Kjell Johan Uno Hedman (39p)

Man, Född: 1951
Roller
Rangordningen antal relationer
Björn Erik Ordell (3) Helena Kerstin H Kaiser de Carolis (3) Anna Hesselman (3) Ulf Göran Westerberg (3) Kurt Göran Abrahamsson (2) Ulf Bertil Folke Pettersson (2) Eva Christina Asséus Sylvén (2) Bo Henrik Stefan Bergelind (2) Bengt Gunnar Fröander (2) Erik Gustaf Reuterskiöld (2) Elsa Catharina Åbjörnsson Lindgren (2) Bernt Ivar Karlsson (1) Olof Carl Sjöström (1) Bertil Gunnar Johansson (1) Lars Göran Byqvist (1) Stig Åke Farman Lindén (1) Nils Göran Jacobsson (1) Frank Sture Werner (1) Kennet Arne Karlsson (1) Lars Olof Jakobsson (1) Mikael Johan Broomé (1) Tom Lennart Anderzén (1) Lars-Åke Anders Folkmer (1) Peter Emil Clemedtson (1) (1) Anders Carl-Johan Johansson (1) Kerstin Synnöve Maria Trygg (1) Iris Gun-Lis Olander (1) Åsa Marie Aurora Simonsson Lönegren (1) Carl Magnus Pettersson (1) Leif Erik Mårtensson (1) Johan Anders Lagerström (1) Björn Mikael Elfstrand (1) Sten Nils Gösta Widén (1) Conny Jägsander (1) (1) Gösta Erik Lindh (1) Markus Karl Staffan Edström (1) Ingrid Charlotte Önnestedt (1) Göran Avalon Engquist (1) August Axel Fredrik F Trolle-Löwen (1) Peter Stellan Ekberg (1) Ulf Adolf Roger Dinkelspiel (1) Gunnar Roland Olsson (1) Olof Mattias Wästberg (1) Ina Madeleine Engström Kling (1) Valter Gustav Sköldefors (1) Börje Torbjörn Haglund (1) Rolf Urban Myrhage (1) Eva Katarina Wredmark (1) Birgit Karin Maria Flening (1) Hans Göran Raspe (1) Jan-Olof Brunila (1) Jan Erik Larsson (1) Per-Ola Anders Eriksson (1) Gunnel Margareta Möller Silvén (1) Torsten Carl Lennart Johansson Ax (1) Per-Olof Smedberg (1) Lars Fredrik Westerman (1) Tom Arne Lövstad (1) Nils-Fredrik Nyblaeus (1) Kjell Tore Lennart Erlandson (1) Tomas Johan Thuresson (1) Paul Henrik Toll (1) Bengt Åke Lundkvist (1) Bo Arne Holmström (1) Richard Bertil Edward Montgomery (1) Patrik Birger Liljedahl (1) (1) Carl Johan Fredrik Trolle-Löwen (1) Anders Mikael Svensson (1) Per-Uno Svensson (1) Martin Andreas Anthonsen (1) Lars Eggertz (1) Per Martin Viktor By (1) Lena Margareta Billing (1) Karl Bertil Andersson (1) Per Christer Hjelmfeldt (1) Carl Erik Axel Hirsch (1) Jan Gregor Råssjö (1) Karl Herman Magnus Torén (1) Carl Gunnar Folke Edblom (1) Karl Ulf Hessner (1) Dag Gunnar Klackenberg (1) Lars Ove Bäckström (1) Percy Surtell (1) Kjell Ingemar Stillman (1) Sven Göran Estwall (1) Dan Allan Kjällqvist (1) Hans Stephan Holes (1) Jan Erik Palmqvist (1) Hans Gustaf Mathias Heuman (1) Anders Göran Magnussen (1) (1) Per Elof Bertil Johanneson (1) (1) (1) (1) Catharina Elisabeth Lagerstam (1) Kennet Otto Julin (1) Jörgen Blakstad (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Carl Johan Fredrik Trolle-Löwen (77p) (76p) Anders Mikael Svensson (73p) Jan-Olof Brunila (71p) Peter Emil Clemedtson (70p) Kerstin Synnöve Maria Trygg (69p) Dag Gunnar Klackenberg (65p) Ulf Göran Westerberg (65p) (63p) Lars Ove Bäckström (63p) Markus Karl Staffan Edström (59p) Paul Henrik Toll (59p) Johan Anders Lagerström (57p) Ulf Bertil Folke Pettersson (56p) Nils-Fredrik Nyblaeus (54p) (51p) (51p) (49p) Richard Bertil Edward Montgomery (49p) Olof Carl Sjöström (48p) Frank Sture Werner (47p) Olof Mattias Wästberg (47p) Carl Erik Axel Hirsch (47p) (47p) Catharina Elisabeth Lagerstam (47p) Gunnel Margareta Möller Silvén (44p) Leif Erik Mårtensson (42p) Carl Gunnar Folke Edblom (42p) Göran Avalon Engquist (39p) Björn Erik Ordell (38p) Kurt Göran Abrahamsson (38p) Åsa Marie Aurora Simonsson Lönegren (37p) Torsten Carl Lennart Johansson Ax (37p) Tom Arne Lövstad (36p) Rolf Urban Myrhage (35p) Kjell Tore Lennart Erlandson (33p) Anders Carl-Johan Johansson (32p) Lars Fredrik Westerman (32p) Bertil Gunnar Johansson (31p) Jan Gregor Råssjö (31p) Hans Gustaf Mathias Heuman (31p) Lars Göran Byqvist (29p) Sven Göran Estwall (28p) Gösta Erik Lindh (27p) Conny Jägsander (26p) Ina Madeleine Engström Kling (26p) (26p) Mikael Johan Broomé (25p) Bengt Åke Lundkvist (25p) Patrik Birger Liljedahl (25p) Martin Andreas Anthonsen (25p) Per Elof Bertil Johanneson (25p) Elsa Catharina Åbjörnsson Lindgren (25p) Valter Gustav Sköldefors (24p) Per Christer Hjelmfeldt (24p) Kennet Arne Karlsson (23p) Lars-Åke Anders Folkmer (23p) Iris Gun-Lis Olander (23p) Björn Mikael Elfstrand (23p) Sten Nils Gösta Widén (23p) Bo Henrik Stefan Bergelind (23p) Ulf Adolf Roger Dinkelspiel (21p) Per-Ola Anders Eriksson (21p) Per-Uno Svensson (21p) Kjell Ingemar Stillman (21p) Jörgen Blakstad (21p) Erik Gustaf Reuterskiöld (21p) Bernt Ivar Karlsson (20p) Stig Åke Farman Lindén (20p) Lars Olof Jakobsson (20p) Ingrid Charlotte Önnestedt (20p) August Axel Fredrik F Trolle-Löwen (20p) Börje Torbjörn Haglund (20p) Per-Olof Smedberg (20p) Lars Eggertz (20p) Lena Margareta Billing (20p) Karl Bertil Andersson (20p) Jan Erik Palmqvist (18p) Helena Kerstin H Kaiser de Carolis (17p) Gunnar Roland Olsson (17p) Eva Katarina Wredmark (17p) Tomas Johan Thuresson (17p) Per Martin Viktor By (17p) Karl Ulf Hessner (17p) Carl Magnus Pettersson (16p) Peter Stellan Ekberg (16p) Percy Surtell (16p) Hans Stephan Holes (16p) Anders Göran Magnussen (16p) Eva Christina Asséus Sylvén (15p) Bengt Gunnar Fröander (14p) Anna Hesselman (13p) Bo Arne Holmström (12p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.