Johan Thomas Christian Sievert (84p)

Man, Född: 1969
Rangordningen antal relationer
Bo Magnus Svensson Henryson (3) Carl-Magnus Emil Ruthberg (3) Mats Kenneth Stefan Blomqvist (2) Ulrica Eva M von Schwerin Sievert (2) Petter Erik Gustafsson (2) Lars Gustav Fredrik Wohlfahrt (2) Andreas Mikael Versteegh (2) Lennart Karl Arne Kalén (2) Pål Jarness (1) Lars Johan Ryding (1) Johan Douglas Christian T Ihre (1) Börje Mats Palmquist (1)Ökend (1) Karin Margareta Borgström (1) Hans Göran Nordström (1) Ingrid Elsa Axelia Godin (1) (1) Björn Peter Forsberg (1) Hans Åke Lennart Fredriksson (1) Margareta Louise Welinder (1) Margareta Kathrine Löfberg (1) Sven Per Björn Aspling (1) Lena Margareta Patriksson Keller (1) Maria Charlotte Blomquist (1) Tore Hallersbo (1) Johan Fredrik Björkstedt (1) Roger Fredrik Nilsson (1) Kent Lennart Lindén (1) Alexandra Rosenqvist (1) Jan Mikael Löfberg (1) Börje Jonny Ekblom (1) Rolf Olov Anders Karlsson (1) Carl Raoul Hasselgren (1) (1) Bo Gabriel Urwitz (1) (1) Anders Otto Brantberg (1) Lars Anders Per Nilsson (1) Bengt Johan Färnstrand (1) Kent Håkan Halvarsson (1) Jonas Reinhold Enqvist (1) Rita Yvonne Hansson (1) Lena Iréne Larsson (1) Per Anders Tony Broman (1) Jan Åke Ingmar Järnblad (1) Nils Axel Vinge (1) Lars Patrik Bodén (1) Bengt Anders Claesson (1) Niklas Mårten Zennström (1) Krister Mattias Eriksson (1) Paula Annikki Grönroos Glass (1) Erica Elsa Marie Wiking Häger (1) Elin Anna Maria Ryott (1) Hans Jörgen Ekelöw (1) Stina Elisabet Bergfors (1) Åke Martin Anders Löfberg (1) Peter Deine Honnér (1) (1) Niklas Anders Allan Löfberg (1) Per Lennart Mikael Broman (1) Thomas Wilhelm Rappe (1) Uno Harry Lennart Ribohn (1) Mats Patrik Tingstrand (1) Mats Mikael Ingvar (1) Carl Olof Dahlgren (1) Karl Leonard Daun (1) Göran Mikael Eriksson (1) Anders Reinhold Enqvist (1) Håkan Dahlin (1) Anna Pernilla Wohlfahrt (1) Carl Fredrik Niring (1) Bo Christian Tegenmark (1) Karl Sören Thunström (1) Nicklas Reinhold Enqvist (1) Anders Gunnar Dahlvig (1) Jan Ulf Karlén (1) Helena Katarina Eriksson (1) Sven Anders Conny Ek (1) Anders Peter Jonasson (1) Ulrica Marie Cristina Svensson (1) Karl Uno Jörgen Persson (1) Jyrki Peter Tervonen (1) Bengt Erik Gunnar Holma (1) Sven Åke Christiansson (1) Åsa Elisabet Lundvall (1) Lars Christer Appelqvist (1) Lennart Kanter (1)Ökend (1) Sandra Ulrika Miriam Lyxell (1) Eva Margareta Eljans (1) (1) Erik Alexander Hedlund (1) Torbjörn Gösta Persson (1) (1) Jennie Linnea Pergler (1) Lars Jonas Nilsson (1) Torbjörn Malmsjö (1) Ulrika Elisabet Lundgren (1) Ulf Peter Holm (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Elin Anna Maria Ryott (88p) Anders Gunnar Dahlvig (88p)Ökend (87p) Margareta Louise Welinder (85p) Rita Yvonne Hansson (85p) Ingrid Elsa Axelia Godin (84p) Lena Margareta Patriksson Keller (84p) Alexandra Rosenqvist (84p) Niklas Mårten Zennström (84p) Erica Elsa Marie Wiking Häger (84p) Hans Jörgen Ekelöw (84p) Stina Elisabet Bergfors (84p) Bo Magnus Svensson Henryson (76p) Margareta Kathrine Löfberg (75p)Ökend (75p) Maria Charlotte Blomquist (74p) Jan Ulf Karlén (74p) (73p) Jan Mikael Löfberg (73p) Lena Iréne Larsson (73p) Niklas Anders Allan Löfberg (73p) Bengt Erik Gunnar Holma (73p) Sandra Ulrika Miriam Lyxell (73p) Åsa Elisabet Lundvall (71p) Torbjörn Gösta Persson (69p) Tore Hallersbo (67p) Krister Mattias Eriksson (65p) Lennart Karl Arne Kalén (65p) Karl Sören Thunström (63p) Carl Fredrik Niring (61p) Eva Margareta Eljans (61p) Börje Jonny Ekblom (60p) Bo Gabriel Urwitz (58p) Pål Jarness (57p) Carl-Magnus Emil Ruthberg (56p) (55p) Bo Christian Tegenmark (54p) (51p) Jan Åke Ingmar Järnblad (50p) Åke Martin Anders Löfberg (50p) Hans Åke Lennart Fredriksson (49p) Kent Håkan Halvarsson (49p) Bengt Anders Claesson (49p) Paula Annikki Grönroos Glass (49p) Mats Patrik Tingstrand (49p) Sven Anders Conny Ek (49p) Karl Uno Jörgen Persson (49p) Lars Christer Appelqvist (49p) Jennie Linnea Pergler (49p) Nicklas Reinhold Enqvist (46p) Börje Mats Palmquist (45p) Bengt Johan Färnstrand (45p) Jyrki Peter Tervonen (45p) Jonas Reinhold Enqvist (44p) Mats Mikael Ingvar (44p) Anders Reinhold Enqvist (44p) Lars Jonas Nilsson (44p) Lars Johan Ryding (43p) (43p) (43p) Håkan Dahlin (43p) (43p) Ulf Peter Holm (43p) Johan Douglas Christian T Ihre (38p) Carl Raoul Hasselgren (35p) Anders Otto Brantberg (33p) Uno Harry Lennart Ribohn (33p) Erik Alexander Hedlund (33p) Carl Olof Dahlgren (32p) Torbjörn Malmsjö (32p) Andreas Mikael Versteegh (29p) Lennart Kanter (29p) Rolf Olov Anders Karlsson (28p) Nils Axel Vinge (28p) Per Lennart Mikael Broman (28p) Ulrika Elisabet Lundgren (28p) Lars Gustav Fredrik Wohlfahrt (27p) Anna Pernilla Wohlfahrt (26p) Mats Kenneth Stefan Blomqvist (22p) Göran Mikael Eriksson (22p) Petter Erik Gustafsson (21p) Lars Anders Per Nilsson (19p) Karl Leonard Daun (19p) Ulrica Eva M von Schwerin Sievert (18p) Johan Fredrik Björkstedt (16p) Anders Peter Jonasson (16p) Ulrica Marie Cristina Svensson (15p) Björn Peter Forsberg (14p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.