Göran Thesleff Stiernstedt (71p)

Man, Född: 1949
Rangordningen antal relationer
Helena M C Thunander Holmstedt (4) Hans Erik Salomonsson (4) Leni Christina Elisabeth Björklund (3) Lars Patrik Emanuelsson (3) Eva Christina Rapp Lundahl (3) Christina Maria Widerberg Söderholm (3) Lena Christina Samuelsson (3) Anders Lars Göran Rabb (3) Johan Tobias Karlsson (2) Lars Johan Rasmusson (2) Helena Karin Cronvall Morén (2) Fride Jan-Eric Nyberg (2) Hans Peters (2) Claes Fredrik Ånstrand (1) Margareta Elsa C Troein Töllborn (1) Siv Kerstin Blomquist (1) Lisbet Nord (1) Anna Margareta Engström Laurent (1) Hans-Olof Folke Lundborg (1) Crister Hallingström (1) Mats Fridblom (1) Bengt Anders Nyström (1) Kerstin Annika Lopez (1) Ulf William Bley (1) Carl Anders Ifvarsson (1) Mats Johan Jörgen Sandell (1) Ragnhild Birgitta Johansson Vognsen (1) Hans Per Ingvar Hjelmqvist (1) Uffe Jonas Erik Hylin (1) Hans Johan Bertil Karlsson (1) Lena Marie Henning (1) Maria Nicole Moberg (1) Rebecka Sun-Ja Hansson (1) Anne-Marie Christina Pernulf (1) Olof Einar Rosén (1) Olof Ivar Stendahl (1) Christophe Roger Pedroletti (1) Johnny Karlsson (1) Lars Magnus Sederholm (1) Leif Arne Karnström (1) Sara Ellen Maria Hansson (1) Bo Lars-Göran Klasmark (1) Gunilla Elisabet Edvinsson (1) Kerstin Maria Sjöberg (1) Per Olof Wester (1) Nina Efva Anita Lagerstedt (1) Mats Per Arne Emthén (1) Lars Göran Egenäs (1) Eija Maarit Korkeila Lidén (1) Bror Kristian Lennart Borg (1) Berit Margareta Assarsson (1) Axel Gunnar Welander (1) Mikael Runsiö (1) Eva Marianne Nilsson Bågenholm (1) Lars Richard Lowén (1) Hans Jonas Stefan Norell (1) Yvonne Birgitta Haglund Åkerlind (1) Thomas Bengtsson Ihre (1) Heidi Stensmyren (1) Hans Fredrik Erntell (1) Peter Eskil Gustaf Aspelin (1) Christian Helin (1) Karin Birgitta Eklund (1) Eva Birgitta Vingård (1) Johan Ulf Paul Lundgren (1) Claes Göran Brile (1) Carin Gunilla Burénius (1) Göran Hägerfelth (1) Mats Olof Axel Bauer (1) Leif Bertil Lundfors (1) Peter Michael Wolfgang Graf (1) Rita Boel Jedlert (1) Jan Allan Hilmer Vikenhem (1) Inger Kristina Drotz (1) Catarina Birgitta Andersson Forsman (1) Kjell Olof Öhrström (1) Andreas Lars Roger Lundin (1) Christer Björn-Ove Ljung (1) Ewa Märta Helena Törngren (1) Peter Johnny Svensson (1) Mats Erik Bergquist (1) Klas Håkan Wittgren (1) Fredrik Rolf Åke Bojerud (1) Dan Anders Fredrik Åberg (1) Christer Erik Martin Edling (1) Mikael Sjölander (1) Eva Camilla Vahlberg (1) Ulf Oscar Hållmarker (1) Peter Johan Alm Lindström (1) Carl Fredrik Bernhard Grewin (1) Erik Fredrik Thesleff Stiernstedt (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Fredrik Rolf Åke Bojerud (71p) Hans Fredrik Erntell (70p) Helena M C Thunander Holmstedt (69p) Lars Patrik Emanuelsson (69p) Eva Christina Rapp Lundahl (69p) Karin Birgitta Eklund (69p) Christina Maria Widerberg Söderholm (69p) Eva Camilla Vahlberg (69p) Uffe Jonas Erik Hylin (68p) Maria Nicole Moberg (68p) Mats Erik Bergquist (67p) Göran Hägerfelth (59p) Leif Arne Karnström (56p) Christian Helin (56p) Johan Ulf Paul Lundgren (56p) Claes Fredrik Ånstrand (54p) Lisbet Nord (54p) Crister Hallingström (54p) Kerstin Annika Lopez (54p) Gunilla Elisabet Edvinsson (54p) Eija Maarit Korkeila Lidén (54p) Inger Kristina Drotz (54p) Andreas Lars Roger Lundin (54p) Hans Peters (54p) Mikael Runsiö (48p) Yvonne Birgitta Haglund Åkerlind (47p) Klas Håkan Wittgren (46p) Lena Marie Henning (43p) Peter Michael Wolfgang Graf (41p) Anne-Marie Christina Pernulf (40p) Kerstin Maria Sjöberg (40p) Heidi Stensmyren (40p) Carl Fredrik Bernhard Grewin (40p) Margareta Elsa C Troein Töllborn (39p) Anna Margareta Engström Laurent (39p) Ulf William Bley (39p) Hans Johan Bertil Karlsson (39p) Olof Einar Rosén (39p) Olof Ivar Stendahl (39p) Sara Ellen Maria Hansson (39p) Axel Gunnar Welander (39p) Eva Marianne Nilsson Bågenholm (39p) Thomas Bengtsson Ihre (39p) Peter Eskil Gustaf Aspelin (39p) Eva Birgitta Vingård (39p) Carin Gunilla Burénius (39p) Mats Olof Axel Bauer (39p) Rita Boel Jedlert (39p) Catarina Birgitta Andersson Forsman (39p) Peter Johnny Svensson (39p) Dan Anders Fredrik Åberg (39p) Christer Erik Martin Edling (39p) Ulf Oscar Hållmarker (39p) Mats Per Arne Emthén (37p) Lena Christina Samuelsson (35p) Carl Anders Ifvarsson (23p) Hans-Olof Folke Lundborg (20p) Kjell Olof Öhrström (20p) Mikael Sjölander (19p) Lars Richard Lowén (18p) Rebecka Sun-Ja Hansson (17p) Per Olof Wester (17p) Bror Kristian Lennart Borg (17p) Bengt Anders Nyström (16p) Claes Göran Brile (16p) Jan Allan Hilmer Vikenhem (16p) Christer Björn-Ove Ljung (16p) Mats Johan Jörgen Sandell (15p) Johan Tobias Karlsson (14p) Lars Johan Rasmusson (14p) Hans Jonas Stefan Norell (14p) Erik Fredrik Thesleff Stiernstedt (14p) Leif Bertil Lundfors (12p) Leni Christina Elisabeth Björklund (11p) Lars Göran Egenäs (11p) Lars Magnus Sederholm (6p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.