Ökend (75p)

Man, Född: 1975
Rangordningen antal relationer
Åsa Elisabet Lundvall (19) Anders Peter Jonasson (12) Nils Axel Vinge (12) Jyrki Peter Tervonen (12)Ökend (10) Pär Anders Darj (10) Johan Fredrik Björkstedt (9) Karl Gunnar Fagerlin (4) Anna Pernilla Wohlfahrt (4)Ökend (4) Eva Ulrika Leverenz (4)Ökend (4)Ökend (2) Jan Totte Dahlin (2) Adam Göran Friberg (2) Lars Anders Larsson (2) Bernt Björn Olof Ljunggren (2) Stefan Krook (2) Jan Anders Fredrik Lovén (2) Hans Jörgen Andersson (2) Lars Arne Karlsson Edenkrans (2) Robert Bertil Jonas af Jochnick (1) Jonas Malte Wersäll (1) Erik Gustav Paulsson (1) Sören Micael Törnqvist (1) Lars Johan Dyrefors (1) Rita Yvonne Hansson (1) Johan Olof Helge Ahlborg (1) Margareta Louise Welinder (1) Bo Torsten Patrik Nilsson (1) Lena Margareta Patriksson Keller (1) Alexandra Rosenqvist (1) Anna Camilla Biström (1) Per Åke Ludvigsson (1) Lena Viktoria Hasselborn (1) Lars Johan Ericsson (1) Dan Bertil Nordström (1) Alessandro Catenacci (1) Bo Torsten Nilsson (1) Anders Gunnar Dahlvig (1) Jan Axel Bengtsson (1) Niklas Mårten Zennström (1) Mats Birger Örtegren (1) Erica Elsa Marie Wiking Häger (1) Lena Irene Larsson (1) Elin Sofia Gyllenqvist (1) Lars Örjan Andersson (1) Linda Marie Friberg (1) Paul Lennart Schuss (1) Carl Samuel Bonnier (1) Torsten Adolf Lyth (1) Mats Michael Douhan (1) Ingrid Elsa Axelia Godin (1) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (1) Johan Thomas Christian Sievert (1) Sigrid Alexandra Louise Krook (1) Stina Elisabet Bergfors (1) Eva Louise Birgitta Forsell (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Anders Gunnar Dahlvig (88p)Ökend (87p) Robert Bertil Jonas af Jochnick (85p) Erik Gustav Paulsson (85p) Rita Yvonne Hansson (85p) Margareta Louise Welinder (85p) Lena Margareta Patriksson Keller (84p) Alexandra Rosenqvist (84p) Niklas Mårten Zennström (84p) Erica Elsa Marie Wiking Häger (84p) Ingrid Elsa Axelia Godin (84p) Johan Thomas Christian Sievert (84p) Stina Elisabet Bergfors (84p) Lena Viktoria Hasselborn (76p) Paul Lennart Schuss (75p)Ökend (74p)Ökend (74p) Åsa Elisabet Lundvall (71p) Lars Johan Ericsson (68p) Per Åke Ludvigsson (57p) Alessandro Catenacci (56p) Lena Irene Larsson (56p) Hans Jörgen Andersson (56p) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (55p) Bo Torsten Patrik Nilsson (54p) Bo Torsten Nilsson (54p) Johan Olof Helge Ahlborg (52p) Jan Totte Dahlin (51p) Anna Camilla Biström (51p) Elin Sofia Gyllenqvist (51p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Eva Louise Birgitta Forsell (51p) Lars Anders Larsson (50p)Ökend (47p) Adam Göran Friberg (45p) Eva Ulrika Leverenz (45p) Stefan Krook (45p) Linda Marie Friberg (45p) Jyrki Peter Tervonen (45p) Lars Arne Karlsson Edenkrans (45p) Sören Micael Törnqvist (44p) Torsten Adolf Lyth (44p) Lars Örjan Andersson (43p) Carl Samuel Bonnier (42p) Karl Gunnar Fagerlin (32p) Jan Axel Bengtsson (31p) Sigrid Alexandra Louise Krook (31p) Nils Axel Vinge (28p) Anna Pernilla Wohlfahrt (26p) Mats Birger Örtegren (23p) Lars Johan Dyrefors (17p) Anders Peter Jonasson (16p) Johan Fredrik Björkstedt (16p) Bernt Björn Olof Ljunggren (15p) Jonas Malte Wersäll (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.