Karin Viola Orback Pettersson (84p)

Kvinna, Född: 1959
Rangordningen antal relationer
Mats Olof Pettersson (4) Sture Werner Ingemar Charleson (4) Kurt Göran Lennart Johansson (4) Carl Richard Philip Båge (3) Emma Johanna Svensson (3) Nils David Alexander Hagberg (3) Richard Gunnar Julin (3) Dusica Milic (3) Hanna Ellen Elisson (3) Johan Nils Oscar Frank Kinnander (3) Mats Edward Hjerpe (3) Carl Fredrik Niring (2) Marie Eva Margareta Lidgard (2) Gunilla Astrid Henriette Asker (1) Stefan Lennart Carlsson (1) Gudrun M Katarina Åkerlind Bonde (1) Annika Maria Viklund (1) Eva Katarina Viola Nygren (1) Camilla Monefeldt Kirstein (1) Eva Margareta Eljans (1) Eva Kristina Reman (1) Lovisa Birgitta Höglund (1) Åsa Marie Söderström Winberg (1) Erik Karl-Johan Willén (1) Henrik Lundström (1) Ragnar Åke Boman (1) Lars-Olof Höglund (1) Henrik Nils Gunnar Boman (1) Fredrik Mikael Söderberg (1) Marie Heléne Sjögren (1) Jan Erik Palmqvist (1) Hans Jonny Änges (1) Jan Assar Byström (1) Christel Birgitta Wiman (1) Jacob Jan Erik Anderlund (1) Carl Fredrik Willi Persson (1) Hans Henry Edvardsson (1) Johan Gunnar Sandahl (1) Maria Therése Buskas Bäckman (1) Carl Jonas Svensson (1) Andreas Ove Erlandsson (1) Peter Olsson (1) Karl Sören Thunström (1) Jennie Maria Högstedt Björk (1) Sofia Anna Stråth (1) Mats Gunnar Lagnekvist (1) Sara Linnéa Fernström (1) Anders Jan Olof Malmeby (1) Carl Peder Ramel (1) Gustav Håkan Matz (1) Anders Viktor Borgs (1) Lars Johan Hedensiö (1) Jon Anders Risfelt (1) Åsa Maria Magnusson (1) Inger Margareta Dahle (1) Nils Petter Tetlie (1) Anna Sturesdotter Jennehov (1) Eva Birgitta Landin (1) E M Elisabeth H Lagerqvist Nerpin (1) Åse Kristina Ekengren (1) (1) Johan Anders Larsson Apelgren (1) Anna Gunilla Rogmark (1) Leila Mona Kristina Svärd (1) Dan Anders Segerros (1) Thure Bo Thomas Thuresson (1) Stefan Karlsson Noble (1) Anders Fredrik Blanck (1) Tor Leif Olof Kihlberg (1) Per Olof Juhani Nyman (1) Jan Thomas Strömberg (1) Hans Andreas Lind (1) Marie Wallenberg (1) (1) Hans Johan Skoglund (1) Christian Hans Michael Luft (1) Barbro Elisabet Ljungberg (1) Pia Susanne Persson (1) Emil Lars Johan Pettersson (1) Anders Patrik Tillman (1) Karin Ingela Krantz (1) Martin Johan Asp (1) Ingrid Mia Arnhult (1) Josefine Susanne Ruth Björklund (1) Dag Axel Johannesson (1) Johanna Magdalena Palm (1) Maria Isabella Forssén (1) Karl Bo Birger Gunnarsson (1) Birgit Erngren Wohlin (1) Eva Marie Gidlöf (1) Hans Stefan Gardefjord (1) Per Håkan Wardhammar (1) Karin Lillian Strömberg (1) Per Erik Alksten (1) Helena Maria Arvidsson Älgne (1) Sven Per Björn Aspling (1) Eva Maud Lindqvist (1) Fredrik Paul Robertsson (1) Per Anders Bengt Wallentin (1) Pär Anders Rune Matses (1) Eva Anna-Carin Månsson (1) Jan Ragnar Ossfeldt (1) Jan Sören Bergström (1) Jonas David Forsman (1) Marie Elisabeth Nygren (1) Maria Ulrika Strömberg (1) Mikael Thomas Johansson (1) (1) Peter Karlsson (1) Åsa Elisabet Lundvall (1) Jim Christer Denrell (1) Åsa Christina Ohlström (1) Claes Magnus Åkesson (1) Lars Henrik Jatko (1) Britt Eivor Andersson (1) Stefan Kristofer Gattberg (1) Leif Håkan Malmström (1) Krister Andreas Cervin (1) Hans Jonas Stefan Norell (1) Per Olof Stefan Petersen (1) Per Jesper Sjövall (1) Anna Maria Frick (1) Janica Benita Ahl (1) Pär Göran Vennerström (1) Carl Raoul Hasselgren (1) Jakob Olof Wall (1) Per Gustav Elias Karlberg (1) Rolf Lennart Isaksson (1) Hans Göran Nordström (1) Elin Johanna Ryer (1) Lars Ola Salmén (1) Mats Tore Kristian Olsson (1) Ina Yvonne Avén (1) Barbro Elisabet Wallin (1) Åsa Kristina Sundberg (1) Mats Olof Ohlsson (1) Sven Moritz Waldenström (1) Mirjam Elisabeth Chougui (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Carl Fredrik Willi Persson (94p) Åsa Marie Söderström Winberg (93p) Lars Ola Salmén (90p) Jon Anders Risfelt (88p) Pär Anders Rune Matses (86p) Hans Jonny Änges (85p) Per Olof Stefan Petersen (85p) Eva Katarina Viola Nygren (84p) Peter Olsson (84p) (84p) Thure Bo Thomas Thuresson (84p) Jan Thomas Strömberg (84p) (84p) Åsa Maria Magnusson (81p) Gudrun M Katarina Åkerlind Bonde (80p) Eva Maud Lindqvist (80p) Hans Johan Skoglund (79p) Anders Patrik Tillman (79p) Ingrid Mia Arnhult (79p) Anna Maria Frick (75p) Mats Tore Kristian Olsson (74p) Carl Peder Ramel (73p) Britt Eivor Andersson (73p) Gunilla Astrid Henriette Asker (72p) Camilla Monefeldt Kirstein (72p) Eva Marie Gidlöf (72p) Hans Stefan Gardefjord (72p) Carl Jonas Svensson (71p) Åse Kristina Ekengren (71p) Karin Lillian Strömberg (71p) Per Erik Alksten (71p) Jan Ragnar Ossfeldt (71p) Åsa Elisabet Lundvall (71p) Annika Maria Viklund (70p) Lovisa Birgitta Höglund (70p) Lars Johan Hedensiö (70p) Nils Petter Tetlie (70p) Dan Anders Segerros (70p) Fredrik Paul Robertsson (70p) Jakob Olof Wall (70p) Mirjam Elisabeth Chougui (70p) Claes Magnus Åkesson (69p) Stefan Lennart Carlsson (68p) Gustav Håkan Matz (67p) Fredrik Mikael Söderberg (64p) Karl Sören Thunström (63p) Inger Margareta Dahle (63p) Eva Margareta Eljans (61p) Erik Karl-Johan Willén (61p) Carl Fredrik Niring (61p) Marie Elisabeth Nygren (61p) Lars-Olof Höglund (60p) Jan Sören Bergström (60p) Rolf Lennart Isaksson (59p) Åsa Kristina Sundberg (57p) Carl Richard Philip Båge (56p) Emma Johanna Svensson (56p) Johan Nils Oscar Frank Kinnander (56p) Mats Edward Hjerpe (56p) Lars Henrik Jatko (55p) Elin Johanna Ryer (54p) Leila Mona Kristina Svärd (53p) Jonas David Forsman (52p) Eva Birgitta Landin (50p) Johan Anders Larsson Apelgren (50p) Stefan Karlsson Noble (50p) Pär Göran Vennerström (49p) Per Olof Juhani Nyman (47p) Peter Karlsson (47p) Åsa Christina Ohlström (47p) Hans Henry Edvardsson (45p) Krister Andreas Cervin (45p) (44p) Tor Leif Olof Kihlberg (43p) Christel Birgitta Wiman (42p) Richard Gunnar Julin (42p) Jan Assar Byström (41p) Johan Gunnar Sandahl (41p) Sofia Anna Stråth (41p) Anders Viktor Borgs (41p) Christian Hans Michael Luft (41p) Barbro Elisabet Ljungberg (41p) Karin Ingela Krantz (41p) Josefine Susanne Ruth Björklund (41p) Maria Isabella Forssén (41p) Stefan Kristofer Gattberg (41p) Janica Benita Ahl (41p) Per Gustav Elias Karlberg (41p) Marie Eva Margareta Lidgard (41p) Ragnar Åke Boman (39p) Anna Sturesdotter Jennehov (37p) Henrik Lundström (35p) Anna Gunilla Rogmark (35p) Anders Fredrik Blanck (35p) Dag Axel Johannesson (35p) Karl Bo Birger Gunnarsson (35p) Carl Raoul Hasselgren (35p) Ina Yvonne Avén (35p) Sven Moritz Waldenström (35p) Jacob Jan Erik Anderlund (34p) Mats Olof Pettersson (34p) Mats Olof Ohlsson (34p) Maria Therése Buskas Bäckman (33p) Eva Kristina Reman (31p) Hanna Ellen Elisson (31p) Maria Ulrika Strömberg (31p) Barbro Elisabet Wallin (31p) Sture Werner Ingemar Charleson (30p) Per Anders Bengt Wallentin (30p) Eva Anna-Carin Månsson (30p) Marie Wallenberg (26p) Nils David Alexander Hagberg (24p) Johanna Magdalena Palm (24p) Pia Susanne Persson (23p) Emil Lars Johan Pettersson (23p) Anders Jan Olof Malmeby (22p) E M Elisabeth H Lagerqvist Nerpin (20p) Birgit Erngren Wohlin (20p) Henrik Nils Gunnar Boman (18p) Jan Erik Palmqvist (18p) Mats Gunnar Lagnekvist (18p) Helena Maria Arvidsson Älgne (18p) Jim Christer Denrell (18p) Leif Håkan Malmström (18p) Jennie Maria Högstedt Björk (17p) Per Jesper Sjövall (16p) Martin Johan Asp (15p) Kurt Göran Lennart Johansson (14p) Dusica Milic (13p) Hans Jonas Stefan Norell (11p) Mikael Thomas Johansson (10p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.