Mats Erik Ågren (67p)

Man, Född: 1948
Rangordningen antal relationer
Lena Christina Simonsson (2) Rolf Inge Öström (2) Lars Olof Wallén (2) Nils Mats Bertil Virgin (2) Bo Kenneth Åsell (2) Ann Elisabeth Kalkhäll (2) Eva Katarina Carling (1) Ranita Ethel Carina Gustafsson (1) Bo Vilhelm Björkman (1) Lars Ola Pettersson (1) Lars Peter Thomsson (1) Jan Roland Frans Svensson (1) Olof Ingemar Westin (1) Jan Niclas Stålhandske (1) Gerty Margareta Holmstedt (1) John Håkan Viktor Landberg (1) Johan Henrik Jonzén (1) Gunvor Marianne Edlund (1) Sanny Carl Marcus Åslund (1) Jan Olof Lindberg (1) Christer Roland Leonard Winzell (1) Björn Lennart Christer Jansson (1) Sven Curt Niklasson (1) Rolf Niklas Harlevi (1) Jürgen Lorenz (1) Olof Gustav Mattias Nysten (1) Lena Monica Christina Andreasson (1) Annika Maria Wedin (1) Sven Leif Svensson (1) Märta Carina Blank (1) Leif Gustaf Nordström (1) Börs Anna Cathrine Holgersson (1) Anders Peter Stefan Lundh (1) Åsa Maria Lilljeqvist Cramér (1) Jan-Erik Magni Eriksson (1) Hans-Gunnar Bertil Johansson (1) Christina Jeanette Regin (1) Sonja Margareta Landin (1) Lars-Göran Peter Axlund (1) Jan Per-Erik Ridfeldt (1) Åke Lennart Kalström (1) Tormod Kristiansen (1) Johnny Tobias Viberg (1) Anita Gerd Jenny Klingvall (1) Per Lennart Laurell (1) Ulf Karl Olof Wassdahl (1) Maria Kristina Olsson (1) Carl Gunnar Norberg (1) Jens Fritiof Pedersén (1) Maria Therese Sonehag (1) Hans Erik Bywall (1) Stig Einar Joakim Vinberg (1) Bengt Johan Nordin (1) Bertil Arne Wingqvist (1) Hans Martin Sjöli (1) Lars Gunnar Vilhelm Svender (1) Helena Elisabeth Tufvesson (1) Rolf Sixten Håkan Attius (1) Gary Mikael Etholén (1) Per Christer Sjöström (1) Ulf Stefan Klar (1) Staffan Olle Edvin Landén (1) Hans Erik Ludvig Klintbom (1) Åke Eriksson (1) Pär Johan Fredrik Sjöndin (1) Annie Elisabeth Feurst (1) Jan Thorsten Gunnar Moritz (1) Johan Fredrik Granath (1) Carl Roger Wärn (1) Stefan Rune Canderyd (1) Lars-Göran Kajfjord (1) Jan Arne Lennart Strandänger (1) Gert Wolmar Anders Franck (1) Peter Ingemar Ambjörn Bäärnhielm (1) Jan Olof Hellström (1) Agneta Maria Lippman (1) Pär Mikael Månsson (1) Helena Elisabeth Thurgren (1) Nils Ove Georg Anonsen (1) Per Arne Vahlund (1) Jennie Anna Margareta Jarve (1) Per-Olof Sandquist (1) Hans Michael Schilling (1) Ing-Mari Douhan (1) Ulrika Margareta Ekholm (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Christina Jeanette Regin (93p) Bo Vilhelm Björkman (67p) Gerty Margareta Holmstedt (66p) Jan-Erik Magni Eriksson (66p) Åke Lennart Kalström (66p) Hans Erik Ludvig Klintbom (66p) Annie Elisabeth Feurst (66p) Carl Roger Wärn (66p) Jan Arne Lennart Strandänger (66p) Jan Roland Frans Svensson (65p) Rolf Inge Öström (65p) Rolf Niklas Harlevi (65p) Anita Gerd Jenny Klingvall (65p) Maria Kristina Olsson (65p) Maria Therese Sonehag (65p) Björn Lennart Christer Jansson (58p) Carl Gunnar Norberg (49p) Jan Niclas Stålhandske (48p) Jan Per-Erik Ridfeldt (45p) Jürgen Lorenz (44p) Lars Gunnar Vilhelm Svender (44p) Lars Peter Thomsson (41p) Gunvor Marianne Edlund (41p) Åsa Maria Lilljeqvist Cramér (41p) Johnny Tobias Viberg (41p) Pär Johan Fredrik Sjöndin (41p) Agneta Maria Lippman (38p) Per Christer Sjöström (36p) Gert Wolmar Anders Franck (34p) Anders Peter Stefan Lundh (27p) Sonja Margareta Landin (25p) Stig Einar Joakim Vinberg (25p) Sanny Carl Marcus Åslund (24p) Leif Gustaf Nordström (24p) Hans Martin Sjöli (24p) Ann Elisabeth Kalkhäll (24p) Hans Michael Schilling (23p) Eva Katarina Carling (22p) Lars Ola Pettersson (22p) Olof Ingemar Westin (22p) Lena Monica Christina Andreasson (22p) Märta Carina Blank (22p) Börs Anna Cathrine Holgersson (22p) Hans-Gunnar Bertil Johansson (22p) Per Lennart Laurell (22p) Rolf Sixten Håkan Attius (22p) Gary Mikael Etholén (22p) Jan Olof Hellström (22p) Nils Ove Georg Anonsen (22p) Per Arne Vahlund (22p) Per-Olof Sandquist (22p) Ing-Mari Douhan (22p) Ulrika Margareta Ekholm (22p) Sven Leif Svensson (21p) Lars-Göran Peter Axlund (21p) Tormod Kristiansen (21p) Hans Erik Bywall (21p) Bengt Johan Nordin (21p) Helena Elisabeth Tufvesson (21p) Staffan Olle Edvin Landén (21p) Åke Eriksson (21p) Jan Thorsten Gunnar Moritz (21p) Stefan Rune Canderyd (21p) Lena Christina Simonsson (20p) Jan Olof Lindberg (19p) Annika Maria Wedin (19p) Bertil Arne Wingqvist (18p) Johan Henrik Jonzén (16p) Lars Olof Wallén (16p) Pär Mikael Månsson (16p) Christer Roland Leonard Winzell (14p) Ulf Karl Olof Wassdahl (14p) Peter Ingemar Ambjörn Bäärnhielm (14p) Bo Kenneth Åsell (14p) Helena Elisabeth Thurgren (14p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.