Jon Erik Anders Jonsson (62p)

Man, Född: 1962
Rangordningen antal relationer
Ulf Olof Ingemar Broman (3) Solveig-Arianne Sundman (3) Erik Olov Mårten Söderström (3) Hilda Elisabeth Runsten (2) Ralf Mikael Gäfvert (2) Jan Åke Lahti (2) Gerd Marie Kristina Simonsson (2) Stig Axel Högberg (2) Charlotta Kristow (2) Hans Åke Orvar Johansson (2) Ulf Gösta Rehnberg (2) Ann Charlott Bouvin (2) Olof Torsten Medalen (2) Ulla Margareta Eriksson Zetterquist (2) Bengt Mattias Eriksson (2) Eva Kristina Näsholm Wiklander (2) Björn-Olof Åkerlund (2) Stig Gunnar Rene Heibring (2) Bengt Hilmer Berglund (2) Lennart Thomas Östman (1) John Håkan Dahlström (1) Kerstin Maria Boman (1) Bengt Göran Persson (1) Mats Erik Olofsson (1) Nils Tommy Eriksson (1) Anna Bodil Josefsson (1) Petra Maria Ebbing (1) Fridolf Mikael Eskilsson (1) Rose-Marie Antonic (1) Alexander Andreas Ukmar (1) Patrik Sivert Gustavsson (1) Nils Göran Hedman (1) Eva Catharina Andersson (1) Björn Einar Kjellman (1) Tord Anders Nilsson (1) Lars Olof Bertil Nordenö (1) Nils Erik Henrik Jönsson (1) Gunilla Elisabeth Smårs (1) Bo Robin Haraldsson (1) Kerstin Anita Wiklander (1) Bo Richard Joakim Cedervall (1) Anders Olov Hedenius (1) Karin Inga Maria Medin (1) Per Niklas Erik Gunnar (1) Thomas Alexander Mc Guire (1) Nils-Gunnar Nilsson (1) Knut Sören Ödmark (1) Nils Torsten Hådén (1) Christina Margareta Martinsson (1) Dan Marcus Robertsson (1) Sören Sven-Olov Pettersson (1) Leif Vilhelm Bodinson (1) Karl Johan Fredrik Alenius (1) Sven Gunnar Farm (1) Karl Bjarne Öberg (1) Jan Anders Sundvall (1) Leif Magnus Eriksson (1) Maria Johanna Susanne Strömqvist (1) Tony Peter Tuikkanen Keller (1) Ulf Erik Lindqvist (1) Sven Gösta Jakobsson (1) Bo Jonas Emanuel Vestun (1) Mats Åke Mattiasson (1) Tomasz Zbigniew Baron (1) Lars Gunnar Vilhelm Wallström (1) Anette Marianne Wennerberg (1) Grels Olov Anders Persson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Bengt Göran Persson (64p) Erik Olov Mårten Söderström (64p) Lennart Thomas Östman (63p) Karin Inga Maria Medin (63p) Hilda Elisabeth Runsten (62p) Gerd Marie Kristina Simonsson (62p) Stig Axel Högberg (62p) Charlotta Kristow (62p) Bo Robin Haraldsson (62p) Olof Torsten Medalen (62p) Ulla Margareta Eriksson Zetterquist (62p) Stig Gunnar Rene Heibring (62p) Bengt Hilmer Berglund (62p) Anette Marianne Wennerberg (62p) Petra Maria Ebbing (57p) Patrik Sivert Gustavsson (57p) Solveig-Arianne Sundman (56p) Fridolf Mikael Eskilsson (55p) Ralf Mikael Gäfvert (54p) Jan Åke Lahti (54p) Hans Åke Orvar Johansson (54p) Ulf Gösta Rehnberg (54p) Knut Sören Ödmark (54p) Tomasz Zbigniew Baron (54p) Sven Gösta Jakobsson (47p) Mats Erik Olofsson (46p) Anna Bodil Josefsson (46p) Bo Richard Joakim Cedervall (46p) Per Niklas Erik Gunnar (46p) Leif Vilhelm Bodinson (46p) Karl Bjarne Öberg (46p) Leif Magnus Eriksson (46p) Tony Peter Tuikkanen Keller (46p) Nils-Gunnar Nilsson (44p) Nils Göran Hedman (43p) Eva Catharina Andersson (43p) Anders Olov Hedenius (40p) Grels Olov Anders Persson (39p) Nils Torsten Hådén (33p) Ulf Erik Lindqvist (31p) Bo Jonas Emanuel Vestun (31p) Eva Kristina Näsholm Wiklander (29p) Sören Sven-Olov Pettersson (28p) Jan Anders Sundvall (26p) Nils Erik Henrik Jönsson (24p) Sven Gunnar Farm (23p) Rose-Marie Antonic (22p) Maria Johanna Susanne Strömqvist (22p) Lars Gunnar Vilhelm Wallström (19p) Alexander Andreas Ukmar (17p) Bengt Mattias Eriksson (14p) John Håkan Dahlström (13p) Kerstin Maria Boman (13p) Nils Tommy Eriksson (12p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.