Carl Erik Anders von Schéele (33p)

Man, Född: 1975
Rangordningen antal relationer
Lars Jonny Isaksson (31) Tomas Fredrik Lindberg (25) Rolf De Simianne Alexander (21) Jan-Åke Glommen (18) Carl David Eriksson (9) Mats Erik Holmsen (7) Eva Margareta Eljans (6) Anita Helena Berggren (6) Robert Jan Hasslund (5) Bengt Junior Niklas Nygårds (4) Anders Viktor Borgs (4) Eva Sara Eleonora von Schéele (4) Inger Margareta Dahle (4) Rolf Morgan Söderberg (3) Duncan Gordon Hoare (3) Lars Oscar Nordlinder (3) Karl Anders Vahlund (3) Gunilla Christina Nordin (3) Carl Philip Anders Löfgren (3) Lars Niklas von Heidenstam (3) Jacob Karl Alexander Bruzelius (3) Mattias Johannes Månsson (3) Ulf Strauss (3) Per Mikael Christer Svensson (3) Hans Ingvar Ragnarsson (2) (2) Anna Maria Sylvia Lanner (2) Jan Anders Fredrik Lovén (2) Carl Georg Hjalmar Conradi (2) Nils Javier Styf (2) Carl Anders Christer Blomkvist (2) Patrik Persson Brummer (2) Leif Gustaf Malmborg (2) Jan Totte Dahlin (2) Sven-Göran Svensson (2) Martin Bengt-Olof Johansson (2) Ola Svante Erik Salemyr (2) Ulf Magnus Ingmar Clacton (2) Lars Anders Larsson (2) Jessica Margareta Efeoglu Nittsjö (2) Susanne Helena Tegnér (1) Sven Erik Ove Petersson (1) Per-Gustaf Gustafsson (1) Per Ola Thunell (1) Anna Hesselman (1) Leif Royne Hultman (1) Arim Özboyaci (1) Klaus-Erik Magnus Landare (1) Ulf Göran Westerberg (1) Stig Oscar Albert Engelbert (1) Daniel Demirian (1) Jens Peter Eriksson (1) Robert Deli (1) Vesna Jovicic Slavic (1) Bo Bertil Crister Åberg (1) Lennart Ingemar Rindstig (1) Carl Jonas Svensson (1) Rolf Erik Engdahl (1) Gary Michael Matheny (1) Carl Gustaf Mikael Fredstrand (1) Lars Staffan Grefbäck (1) Johanna Margareta Jeanette Bonnier (1) Claes Tobias Benne (1) Per Thomas Holm (1) Per Jonas Östlund (1) Olof Benny Olsson (1) Daniel Özboyaci (1) Pia Maria Johansson (1) Sven Magnus Fredmer (1) Susanne Marie Skarpsvärd (1) Lars Johan Rudengren (1) Jonas Erik David Vestin (1) Mattias Alexander Bernunger (1) Thalia Elisabeth Nunez Olsson (1) Nils Gunno Rydberg (1) Karin Ann-Chatrin Dahl (1) Kent Erland Jonsson (1) Mikael Hultman (1) Anders Erik Petter Dahl (1) Sture Kjell Roger Ölund (1) Stefan Demirian (1) Pär Ola Grane (1) Jack Peter Wangenheim (1) Ulf Mathias Aronsson (1) Miroslav Slavic (1) Göran Bertil Lundgren (1) Robert Wilhelm Henrik Ström (1) Sven Knut Henrik Jansson Pousette (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Kent Erland Jonsson (75p) Jens Peter Eriksson (73p) Carl Jonas Svensson (71p) Sven Knut Henrik Jansson Pousette (67p) Stig Oscar Albert Engelbert (65p) Anita Helena Berggren (64p) Jonas Erik David Vestin (64p) Carl Georg Hjalmar Conradi (63p) Inger Margareta Dahle (63p) (61p) Eva Margareta Eljans (61p) Nils Javier Styf (61p) Jacob Karl Alexander Bruzelius (61p) Patrik Persson Brummer (56p) Hans Ingvar Ragnarsson (54p) Ulf Magnus Ingmar Clacton (54p) Jan-Åke Glommen (52p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Jan Totte Dahlin (51p) Rolf De Simianne Alexander (50p) Per Jonas Östlund (50p) Miroslav Slavic (50p) Tomas Fredrik Lindberg (50p) Lars Anders Larsson (50p) Karl Anders Vahlund (47p) Leif Gustaf Malmborg (46p) Arim Özboyaci (45p) Vesna Jovicic Slavic (45p) Sven-Göran Svensson (42p) Bengt Junior Niklas Nygårds (41p) Anders Viktor Borgs (41p) Jessica Margareta Efeoglu Nittsjö (41p) Lennart Ingemar Rindstig (40p) Leif Royne Hultman (39p) Mikael Hultman (39p) Per Ola Thunell (38p) Daniel Özboyaci (38p) Mattias Alexander Bernunger (38p) Ulf Mathias Aronsson (38p) Bo Bertil Crister Åberg (37p) Martin Bengt-Olof Johansson (35p) Stefan Demirian (35p) Carl Anders Christer Blomkvist (34p) Per Thomas Holm (34p) Göran Bertil Lundgren (34p) Pia Maria Johansson (33p) Daniel Demirian (32p) Mattias Johannes Månsson (32p) Gunilla Christina Nordin (30p) Lars Johan Rudengren (29p) Thalia Elisabeth Nunez Olsson (29p) Robert Jan Hasslund (28p) Carl David Eriksson (28p) Anna Maria Sylvia Lanner (27p) Lars Oscar Nordlinder (27p) Robert Wilhelm Henrik Ström (27p) Claes Tobias Benne (26p) Lars Niklas von Heidenstam (26p) Duncan Gordon Hoare (25p) Robert Deli (23p) Johanna Margareta Jeanette Bonnier (23p) Olof Benny Olsson (23p) Susanne Marie Skarpsvärd (23p) Rolf Morgan Söderberg (22p) Mats Erik Holmsen (22p) Susanne Helena Tegnér (21p) Eva Sara Eleonora von Schéele (20p) Carl Gustaf Mikael Fredstrand (19p) Sven Magnus Fredmer (19p) Anna Hesselman (18p) Carl Philip Anders Löfgren (17p) Ola Svante Erik Salemyr (16p) Sven Erik Ove Petersson (15p) Klaus-Erik Magnus Landare (15p) Gary Michael Matheny (15p) Sture Kjell Roger Ölund (15p) Pär Ola Grane (15p) Jack Peter Wangenheim (15p) Ulf Strauss (14p) Ulf Göran Westerberg (10p) Karin Ann-Chatrin Dahl (8p) Anders Erik Petter Dahl (7p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.