Tor Ivar Greger Nilsson (19p)

Man, Född: 1959
Rangordningen antal relationer
Ulrika Maria Wennberg (4) Gunilla Margareta Helmerson (2) Marie Ellinor Stigsdotter Fors (2) Christer Gunnar Hero (2) Martins Ilgvars Nigals (2) Britt Maj Ulla Björneke (2) Lars Sigurd Björkman (2) Pierre Johan Henrik Örneblad (2) Anna Margareta Sandberg (2) Ulf Kennet Bergh (2) Helena Katarina Roos (2) Leif Georg Nysmed (2) Emil Gustav Buskas (2) Ann-Marie Margareta Högberg (2) Lars Olof Wallén (2) Karin Eva Maria Strömberg Ekström (2) Petra Marianne Nilsson (2) Eeva Kaarina Laine (1) Hans Ronny Jakobsson (1) Reina Britt Christina Lyngå (1) Tomas Olof Hansson (1) Sven-Erik Aabo Hovmöller (1) Jennifer Florence E Hopper Lind (1) Peter Jan Patrik V Gyllenhammar (1) Gesa Sabine Helmfrid (1) Sara Maria Helge Vikmång (1) Lars Anders Larsson (1) Lars Gösta Skoglund (1) Henrik Vilhelm Rune Boltenstål (1) Jan Anders Fredrik Lovén (1) Carl Tommy Söderblom (1) Folke Bengt Staffan Anger (1) Anneli Carina Sundström (1) Nils Kenneth Åhs (1) Martin Olof Hansson (1) Jan Martin Lindström (1) Inger Anna-Vida Andersson (1) Anna Maude Bredin (1) Berit Sofia Eriksen (1) Margot Eva Sjödin (1) Marie Helen Sellström Edberg (1) Lars-Göran Helge Sander (1) Per Tomas Franzén (1) Jelena Drenjanin (1) Lars Inge Callemo (1) Carl Olov Strömberg (1) Daniel Peter Dronjak (1) Carl Olov Mikael Larsson (1) Jenny Erika Nobrand (1) Sven Magnus Fredmer (1) Per Göran Briving (1) Lars Christer Legnerfält (1) Nils Göran Palmedal (1) Eva Karin Cecilia Sundell Andersson (1) Patrik Gunnar Willingstam (1) Hans Gunnar Karlsson (1) Moa Anna Elisabeth Rasmusson (1) Anna Bodil Toll (1) Arnold Edvard Alexander Boström (1) Erik Mikael Goliats (1) Sven Olof Oskarsson (1) Sanja Batljan (1) Alan Bilal Dogan (1) Gunnar Karl Gustaf Bergqvist (1) Jan Gustaf Lennart Holmström (1) Erik Urban Hubert Holm (1) Bengt Johan Mathias Övelius (1) Bo Nils Göran Hansson (1) Cem Delen (1) Bo Göran Cumlin (1) Peter Lars Tobias Johansson (1) Eva Bodil Markusson (1) Josef Christer Berg (1) Ivar Reinhold Sjöberg (1) Elly Fredrika Margareta Westerlund (1) Mats Oscar Österholm (1) Bo Ingemar Persson (1) Jan Totte Dahlin (1) Eva Li Prades Eriksson (1) Kerstin Agneta Marianne Tjärnhammar (1) Erik Oscar Borgblad (1) Johan Magnus Hagman (1) Ralf Lennart Dahl (1) Svante Lennart Axelsson (1) Bernt Ingvar Månsson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Gunilla Margareta Helmerson (75p) Eeva Kaarina Laine (74p) Jennifer Florence E Hopper Lind (74p) Marie Ellinor Stigsdotter Fors (74p) Sara Maria Helge Vikmång (74p) Henrik Vilhelm Rune Boltenstål (74p) Jelena Drenjanin (74p) Lars Sigurd Björkman (74p) Daniel Peter Dronjak (74p) Leif Georg Nysmed (74p) Arnold Edvard Alexander Boström (74p) Alan Bilal Dogan (74p) Petra Marianne Nilsson (74p) Tomas Olof Hansson (73p) Martins Ilgvars Nigals (73p) Lars-Göran Helge Sander (73p) Britt Maj Ulla Björneke (73p) Ulf Kennet Bergh (73p) Emil Gustav Buskas (73p) Ann-Marie Margareta Högberg (73p) Bengt Johan Mathias Övelius (73p) Cem Delen (73p) Peter Lars Tobias Johansson (73p) Johan Magnus Hagman (72p) Anna Maude Bredin (71p) Josef Christer Berg (71p) Eva Li Prades Eriksson (71p) Reina Britt Christina Lyngå (70p) Anneli Carina Sundström (70p) Jan Martin Lindström (70p) Patrik Gunnar Willingstam (70p) Mats Oscar Österholm (70p) Folke Bengt Staffan Anger (64p) Per Tomas Franzén (64p) Gunnar Karl Gustaf Bergqvist (63p) Peter Jan Patrik V Gyllenhammar (59p) Carl Tommy Söderblom (59p) Bo Ingemar Persson (59p) Martin Olof Hansson (53p) Jan Anders Fredrik Lovén (50p) Lars Anders Larsson (49p) Jan Totte Dahlin (45p) Erik Oscar Borgblad (40p) Svante Lennart Axelsson (39p) Nils Kenneth Åhs (33p) Helena Katarina Roos (30p) Ulrika Maria Wennberg (28p) Hans Gunnar Karlsson (28p) Marie Helen Sellström Edberg (27p) Per Göran Briving (27p) Anna Bodil Toll (27p) Kerstin Agneta Marianne Tjärnhammar (27p) Eva Bodil Markusson (26p) Bo Nils Göran Hansson (24p) Carl Olov Strömberg (23p) Hans Ronny Jakobsson (20p) Jan Gustaf Lennart Holmström (20p) Elly Fredrika Margareta Westerlund (20p) Sven-Erik Aabo Hovmöller (19p) Gesa Sabine Helmfrid (19p) Moa Anna Elisabeth Rasmusson (19p) Lars Gösta Skoglund (17p) Carl Olov Mikael Larsson (17p) Sven Magnus Fredmer (17p) Lars Olof Wallén (17p) Pierre Johan Henrik Örneblad (16p) Inger Anna-Vida Andersson (15p) Berit Sofia Eriksen (15p) Ivar Reinhold Sjöberg (15p) Ralf Lennart Dahl (15p) Bernt Ingvar Månsson (15p) Christer Gunnar Hero (14p) Margot Eva Sjödin (14p) Karin Eva Maria Strömberg Ekström (14p) Lars Inge Callemo (13p) Lars Christer Legnerfält (12p) Eva Karin Cecilia Sundell Andersson (11p) Anna Margareta Sandberg (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.