Jon Anders Risfelt (88p)

Man, Född: 1961
Rangordningen antal relationer
Lars Anders Slettengren (2) Karl Mikael Henrik Lundh (2) (2) Karl Johan Kratz (2) (2) Hans Magnus Silfverberg (2) Terese Anna Marie Svensson (2) Anna Maria Inga Söderblom (2) Erik Ingemar Haegerstrand (2) Lars Anders Eriksson (2) Anders Sture Kriström (2) Robin Peter Brar Afzelius (1) Anders Johannes Lars Torstensson (1) Robert Michael Lindin Gillberg (1) Jeppe Elkjaer Magnusson (1) Lars David Gudmund Sonesson (1) (1) Hans Peter Viinapuu (1) Anders Ingemar Birgersson (1) Johan Fredrik Nyman (1) (1) (1) Hanna Maria Ernestam Wilkman (1) Jonas Einar Skotte Sellergren (1) Mats Qviberg (1) (1) Dragan Mitrasinovic (1) Karin Cecilia Dahllöf (1) Anders Olle Bejmar (1) Carl Peder Ramel (1) Thomas Lennart Eklund (1) Karin Maria Kristina Franzén (1) Karin Viola Orback Pettersson (1) Carl Johan Jonas Ekesiöö (1) Nicklas Arne Paulson (1) Per Anders Bengt Wallentin (1) (1) Dag Isak Ekblom (1) (1) Karl Marcus Lindstedt (1) (1) Carl Magnus Walter Nilsson (1) (1) Georg Gert-Ove Levinsson (1) Leif Göran Neckmar (1) Anna Sofia Korsvold (1) Yvonne Christine Mårtensson (1) Lars Göran Karlsson (1) (1) Carl Michael Steve Harring (1) Klas Martinus Bendrik (1) Per David Christian Svensson (1) Jack Sven Erik Forsgren (1) Malin Elisabeth Holmberg (1) Mats Holger Holgerson (1) Fredrik Borulf (1) Hans Eigil Bertéus (1) Karl Leonard Daun (1) Per Anders Avander (1) Hans Stefan Gardefjord (1) Anna Christina Rubenhag (1) Stefan Gerhard Nordström (1) Helena Maria Arvidsson Älgne (1) Mats Kenneth Stefan Blomqvist (1) Märta Viktoria Bernhardsson (1) Camilla Monefeldt Kirstein (1) Britt Ann-Kristin Vuopio Mogestedt (1) (1) Annelie Maria Lindstedt (1) Gunnel Birgitta Karlsson (1) Peter Lennart Blom (1) Lars Helge Waerland-Fager (1) Leif-Olof Högberg (1) Per Hugo Grönvall (1) Wilhelm Andreas Rosenlew (1) Claes Johan Hansson (1) Gunnar Joel Lund (1) Sivert Jörgen Axelsson (1) Nils Andreas Nyberg (1) Jan Tomas Wahlström (1) Maria Sofia Ekelund (1) Jan Lars Christer Pettersson (1) (1) Jan Gunnar Blomqvist (1) Gustaf Peter Reinhold von Ehrenheim (1) Eva Christina Eriksson (1) Mats Tore Kristian Olsson (1) Anna Charlotta Falvin (1) Anna Ingrid Carina Jonasson Blank (1) Mats Olof Ohlsson (1) Fredrik Olof Dalborg (1) Ulf Patrik Nordvall (1) Gunilla Astrid Henriette Asker (1) (1) Anna E M A Qviberg Engebretsen (1) Marie Thérèse Linnéa Björklund (1) Petter Erik Gustafsson (1) Bert Ove Johansson (1) Björn Ingmarsson Fernström (1) Johan Leif Magnusson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Mats Qviberg (91p) Karin Viola Orback Pettersson (90p) Anders Olle Bejmar (89p) Dag Isak Ekblom (89p) Dragan Mitrasinovic (88p) Nicklas Arne Paulson (88p) Jack Sven Erik Forsgren (88p) Mats Holger Holgerson (88p) Jan Lars Christer Pettersson (88p) Jan Gunnar Blomqvist (88p) Eva Christina Eriksson (88p) Anna Ingrid Carina Jonasson Blank (88p) Ulf Patrik Nordvall (88p) Anna E M A Qviberg Engebretsen (88p) (86p) Anders Ingemar Birgersson (83p) Mats Tore Kristian Olsson (80p) Per Anders Avander (79p) Carl Peder Ramel (78p) Hans Stefan Gardefjord (78p) Camilla Monefeldt Kirstein (78p) Gunilla Astrid Henriette Asker (78p) Karin Maria Kristina Franzén (77p) Klas Martinus Bendrik (77p) Stefan Gerhard Nordström (77p) Märta Viktoria Bernhardsson (77p) Anna Maria Inga Söderblom (77p) (76p) Robert Michael Lindin Gillberg (75p) Lars Anders Slettengren (75p) Karl Mikael Henrik Lundh (75p) (75p) Anna Sofia Korsvold (75p) (75p) Terese Anna Marie Svensson (75p) Lars Helge Waerland-Fager (75p) Erik Ingemar Haegerstrand (75p) Lars Anders Eriksson (75p) Thomas Lennart Eklund (69p) Wilhelm Andreas Rosenlew (69p) Claes Johan Hansson (69p) Gustaf Peter Reinhold von Ehrenheim (69p) Anna Charlotta Falvin (69p) Björn Ingmarsson Fernström (68p) Carl Magnus Walter Nilsson (63p) Yvonne Christine Mårtensson (63p) Hans Magnus Silfverberg (63p) Jeppe Elkjaer Magnusson (61p) Hanna Maria Ernestam Wilkman (61p) Hans Peter Viinapuu (60p) Johan Leif Magnusson (60p) (59p) Carl Johan Jonas Ekesiöö (59p) (59p) Helena Maria Arvidsson Älgne (59p) (56p) Johan Fredrik Nyman (55p) Karin Cecilia Dahllöf (55p) Lars Göran Karlsson (55p) Leif-Olof Högberg (55p) Gunnar Joel Lund (55p) Lars David Gudmund Sonesson (54p) (54p) (54p) Britt Ann-Kristin Vuopio Mogestedt (54p) Gunnel Birgitta Karlsson (54p) Bert Ove Johansson (54p) (52p) Fredrik Olof Dalborg (52p) Anna Christina Rubenhag (50p) Marie Thérèse Linnéa Björklund (50p) (49p) Carl Michael Steve Harring (49p) (48p) Jan Tomas Wahlström (44p) (41p) Anders Johannes Lars Torstensson (37p) Annelie Maria Lindstedt (37p) Malin Elisabeth Holmberg (34p) Per David Christian Svensson (33p) Fredrik Borulf (33p) (33p) Peter Lennart Blom (33p) Robin Peter Brar Afzelius (30p) Per Anders Bengt Wallentin (30p) Karl Leonard Daun (28p) Per Hugo Grönvall (28p) Mats Olof Ohlsson (28p) Karl Marcus Lindstedt (25p) Sivert Jörgen Axelsson (24p) Petter Erik Gustafsson (21p) Mats Kenneth Stefan Blomqvist (20p) Maria Sofia Ekelund (17p) Georg Gert-Ove Levinsson (16p) Anders Sture Kriström (16p) Leif Göran Neckmar (14p) Jonas Einar Skotte Sellergren (13p) Karl Johan Kratz (12p) Nils Andreas Nyberg (12p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.