Mats Anders Tomas Hentzel (62p)

Man, Född: 1947
Rangordningen antal relationer
Hans Peter Östergren (18) Jerry Joel Sommerfeldt (8) Nils Martin Anders Hentzel (8) Lars-Erik Gösta Olof Pålsson (6) Lars Jonny Isaksson (5) Kent Åke Lindholm (5) Kerstin Annika Jägenstedt (5) Lars-Åke Andreasson (4) Margareta Mårtensson (4) Holger Georg Daniel Wästlund (4) Mats Anders Roland Pålsson (3) Claes Rutger Bo Nordström (3) Eva Linnéa Houltzén Hammarberg (3) Nichlas Christer Spångberg (3) Maria Sofia Elisabeth Borg (3) Jan Olof Verner Ulinder (2) Håkan Johan Tegner Andreasson (2) Gunnel Agneta Hentzel (2) Inger Margareta Dahle (2) Per Anders Fridolin (2) Ernst Johan Fredrik Mattisson (2) Eva Kristina Byström (2) ANNA MARIA TERESIA HENTZEL (2) Mats Brunstedt (2) Jan Ragnar Torlén (2) Anders Viktor Borgs (2) Karin Inger Annika Larsson (2) Bengt David Lennart Ottosson (2) Per Gösta Johannesson (1) Bo Kenneth Åsell (1) Madeleine Edith Ingrid Gravell (1) Kjell Håkan Rosing (1) Anna Jeanette Fagerström Viktorsson (1) Marie Caroline Bild (1) Nils Emile Sohier (1) Per Olof Severus Persson (1) Erik Gunnar Robert Sahlin (1) Björn Mikael Östblom (1) Peter Lars Georg Strandvik (1) Juha Elia Ensio Aikio (1) Ingrid Margareta Löfgren (1) Ulrica Christina Matsers (1) Lena Irene Larsson (1) Kent Mikael Nordenstjerna (1) Bengt Junior Niklas Nygårds (1) Amanda Teresia Josefina Borg (1) Karl Sören Thunström (1) Thord Lennart Wilkne (1) Alf Urban Sjöström (1) Susanne Maria Rönnle Mattsson (1) Anders Birger Lundh (1) Sven Per Björn Aspling (1) Eva Maria Cecilia Sandell Elmstedt (1) Lars Anders Meyer (1) Eva Jeanette Elisabeth Anttila (1) Rolf Martin Bendz (1) Kjell Arne Joachim Kuylenstierna (1) Jan Magnus Fagerström (1) Gunnar Reinhold Cornelius (1) Karl Göran Hultén (1) (1) Ebba Birgitta Erenius (1) Lars Niclas Bremström (1) Elsa Ingalill Hägglund (1) Johan Mikael von Ekensteen (1) Erik Peter Kullgren (1) Lena Kristina Sjöström (1) Gustaf Michael Gunnarsson Löw (1) Björn Åke Rydstedt (1) Lars Erik Henrik Cars (1) Stein Kleppestö (1) Eva Margareta Eljans (1) Maria Christina Karlsten (1) Stig Peter Hallberg (1) Alf Torbjörn Sjöström (1) Magnus Ivar Thorling (1) (1) Jerk Olof Sintorn (1) Mats Johan Jakobsson (1) Lars Johan Mattsson (1) Elisabet Kristina Svensson (1) Christina Tannlund (1) Kerstin Hillevi Vestin (1) Sandra Maria Solomon (1) Adam Arthur Schatz (1) Staffan Johan Teodor Paues (1) Hans Göran Nordström (1) Barbro E Lindroth Zettergren (1) Curt Kennert Ahnström (1) Lars Erik Karlsson (1) Maj Inga-Britt Hentzel (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Gustaf Michael Gunnarsson Löw (86p) Eva Maria Cecilia Sandell Elmstedt (83p) Thord Lennart Wilkne (78p) Bengt David Lennart Ottosson (75p) Anna Jeanette Fagerström Viktorsson (64p) Karl Sören Thunström (63p) Inger Margareta Dahle (63p) Eva Margareta Eljans (61p) Per Gösta Johannesson (60p) Eva Jeanette Elisabeth Anttila (60p) Stein Kleppestö (60p) Jerry Joel Sommerfeldt (60p) Elsa Ingalill Hägglund (57p) Lena Irene Larsson (56p) Hans Peter Östergren (53p) Kjell Arne Joachim Kuylenstierna (53p) Kent Åke Lindholm (48p) Lars-Erik Gösta Olof Pålsson (45p) Amanda Teresia Josefina Borg (44p) ANNA MARIA TERESIA HENTZEL (44p) Nils Martin Anders Hentzel (44p) Maria Sofia Elisabeth Borg (44p) (43p) Håkan Johan Tegner Andreasson (41p) Bengt Junior Niklas Nygårds (41p) Anders Viktor Borgs (41p) Nils Emile Sohier (39p) Erik Gunnar Robert Sahlin (39p) Jan Magnus Fagerström (39p) Alf Torbjörn Sjöström (39p) Madeleine Edith Ingrid Gravell (37p) Stig Peter Hallberg (37p) Adam Arthur Schatz (37p) Kerstin Annika Jägenstedt (35p) Eva Kristina Byström (35p) Barbro E Lindroth Zettergren (34p) Curt Kennert Ahnström (34p) Björn Åke Rydstedt (33p) Lena Kristina Sjöström (32p) Jan Olof Verner Ulinder (31p) Karl Göran Hultén (31p) Jan Ragnar Torlén (31p) Holger Georg Daniel Wästlund (31p) Juha Elia Ensio Aikio (30p) Ulrica Christina Matsers (30p) Johan Mikael von Ekensteen (30p) (30p) Jerk Olof Sintorn (30p) Lars Erik Henrik Cars (29p) Erik Peter Kullgren (28p) Gunnar Reinhold Cornelius (26p) Gunnel Agneta Hentzel (26p) Margareta Mårtensson (25p) Anders Birger Lundh (25p) Eva Linnéa Houltzén Hammarberg (24p) Kjell Håkan Rosing (23p) Marie Caroline Bild (23p) Ingrid Margareta Löfgren (23p) Alf Urban Sjöström (22p) Mats Brunstedt (22p) Lars Erik Karlsson (22p) Karin Inger Annika Larsson (20p) Per Olof Severus Persson (19p) Claes Rutger Bo Nordström (19p) Susanne Maria Rönnle Mattsson (18p) Sandra Maria Solomon (18p) Elisabet Kristina Svensson (17p) Rolf Martin Bendz (16p) Ebba Birgitta Erenius (16p) Lars Niclas Bremström (16p) Magnus Ivar Thorling (16p) Nichlas Christer Spångberg (16p) Bo Kenneth Åsell (14p) Björn Mikael Östblom (14p) Lars-Åke Andreasson (14p) Ernst Johan Fredrik Mattisson (14p) Maria Christina Karlsten (14p) Peter Lars Georg Strandvik (13p) Christina Tannlund (13p) Kerstin Hillevi Vestin (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.