Johan Thomas Christian Sievert (84p)

Man, Född: 1969
Rangordningen antal relationer
Bo Magnus Svensson Henryson (3) Carl-Magnus Emil Ruthberg (3) Mats Kenneth Stefan Blomqvist (2) Ulrica Eva M von Schwerin Sievert (2) Petter Erik Gustafsson (2) Lars Gustav Fredrik Wohlfahrt (2) Andreas Mikael Versteegh (2) Lennart Karl Arne Kalén (2) Lars Johan Ryding (1) Pål Jarness (1)Ökend (1) Karin Margareta Borgström (1) Johan Douglas Christian T Ihre (1) Börje Mats Palmquist (1) Ingrid Elsa Axelia Godin (1) (1) Hans Göran Nordström (1) Margareta Louise Welinder (1) Björn Peter Forsberg (1) Hans Åke Lennart Fredriksson (1) Lena Margareta Patriksson Keller (1) Margareta Kathrine Löfberg (1) Sven Per Björn Aspling (1) Johan Fredrik Björkstedt (1) Maria Charlotte Blomquist (1) Tore Hallersbo (1) Alexandra Rosenqvist (1) Roger Fredrik Nilsson (1) Kent Lennart Lindén (1) Rolf Olov Anders Karlsson (1) Jan Mikael Löfberg (1) Börje Jonny Ekblom (1) (1) Carl Raoul Hasselgren (1) (1) Bo Gabriel Urwitz (1) Lars Anders Per Nilsson (1) Anders Otto Brantberg (1) Kent Håkan Halvarsson (1) Bengt Johan Färnstrand (1) Rita Yvonne Hansson (1) Lena Iréne Larsson (1) Jonas Reinhold Enqvist (1) Nils Axel Vinge (1) Per Anders Tony Broman (1) Jan Åke Ingmar Järnblad (1) Niklas Mårten Zennström (1) Lars Patrik Bodén (1) Bengt Anders Claesson (1) Erica Elsa Marie Wiking Häger (1) Krister Mattias Eriksson (1) Paula Annikki Grönroos Glass (1) Stina Elisabet Bergfors (1) Elin Anna Maria Ryott (1) Hans Jörgen Ekelöw (1) (1) Åke Martin Anders Löfberg (1) Peter Deine Honnér (1) Thomas Wilhelm Rappe (1) Niklas Anders Allan Löfberg (1) Per Lennart Mikael Broman (1) Mats Mikael Ingvar (1) Uno Harry Lennart Ribohn (1) Mats Patrik Tingstrand (1) Karl Leonard Daun (1) Carl Olof Dahlgren (1) Håkan Dahlin (1) Göran Mikael Eriksson (1) Anders Reinhold Enqvist (1) Bo Christian Tegenmark (1) Anna Pernilla Wohlfahrt (1) Carl Fredrik Niring (1) Anders Gunnar Dahlvig (1) Jan Ulf Karlén (1) Karl Sören Thunström (1) Nicklas Reinhold Enqvist (1) Anders Peter Jonasson (1) Helena Katarina Eriksson (1) Sven Anders Conny Ek (1) Jyrki Peter Tervonen (1) Ulrica Marie Cristina Svensson (1) Karl Uno Jörgen Persson (1) Åsa Elisabet Lundvall (1) Bengt Erik Gunnar Holma (1) Sven Åke Christiansson (1)Ökend (1) Lars Christer Appelqvist (1) Lennart Kanter (1) (1) Sandra Ulrika Miriam Lyxell (1) Eva Margareta Eljans (1) (1) Erik Alexander Hedlund (1) Torbjörn Gösta Persson (1) Lars Jonas Nilsson (1) Jennie Linnea Pergler (1) Ulf Peter Holm (1) Torbjörn Malmsjö (1) Ulrika Elisabet Lundgren (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Elin Anna Maria Ryott (88p) Anders Gunnar Dahlvig (88p)Ökend (87p) Margareta Louise Welinder (85p) Rita Yvonne Hansson (85p) Ingrid Elsa Axelia Godin (84p) Lena Margareta Patriksson Keller (84p) Alexandra Rosenqvist (84p) Niklas Mårten Zennström (84p) Erica Elsa Marie Wiking Häger (84p) Hans Jörgen Ekelöw (84p) Stina Elisabet Bergfors (84p) Bo Magnus Svensson Henryson (76p) Margareta Kathrine Löfberg (75p)Ökend (75p) Maria Charlotte Blomquist (74p) Jan Ulf Karlén (74p) (73p) Jan Mikael Löfberg (73p) Lena Iréne Larsson (73p) Niklas Anders Allan Löfberg (73p) Bengt Erik Gunnar Holma (73p) Sandra Ulrika Miriam Lyxell (73p) Åsa Elisabet Lundvall (71p) Torbjörn Gösta Persson (69p) Tore Hallersbo (67p) Krister Mattias Eriksson (65p) Lennart Karl Arne Kalén (65p) Karl Sören Thunström (63p) Carl Fredrik Niring (61p) Eva Margareta Eljans (61p) Börje Jonny Ekblom (60p) Bo Gabriel Urwitz (58p) Pål Jarness (57p) Carl-Magnus Emil Ruthberg (56p) (55p) Bo Christian Tegenmark (54p) (51p) Jan Åke Ingmar Järnblad (50p) Åke Martin Anders Löfberg (50p) Hans Åke Lennart Fredriksson (49p) Kent Håkan Halvarsson (49p) Bengt Anders Claesson (49p) Paula Annikki Grönroos Glass (49p) Mats Patrik Tingstrand (49p) Sven Anders Conny Ek (49p) Karl Uno Jörgen Persson (49p) Lars Christer Appelqvist (49p) Jennie Linnea Pergler (49p) Nicklas Reinhold Enqvist (46p) Börje Mats Palmquist (45p) Bengt Johan Färnstrand (45p) Jyrki Peter Tervonen (45p) Jonas Reinhold Enqvist (44p) Mats Mikael Ingvar (44p) Anders Reinhold Enqvist (44p) Lars Jonas Nilsson (44p) Lars Johan Ryding (43p) (43p) (43p) Håkan Dahlin (43p) (43p) Ulf Peter Holm (43p) Johan Douglas Christian T Ihre (38p) Carl Raoul Hasselgren (35p) Anders Otto Brantberg (33p) Uno Harry Lennart Ribohn (33p) Erik Alexander Hedlund (33p) Carl Olof Dahlgren (32p) Torbjörn Malmsjö (32p) Andreas Mikael Versteegh (29p) Lennart Kanter (29p) Rolf Olov Anders Karlsson (28p) Nils Axel Vinge (28p) Per Lennart Mikael Broman (28p) Ulrika Elisabet Lundgren (28p) Lars Gustav Fredrik Wohlfahrt (27p) Anna Pernilla Wohlfahrt (26p) Mats Kenneth Stefan Blomqvist (22p) Göran Mikael Eriksson (22p) Petter Erik Gustafsson (21p) Lars Anders Per Nilsson (19p) Karl Leonard Daun (19p) Ulrica Eva M von Schwerin Sievert (18p) Johan Fredrik Björkstedt (16p) Anders Peter Jonasson (16p) Ulrica Marie Cristina Svensson (15p) Björn Peter Forsberg (14p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.