Lena Christina Simonsson (20p)

Kvinna, Född: 1955
Rangordningen antal relationer
Lars Olof Wallén (6) Bo Vilhelm Björkman (4) Sonja Margareta Landin (4) Jan Bertil Olsson (3) Eva Maria Nypelius (3) Jan Roland Frans Svensson (2) Carl Roger Wärn (2) Rolf Inge Öström (2) Charlotte Isabel Enström (2) Mats Erik Ågren (2) Nils Mats Bertil Virgin (2) Gunnar Solin (2) Lars Peter Thomsson (2) Filip Thomas Reinhag (2) Bo Kenneth Åsell (2) Ann Elisabeth Kalkhäll (2) Robert Ernst P von Krusenstierna (2) Jan Thomas Gustafson (2) Björn Crister Jansson (1) Johan Jacob Stedman (1) Eva Marianne Werkelin (1) Hanna Maria Sofia Gadd (1) Annie Elisabeth Feurst (1) Stefaan Albert Camiel de Maecker (1) Anette Charlotte Mattsson (1) Lisa Johanna Widén (1) Sören Joakim Sebastian Möller (1) Rolf Niklas Harlevi (1) Per Johan Norberg (1) Nanna Beata Suzanne Afzelius (1) Vivian Gunnel Nisell (1) Lena Maria Ingeborg Stenström (1) Clea Maria Sangborn (1) Annika Katarina Elisabet Palm (1) Henry Henziger (1) Karin Johanna Berggren Stedman (1) Jan-Erik Magni Eriksson (1) Eva Maria Tholander (1) Britt-Marie Christina Benzler (1) Gerty Margareta Holmstedt (1) Anita Gerd Jenny Klingvall (1) Anders Stefan Persson (1) Maria Kristina Olsson (1) Lars-Göran Kajfjord (1) Maria Therese Sonehag (1) Rickard Sven Jörgen Jonasson (1) Lars Jona Marklund (1) Jan Ingvar Wahlberg (1) Johan Nils-Gösta Sangborn (1) Ernst Gustaf Olof Selin (1) Kjell Ola Matsson (1) Hans Erik Ludvig Klintbom (1) Martina Eva Maria Ronquist (1) Bo Peter Lindvall (1) Åke Lennart Kalström (1) Anna Cecilia Österlind (1) Jan Arne Lennart Strandänger (1) Anna Maria Modig (1) Sanny Carl Marcus Åslund (1) Max Johan Tiilikainen (1) David Peter Jakobsson (1) Åsa Cecilia Johansson (1) Anna Christina Wahlberg (1)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.