Tomas Fredrik Lindberg (50p)

Man, Född: 1972
Roller
Rangordningen antal relationer
Lars Jonny Isaksson (43) Jan-Åke Glommen (26) Carl Erik Anders von Schéele (25) Rolf De Simianne Alexander (14) Gunilla Christina Nordin (13) Mats Erik Holmsen (9) Leif Gustaf Malmborg (5) Robert Wilhelm Henrik Ström (4) Jessica Margareta Efeoglu Nittsjö (4) Carl David Eriksson (3) Ulf Strauss (3) Stefan Olof Engberg (3) Karl Anders Vahlund (3) Duncan Gordon Hoare (3) Rolf Morgan Söderberg (3) Jacob Karl Alexander Bruzelius (3) Mattias Johannes Månsson (3) Carl Philip Anders Löfgren (3) Ola Svante Erik Salemyr (3) Robert Jan Hasslund (2) Bror Thomas Lindberg (2) Jan Oskar Kantoft (2) Hans Ingvar Ragnarsson (2) Anna Maria Sylvia Lanner (2) Lars Anders Larsson (2) Nils Olof Christian Hermelin (2) Stig Oscar Albert Engelbert (2) Malin Elisabeth Terneblad (2) Patrik Persson Brummer (2) Carl Georg Hjalmar Conradi (2) John Klaus Hansen Vikström (2) Jan Anders Fredrik Lovén (2) Carl Erling Wilhelm Sebastian Tham (2) Ulf Magnus Ingmar Clacton (2) Sven-Göran Svensson (2) Jan Totte Dahlin (2) John Otto Rudolf Foitzik (1) Bengt Junior Niklas Nygårds (1) Tina Lena Katarina Carty (1)Ökend (1) L Caroline E Edelstam (1) Nicolas Edvard Alexander Lindberg (1) Karin Birgitta Marie Linde (1) Carl Gustaf Mikael Fredstrand (1) Sven Per Björn Aspling (1) Robert Deli (1) Simon Lars Balder Schmidt (1) Anders Viktor Borgs (1) Qun-Ying Lovisa Wallén Yue (1) Johan Peter Mouantri (1) Nils Fredrik Sebastian Tham (1) Lars Erik Johan Orving (1) Lennart Ingemar Rindstig (1) Susanne Helena Tegnér (1) Hannu Antero Harju (1) Anna Margareta Kull (1) Iréne Diana Elisabet Pernbrink (1) Mikael Hultman (1) Anita Helena Berggren (1) Olof Benny Olsson (1) Inger Margareta Dahle (1) Lydia Izabela Larsson (1) Annika Ida Maria Lundgren Thomsson (1) Eva Zandra Maria Olivecrona (1) Carl Anders Linde (1) Per Ola Thunell (1) Sven Magnus Fredmer (1) Leif Royne Hultman (1) Eva Margareta Eljans (1) Ulf Mathias Aronsson (1) Carl Norman Emilsson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Stig Oscar Albert Engelbert (65p) Anita Helena Berggren (64p) Carl Georg Hjalmar Conradi (63p) Inger Margareta Dahle (63p) Jacob Karl Alexander Bruzelius (61p) Eva Margareta Eljans (61p) Nils Olof Christian Hermelin (59p) Patrik Persson Brummer (56p) Hans Ingvar Ragnarsson (54p) Ulf Magnus Ingmar Clacton (54p) Jan-Åke Glommen (52p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Jan Totte Dahlin (51p)Ökend (50p) Lars Anders Larsson (50p) Rolf De Simianne Alexander (50p) Carl Erling Wilhelm Sebastian Tham (50p) Karl Anders Vahlund (47p) Leif Gustaf Malmborg (46p) Nils Fredrik Sebastian Tham (46p) Anna Margareta Kull (46p) Sven-Göran Svensson (42p) Bengt Junior Niklas Nygårds (41p) Anders Viktor Borgs (41p) Jessica Margareta Efeoglu Nittsjö (41p) Lennart Ingemar Rindstig (40p) Mikael Hultman (39p) Leif Royne Hultman (39p) John Klaus Hansen Vikström (38p) Per Ola Thunell (38p) Ulf Mathias Aronsson (38p) Carl Erik Anders von Schéele (33p) Mattias Johannes Månsson (32p) Karin Birgitta Marie Linde (31p) Carl Anders Linde (31p) Jan Oskar Kantoft (30p) Gunilla Christina Nordin (30p) Robert Jan Hasslund (28p) Carl David Eriksson (28p) Anna Maria Sylvia Lanner (27p) Robert Wilhelm Henrik Ström (27p) Stefan Olof Engberg (26p) Duncan Gordon Hoare (25p) Robert Deli (23p) Olof Benny Olsson (23p) Mats Erik Holmsen (22p) Rolf Morgan Söderberg (22p) John Otto Rudolf Foitzik (21p) Susanne Helena Tegnér (21p) Carl Norman Emilsson (21p) Carl Gustaf Mikael Fredstrand (19p) Sven Magnus Fredmer (19p) Carl Philip Anders Löfgren (17p) Nicolas Edvard Alexander Lindberg (16p) Ola Svante Erik Salemyr (16p) Bror Thomas Lindberg (14p) Ulf Strauss (14p) Lars Erik Johan Orving (14p) Lydia Izabela Larsson (14p) Johan Peter Mouantri (12p) Annika Ida Maria Lundgren Thomsson (12p) Hannu Antero Harju (11p) L Caroline E Edelstam (10p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.