustaf Stangel (1) Rolf Henry Forsman (1) Karin Johanna Farinder (1) Gunnar Sven Arne Jonasson (1) Hans Peter Olsson (1) Hans Martin Sjöli (1) Anders Jakob Lindquist (1) Jan-Erik Magni Eriksson (1) Karl Jörgen Mikael Kristiansson (1) Mats Erik Ågren (1) Jan Erik Mattsson (1) Gerty Margareta Holmstedt (1) Gunn Birgitta Göransson (1) Lena Christina Simonsson (1) Karl Rikard Olsson (1) Rolf Inge Öström (1) Lena Elisabet Häglund (1) Maria Therese Sonehag (1) Lena Marie Lindberg (1) Ingrid Gunilla Cecilia Wernelind (1) Magnus Henrik Nilsson (1) Laila Ingeborg Borvall (1) Henrik Martin Ringbom Pettersson (1) Per Thomas Olsson (1) Marcus Joakim Eriksson (1) Bert Inge Jimmy Karlsson (1) Hans Erik Ludvig Klintbom (1) Inge Olof Larsson (1) Sonja Margareta Landin (1) Per Ole Örjan Melin (1) Åke Lennart Kalström (1) Hans Christer Norrby (1) Anita Gerd Jenny Klingvall (1) Hans Axel Olsson (1)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.