Anders Einar Wanhainen (62p)

Man, Född: 1953
Rangordningen antal relationer
Trygve Gerard Versteegh (3) Jacob Gerard David Ola Versteegh (3) Eva Marie Cecilia Versteegh (3) Lars Gunnar Wiking (3) Mats Håkan Lindström (2) Hans Mattias Karlsson (2) Claes Anders Pettersson (2) (2) Mats Bjarne Jansson (2) (2) Eva Therese Kjellberg (2) (2) Anna-Maria Elin Heidmark (1) Claes Gunnar Felländer (1) Per Åke Öberg (1) Nilla Maria Rocknö (1) Jan-Mikael Anders Bexhed (1) Mona Susan Alfredsson (1) Ulf Johansson (1) Kristina Ulrika Öhlund (1) Lars Roland Lundström (1) (1) (1) Ulrika Annica Birgitta Skanby (1) Lars Gunnar Drangel (1) Annika Elisabet Berg (1) Ulf Erik Johansson (1) Peter Strömgren (1) Eva-Lena Blomster (1) Lage Gustav Thomas Jonason (1) Ernst Roland Sundqvist (1) Leif Gunnar Skarle (1) Jeanette Linda Marie Carlsson Hauff (1) Sven Odd Swarting (1) Vibeke Pålhaugen (1) Carl Olov Mikael Larsson (1) Camilla Helena Appelgren Petersson (1) Lars Anders Larsson (1) Lars Ulf Hartell Borgstrand (1) (1) Ulf Harald Virgin (1) Jan Totte Dahlin (1) Lars Magnus Ingemar Johansson (1) Lars-Olof Höglund (1) Stefan Grahl (1) Leif Håkan Malmström (1) Ulf Erik Ragnerstam (1) Maud Elisabeth Sallander (1) Irene Gunilla Ringefors Schéle (1) Alf Peter Svensson (1) Slimane Lyes Bouabbane (1) Sven Ola Ulrik Björkmo (1) Joachim Magnus Emil Cederlöf (1) Jan Birger Westholm (1) Nils Jonas Manfred Sandefeldt (1) Tomas Lev Anders Nöjd (1) Björn Fredrik Åborg (1) Rolf Brynolf Ingemar Anttila (1) Jan Anders Fredrik Lovén (1) Nicklas Fredrik Hansen (1) Ulf Lennart Hultquist (1) Per Stefan Mattisson (1) Pär-Göran Mikael Winkvist (1) Karl Magnus Lindén (1) Lars Halvar Olof Pettersson Herold (1) Leif Tomas Hilmo (1) Jan Evert Jansson (1) Kurt Jörgen Lövgren (1) Christopher Per Audin Bailey (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(81p) (65p) Trygve Gerard Versteegh (64p) Jacob Gerard David Ola Versteegh (62p) Eva Marie Cecilia Versteegh (62p) Lars-Olof Höglund (60p) (59p) Joachim Magnus Emil Cederlöf (59p) Mats Bjarne Jansson (58p) Eva Therese Kjellberg (57p) Lars Gunnar Wiking (53p) Jan Totte Dahlin (51p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Annika Elisabet Berg (50p) Lage Gustav Thomas Jonason (50p) Lars Anders Larsson (50p) Sven Odd Swarting (49p) Ulf Erik Ragnerstam (49p) Ulf Lennart Hultquist (48p) (45p) Eva-Lena Blomster (43p) Sven Ola Ulrik Björkmo (43p) Jan-Mikael Anders Bexhed (42p) Vibeke Pålhaugen (42p) Mats Håkan Lindström (41p) Jan Birger Westholm (41p) Leif Tomas Hilmo (41p) Claes Gunnar Felländer (38p) Ulf Johansson (38p) Ulf Erik Johansson (38p) Maud Elisabeth Sallander (37p) (34p) Alf Peter Svensson (33p) Lars Gunnar Drangel (32p) Karl Magnus Lindén (32p) Lars Halvar Olof Pettersson Herold (32p) Tomas Lev Anders Nöjd (31p) Christopher Per Audin Bailey (29p) Per Stefan Mattisson (28p) Peter Strömgren (27p) Stefan Grahl (27p) Jeanette Linda Marie Carlsson Hauff (23p) Nils Jonas Manfred Sandefeldt (23p) Björn Fredrik Åborg (23p) Ulrika Annica Birgitta Skanby (21p) Leif Gunnar Skarle (21p) Nicklas Fredrik Hansen (21p) Pär-Göran Mikael Winkvist (21p) Per Åke Öberg (20p) Mona Susan Alfredsson (20p) Carl Olov Mikael Larsson (20p) Leif Håkan Malmström (18p) Anna-Maria Elin Heidmark (17p) (17p) Camilla Helena Appelgren Petersson (17p) Kurt Jörgen Lövgren (17p) Hans Mattias Karlsson (16p) Lars Ulf Hartell Borgstrand (16p) Lars Magnus Ingemar Johansson (16p) Rolf Brynolf Ingemar Anttila (16p) Slimane Lyes Bouabbane (13p) Nilla Maria Rocknö (11p) Jan Evert Jansson (11p) Ulf Harald Virgin (9p) Irene Gunilla Ringefors Schéle (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.