Mats Erik Ågren (21p)

Man, Född: 1948
Rangordningen antal relationer
Ranita Ethel Carina Gustafsson (3) Staffan Olle Edvin Landén (3) Johan Henrik Jonzén (3) Karin Meit Fohlin (2) Sara Johanna Johansson (2) Per Staffan Sundström (2) Hans Stefan Klang (2) Charlotte Isabel Enström (2) Hans Peter Olsson (2) Stig Jens Patrik Malmqvist (2) Dan Ivar Widegren (1) Anders Peter Stefan Lundh (1) Bo Gösta Ekelund (1) Hans-Gunnar Bertil Johansson (1) Gert Henrik Munkhammar (1) Lars-Göran Peter Axlund (1) Tomas Jan Peder Knutsson (1) Tormod Kristiansen (1) Jan Niclas Stålhandske (1) Per Lennart Laurell (1) Stefan Karl Olof Nypelius (1) Cecilia Elisabeth Zetterström (1) Carl Gunnar Norberg (1) Jan Fredrik Carlsson (1) Hans Erik Bywall (1) Bengt-Arne Alfred Eriksson (1) Bengt Johan Nordin (1) Bertil Arne Wingqvist (1) Sven Curt Niklasson (1) Lars Gunnar Vilhelm Svender (1) Helena Elisabeth Tufvesson (1) Olof Gustav Mattias Nysten (1) Rolf Sixten Håkan Attius (1) Gary Mikael Etholén (1) Fredrik Martin Winzell (1) Per Christer Sjöström (1) Eva Anna Maria Ahlsten (1) Eva Maria Nypelius (1) Ulf Stefan Klar (1) Håkan Arne Johansson (1) Björn Erik Olof Svensson (1) Åke Eriksson (1) Emelie A O Lorentzson Lindholm (1) Jan Thorsten Gunnar Moritz (1) Johan Lennart Nerfeldt (1) Stefan Rune Canderyd (1) Anita Johanna Forslund (1) Anna Katarina Ekelund (1) Gert Wolmar Anders Franck (1) Anna Kristina Emanuelsson (1) Jan Olof Hellström (1) Alice Øritsland (1) Helena Yvonne Dykes (1) Pär Mikael Månsson (1) Christer Roland Leonard Winzell (1) Nils Ove Georg Anonsen (1) Per Arne Vahlund (1) Stig Einar Joakim Vinberg (1) Per-Olof Sandquist (1) Hans Michael Schilling (1) Hans Martin Sjöli (1) Ing-Mari Douhan (1) Ulrika Margareta Ekholm (1) Lena Christina Simonsson (1) Eva Katarina Carling (1) Eva Lillemor Sjöberg (1) Lars Ola Pettersson (1) Maria Helena Sonnert (1) Eric Otto Adrian Berg von Linde (1) Olof Ingemar Westin (1) Nils Mats Bertil Virgin (1) John Håkan Viktor Landberg (1) Pär Johan Fredrik Sjöndin (1) Gunvor Marianne Edlund (1) Eric Jan Ulfson Hedendahl (1) Ulrika Gudrun Maria Jardfelt (1) Jan Olof Lindberg (1) Annika Maria Viklund (1) Zandra Elisabeth Salomonsson (1) Björn Lennart Christer Jansson (1) Kalle Johannes Blomberg (1) Filip Thomas Reinhag (1) Jürgen Lorenz (1) Agneta Maria Lippman (1) Lena Monica Christina Andreasson (1) Annika Maria Wedin (1) Helena Elisabeth Thurgren (1) SVEN LEIF SVENSSON (1) Märta Carina Blank (1) Jennie Anna Margareta Jarve (1) Leif Gustaf Nordström (1) Börs Anna Cathrine Holgersson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Annika Maria Viklund (66p) Ulrika Gudrun Maria Jardfelt (61p) Björn Lennart Christer Jansson (61p) Bo Gösta Ekelund (60p) Håkan Arne Johansson (60p) Per Staffan Sundström (60p) Hans Stefan Klang (60p) Charlotte Isabel Enström (60p) Helena Yvonne Dykes (60p) Zandra Elisabeth Salomonsson (60p) Sara Johanna Johansson (59p) Cecilia Elisabeth Zetterström (59p) Björn Erik Olof Svensson (59p) Anna Katarina Ekelund (59p) Hans Peter Olsson (59p) Stig Jens Patrik Malmqvist (59p) Filip Thomas Reinhag (59p) Karin Meit Fohlin (58p) Anna Kristina Emanuelsson (58p) Alice Øritsland (58p) Stefan Karl Olof Nypelius (57p) Jan Fredrik Carlsson (57p) Eric Jan Ulfson Hedendahl (57p) Carl Gunnar Norberg (49p) Jürgen Lorenz (46p) Lars Gunnar Vilhelm Svender (44p) Tomas Jan Peder Knutsson (43p) Johan Lennart Nerfeldt (42p) Jan Niclas Stålhandske (41p) Anita Johanna Forslund (41p) Gunvor Marianne Edlund (38p) Agneta Maria Lippman (38p) Per Christer Sjöström (36p) Dan Ivar Widegren (35p) Gert Wolmar Anders Franck (34p) Eva Anna Maria Ahlsten (31p) Eva Maria Nypelius (30p) Eva Lillemor Sjöberg (30p) Annika Maria Wedin (28p) Anders Peter Stefan Lundh (27p) Stig Einar Joakim Vinberg (25p) Hans Martin Sjöli (24p) Leif Gustaf Nordström (24p) Hans Michael Schilling (23p) Börs Anna Cathrine Holgersson (23p) Hans-Gunnar Bertil Johansson (22p) Per Lennart Laurell (22p) Rolf Sixten Håkan Attius (22p) Gary Mikael Etholén (22p) Jan Olof Hellström (22p) Nils Ove Georg Anonsen (22p) Per Arne Vahlund (22p) Per-Olof Sandquist (22p) Ing-Mari Douhan (22p) Ulrika Margareta Ekholm (22p) Eva Katarina Carling (22p) Lars Ola Pettersson (22p) Olof Ingemar Westin (22p) Lena Monica Christina Andreasson (22p) Märta Carina Blank (22p) Lars-Göran Peter Axlund (21p) Tormod Kristiansen (21p) Hans Erik Bywall (21p) Bengt Johan Nordin (21p) Helena Elisabeth Tufvesson (21p) Åke Eriksson (21p) Jan Thorsten Gunnar Moritz (21p) Stefan Rune Canderyd (21p) SVEN LEIF SVENSSON (21p) Jan Olof Lindberg (19p) Staffan Olle Edvin Landén (17p) Helena Elisabeth Thurgren (17p) Bertil Arne Wingqvist (16p) Pär Mikael Månsson (16p) Bengt-Arne Alfred Eriksson (15p) Johan Henrik Jonzén (14p) Olof Gustav Mattias Nysten (14p) Gert Henrik Munkhammar (13p) Christer Roland Leonard Winzell (11p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.