Carl Erik Anders von Schéele (34p)

Man, Född: 1975
Rangordningen antal relationer
Rolf De Simianne Alexander (28) Tomas Fredrik Lindberg (24) Jan-Åke Glommen (23) Johan Hans Olof Ingerström (19) Carl David Eriksson (11) Lars Jonny Isaksson (8) Ulf Strauss (8) Carl Philip Anders Löfgren (7) Anita Helena Berggren (7) Eva Margareta Eljans (7) Duncan Gordon Hoare (7) Peter Emanuel Hamberg (4) Eva Sara Eleonora von Schéele (4) Robert Jan Hasslund (4) Ola Svante Erik Salemyr (3) Mattias Johannes Månsson (3) Jacob Karl Alexander Bruzelius (3) Ulf Magnus Ingmar Clacton (2) Karl Anders Vahlund (2) Peter Harry Erik Liska (2) Stig Oscar Albert Engelbert (2) Elin Ingeborg Olander Sjöstrand (2) Hans Jarl Rutger Arnhult (2) Rolf Morgan Söderberg (2) Carl Anders Christer Blomkvist (2) Erik Tomas Natanael Erlandsson (1) Sven Erik Ove Petersson (1) Ulf Mathias Aronsson (1) Martin Bengt-Olof Johansson (1) Per-Gustaf Gustafsson (1) (1) Mattias Sonnenfeld (1) Anna Hesselman (1) Kjell Erik Torne Selin (1) Johan Gustaf Olof Bjurström (1) Klaus-Erik Magnus Landare (1) Lars Anders Åke Holm (1) Ulf Göran Westerberg (1) Carl Johan Theodor Hugosson (1) Jens Peter Eriksson (1) Karin Ann-Chatrin Dahl (1) Claes Tobias Benne (1) Nils Javier Styf (1) Bo Eric Bergström (1) Carin Ing-Marie Erlandsson (1) Rolf Erik Engdahl (1) Robert Deli (1) Pia Maria Johansson (1) Gary Michael Matheny (1) Kurt Anders Brofors Ekblom (1) Lars Staffan Grefbäck (1) (1) Karl Johan Gustaf Bjurström (1) Per Thomas Holm (1) LEIF ÅKE ALMHORN (1) Per Jonas Östlund (1) Anders Erik Petter Dahl (1) (1) Daniel Demirian (1) Johanna Margareta Jeanette Bonnier (1) Hans Anton Ringqvist (1) Olof Benny Olsson (1) Erik Carl Johan Erlandsson (1) Nils Gunno Rydberg (1) Anna Karin Helena Jansson (1) Kent Erland Jonsson (1) (1) Carolina Emma Maria Ek (1) Sture Kjell Roger Ölund (1) Jack Johannes Richard Nyberg (1) Ove Olov Oscar Agri (1) Pär Ola Grane (1) Lars Håkan Brodin (1) Jack Peter Wangenheim (1) Mats Erik Holmsen (1) Arim Özboyaci (1) Stefan Demirian (1) Daniel Özboyaci (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Hans Jarl Rutger Arnhult (83p) Kjell Erik Torne Selin (78p) Jens Peter Eriksson (73p) Nils Javier Styf (73p) Stig Oscar Albert Engelbert (73p) Erik Tomas Natanael Erlandsson (71p) Carin Ing-Marie Erlandsson (71p) Erik Carl Johan Erlandsson (71p) Ulf Göran Westerberg (65p) Jack Johannes Richard Nyberg (65p) (63p) Anita Helena Berggren (62p) Eva Margareta Eljans (61p) Ove Olov Oscar Agri (59p) Johan Gustaf Olof Bjurström (56p) Mattias Sonnenfeld (54p) Ulf Magnus Ingmar Clacton (50p) (50p) Lars Anders Åke Holm (49p) (49p) LEIF ÅKE ALMHORN (49p) Per Jonas Östlund (49p) Lars Håkan Brodin (49p) Jan-Åke Glommen (48p) Rolf De Simianne Alexander (47p) Tomas Fredrik Lindberg (47p) Bo Eric Bergström (46p) Hans Anton Ringqvist (46p) Arim Özboyaci (45p) Karl Anders Vahlund (42p) Jacob Karl Alexander Bruzelius (42p) Mattias Johannes Månsson (41p) Carolina Emma Maria Ek (40p) Robert Deli (39p) Stefan Demirian (39p) Ulf Mathias Aronsson (38p) (38p) Daniel Özboyaci (38p) Daniel Demirian (36p) Martin Bengt-Olof Johansson (35p) Peter Harry Erik Liska (35p) Anna Karin Helena Jansson (35p) Kent Erland Jonsson (35p) Carl David Eriksson (34p) Per Thomas Holm (34p) Carl Anders Christer Blomkvist (34p) Elin Ingeborg Olander Sjöstrand (30p) Robert Jan Hasslund (28p) Claes Tobias Benne (26p) Carl Philip Anders Löfgren (26p) Mats Erik Holmsen (25p) Duncan Gordon Hoare (25p) Johanna Margareta Jeanette Bonnier (23p) Olof Benny Olsson (23p) Eva Sara Eleonora von Schéele (20p) Pia Maria Johansson (17p) Kurt Anders Brofors Ekblom (17p) Ola Svante Erik Salemyr (16p) Sven Erik Ove Petersson (15p) Klaus-Erik Magnus Landare (15p) Gary Michael Matheny (15p) Sture Kjell Roger Ölund (15p) Pär Ola Grane (15p) Jack Peter Wangenheim (15p) Karl Johan Gustaf Bjurström (14p) Rolf Morgan Söderberg (14p) Ulf Strauss (14p) Anna Hesselman (13p) Lars Jonny Isaksson (12p) Karin Ann-Chatrin Dahl (10p) Anders Erik Petter Dahl (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.