Fridolf Mikael Eskilsson (55p)

Man, Född: 1969
Rangordningen antal relationer
Mats Ingemar Calmerbjörk Palmérus (5) Jan Peter Isoz (4) Maria Pernilla Rehnberg (4) Hans Fredrik Warén (4) Sven Lennart Ingemar Ebbesson (3) Bo Richard Joakim Cedervall (2) Carl Magnus Jacobsson (1) Erik Hans Brandsma (1) Björn Olof Robert Westberg (1) Jessica Maria Pernilla Fredson (1) Jan Per-Erik Ridfeldt (1) Johan Mathias Lindehag (1) Carl Henrik Sölling (1) Per Allan Axén (1) Jessika Maria Karlsson (1) Dan Olov Kjell Lindgren (1) Bo Lennart Karlsson (1) Karl Johan Magnus Bokinge (1) Leif Vilhelm Bodinson (1) Per Anders Ingemar Jarl (1) Monica Gunilla Värn (1) Karin Inga Maria Medin (1) Tony Peter Tuikkanen Keller (1) Karl Henrik Lindholm (1) Inger Ann-Mari Niss (1) Ulf Lennart Dahlin (1) Jessica F Alaniesse Karlsson (1) Anna Kristina Säfsten (1) Lena Charlotta Sund (1) Nils Christer Gruber (1) Bengt Mårten Henriksson (1) David Håkan Vilhelm Hakeberg (1) Bo-Håkan Jönsson (1) Olof Marcus Larsson (1) Hans Evert Widell (1) Iris Pernilla Winnhed (1) Maria Helene Bolin Anvill (1) Maria Elisabeth Lundqvist (1) Karin Elsa Louise A Marcelius (1) Karl Ernst Lennart Pamp (1) Lars Gunnar Svensson (1) Mats Erik Josef Larsson Weidman (1) Jon Erik Anders Jonsson (1) Karl Bjarne Öberg (1) Leif Magnus Eriksson (1) Anders Ingemar Arne Rydén (1) Alexander Andreas Ukmar (1) Rolf Håkan Feuk (1) Bengt Göran Fransson (1) Mats Joacim Eronen (1) Karl Bertil Mathias Bransmo (1) Karin Charlotte Lepasoon (1) Jan Anders Östlund (1) Björn Fredrik Sjölander (1) Ingela Linnéa Lindahl (1) Karl Roger Clarence Andersson (1) Anna Cecilia Norberg (1) Pär Jonas Bertil Leek (1) Werner Mauritz Hilliges (1) Tommi Mattias Jönsson (1) Kurt Lennart Gabrielsson (1) Pär Anders Alvin (1) Marie Birgitta Pantzar Ljubez (1) Marie Elisabeth Ulrika Jonsson (1) Mats Erik Olofsson (1) Yvonne Viola Bladh (1) Anna Bodil Josefsson (1) Jonas Arvid Gustav Andersson (1) Per Niklas Erik Gunnar (1) Ingrid Monica Karlsson (1) Thomas Alexander Mc Guire (1) Jan Olof Olofzon (1) Ulf Erik Edvard Svensson (1) Anna Sofia Landerholm Granberg (1) Anders Karl Arne Jansson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Rolf Håkan Feuk (78p) Mats Erik Josef Larsson Weidman (75p) Per Allan Axén (73p) Karl Johan Magnus Bokinge (73p) Per Anders Ingemar Jarl (73p) Monica Gunilla Värn (73p) Hans Evert Widell (73p) Maria Elisabeth Lundqvist (73p) Karl Roger Clarence Andersson (73p) Werner Mauritz Hilliges (73p) Marie Birgitta Pantzar Ljubez (73p) Yvonne Viola Bladh (73p) Jonas Arvid Gustav Andersson (73p) Lena Charlotta Sund (67p) Karin Inga Maria Medin (65p) Erik Hans Brandsma (62p) Jon Erik Anders Jonsson (62p) Bo-Håkan Jönsson (61p) Hans Fredrik Warén (61p) Anna Cecilia Norberg (59p) Ingrid Monica Karlsson (57p) Karl Henrik Lindholm (56p) Tommi Mattias Jönsson (56p) Carl Magnus Jacobsson (55p) Jessica Maria Pernilla Fredson (55p) Johan Mathias Lindehag (55p) Ulf Lennart Dahlin (55p) Anna Kristina Säfsten (55p) Nils Christer Gruber (55p) Karin Elsa Louise A Marcelius (55p) Mats Joacim Eronen (55p) Karin Charlotte Lepasoon (55p) Jan Olof Olofzon (55p) Jan Anders Östlund (54p) Inger Ann-Mari Niss (52p) Mats Ingemar Calmerbjörk Palmérus (52p) Leif Vilhelm Bodinson (46p) Bo Richard Joakim Cedervall (46p) Tony Peter Tuikkanen Keller (46p) Karl Bjarne Öberg (46p) Leif Magnus Eriksson (46p) Mats Erik Olofsson (46p) Anna Bodil Josefsson (46p) Per Niklas Erik Gunnar (46p) Karl Bertil Mathias Bransmo (45p) Iris Pernilla Winnhed (43p) Anders Karl Arne Jansson (41p) Jessica F Alaniesse Karlsson (35p) Bengt Göran Fransson (35p) Bengt Mårten Henriksson (33p) Jan Per-Erik Ridfeldt (27p) Carl Henrik Sölling (27p) Olof Marcus Larsson (27p) Ingela Linnéa Lindahl (27p) Anders Ingemar Arne Rydén (19p) Björn Fredrik Sjölander (18p) Alexander Andreas Ukmar (17p) Pär Jonas Bertil Leek (17p) Björn Olof Robert Westberg (16p) Jan Peter Isoz (16p) Maria Pernilla Rehnberg (16p) Dan Olov Kjell Lindgren (14p) Maria Helene Bolin Anvill (12p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.