Anders Einar Wanhainen (60p)

Man, Född: 1953
Rangordningen antal relationer
Eva Marie Cecilia Versteegh (3) Lars Gunnar Wiking (3) Trygve Gerard Versteegh (3) Jacob Gerard David Ola Versteegh (3) (2) Mats Bjarne Jansson (2) Eva Therese Kjellberg (2) (2) Hans Mattias Karlsson (2) (2) Jan Totte Dahlin (1) Antonio Nicola Gozzo (1) Lars Gunnar Drangel (1) Per Åke Öberg (1) Sverker Tomas Stomberg (1) Ulf Erik Ragnerstam (1) Vibeke Pålhaugen (1) Lovisa Helena Tollin (1) Ingrid Margaretha Jansson (1) Claes Gunnar Felländer (1) Hans Örjan Frid (1) Jan-Mikael Anders Bexhed (1) Lars Magnus Ingemar Johansson (1) Ulf Johansson (1) (1) Lage Gustav Thomas Jonason (1) Bror Jan Folke Bergman (1) Nils Jonas Manfred Sandefeldt (1) Gunnel Anita Eriksson (1) Rolf Brynolf Ingemar Anttila (1) Ann Elisabet Fredriksson (1) Jan Anders Fredrik Lovén (1) Layth Bunni (1) Nicklas Fredrik Hansen (1) Lars-Olof Höglund (1) Rolf Gunnar Edholm (1) Lars Halvar Olof Pettersson Herold (1) Leif Gunnar Skarle (1) Stephanie Elisabeth Hellstedt (1) Kent Fredrik Kroon (1) Björn Fredrik Åborg (1) Stefan Grahl (1) Christopher Per Audin Bailey (1) Ernst Roland Sundqvist (1) Ulf Erik Johansson (1) Sven Odd Swarting (1) Martin Olof Tenlén (1) Alf Peter Svensson (1) Camilla Helena Appelgren Petersson (1) Lennart Karl Olof Mankert (1) Sven Ola Ulrik Björkmo (1) Karl Åke Moberg (1) Mona Susan Alfredsson (1) Anders Jan-Hugo Nihlén (1) Kristina Ulrika Öhlund (1) Olof Joachim Linder (1) Lars Roland Lundström (1) (1) Pella Birgitta Anna Maria Falk (1) Karl Magnus Lindén (1) Lena Iréne Emerentia Fletcher (1) Sven Simon Backe (1) Mats Håkan Lindström (1) Mats Johan Jakobsson (1) Peter Strömgren (1) Johan Örjan Alexandersson (1) Eva-Lena Blomster (1) Joachim Magnus Emil Cederlöf (1) (1) Maud Elisabeth Sallander (1) Tomas Lev Anders Nöjd (1) Donald Macgregor Hellstedt (1) Anna-Maria Elin Heidmark Green (1) Carl Erik Anders Lörnell (1) Jeanette Linda Marie Carlsson Hauff (1) Alf Erik Josefsson (1) Carl Olov Mikael Larsson (1) Pär-Göran Mikael Winkvist (1) Lars Anders Larsson (1) Viveca Maria Döberl Cederberg (1) (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(69p) (67p) Mats Bjarne Jansson (66p) Trygve Gerard Versteegh (62p) Lage Gustav Thomas Jonason (61p) (61p) Eva Marie Cecilia Versteegh (60p) Jacob Gerard David Ola Versteegh (60p) Eva Therese Kjellberg (59p) Joachim Magnus Emil Cederlöf (59p) Lars-Olof Höglund (58p) (58p) Sven Odd Swarting (52p) Martin Olof Tenlén (51p) Jan Anders Fredrik Lovén (50p) Ulf Erik Ragnerstam (49p) Lars Anders Larsson (49p) Jan Totte Dahlin (45p) Hans Örjan Frid (44p) Vibeke Pålhaugen (43p) Rolf Gunnar Edholm (43p) Sven Ola Ulrik Björkmo (43p) Mats Håkan Lindström (43p) Jan-Mikael Anders Bexhed (42p) Anders Jan-Hugo Nihlén (42p) Donald Macgregor Hellstedt (41p) (41p) Ulf Johansson (38p) Ulf Erik Johansson (38p) Maud Elisabeth Sallander (37p) Layth Bunni (35p) Antonio Nicola Gozzo (34p) Sven Simon Backe (33p) Lars Gunnar Drangel (29p) Lars Halvar Olof Pettersson Herold (29p) Christopher Per Audin Bailey (29p) Karl Magnus Lindén (29p) Ingrid Margaretha Jansson (28p) Lars Gunnar Wiking (28p) Tomas Lev Anders Nöjd (28p) Stefan Grahl (27p) Peter Strömgren (26p) Eva-Lena Blomster (25p) Alf Peter Svensson (24p) Nils Jonas Manfred Sandefeldt (23p) Björn Fredrik Åborg (23p) Jeanette Linda Marie Carlsson Hauff (23p) Nicklas Fredrik Hansen (21p) Anna-Maria Elin Heidmark Green (21p) Per Åke Öberg (20p) Leif Gunnar Skarle (20p) (19p) Carl Olov Mikael Larsson (19p) (18p) Stephanie Elisabeth Hellstedt (18p) Mona Susan Alfredsson (18p) Lena Iréne Emerentia Fletcher (18p) Pär-Göran Mikael Winkvist (18p) Claes Gunnar Felländer (17p) Camilla Helena Appelgren Petersson (17p) Lennart Karl Olof Mankert (17p) Alf Erik Josefsson (17p) Lars Magnus Ingemar Johansson (16p) Ann Elisabet Fredriksson (16p) Sverker Tomas Stomberg (14p) Rolf Brynolf Ingemar Anttila (14p) Hans Mattias Karlsson (14p) Kristina Ulrika Öhlund (14p) Johan Örjan Alexandersson (14p) Lovisa Helena Tollin (12p) Olof Joachim Linder (12p) Pella Birgitta Anna Maria Falk (12p) Karl Åke Moberg (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.