Kjell Arne Joachim Kuylenstierna (53p)

Man, Född: 1969
Roller

Extern verkställande direktör

Rangordningen antal relationer
Magnus Ivar Thorling (26) Svante Andreas Norrestad Bengtsson (19) Nils Emile Sohier (19) Fredrik Reinhold Geijer (15) Martin Olof Friis (10) Sven-Bertil Jörgen V Cederholm (9) Rami Abiad (8) Jan Mathias Bengtsson (8) Per-Axel Uno Bengtsson (8) Gunilla Karin Birgitta Arnwald (7) Lars Johan Stefan Arpe (6) Peter Fredrik Stråhle (5) Lars Erik Diös (5) Mats Anders Lundberg (4) Johan Fredrik Ståhl (4) Joel Mattias Persson (3) Inger Margareta Dahle (3) Sven Arne Engvall (3) Lars Anders Larsson (3) Nils Ola Daniel Nilsson (3) Jan Anders Fredrik Lovén (3) Annelie Elisabeth Thunström (3) Karl Fredrik Törngren (3) Erik Hannes Georg Gardell (3) Carl Olov Mikael Larsson (3) Jan Totte Dahlin (3) Anders Göran Mossberg (3) Anita Helena Berggren (2) Pär Andin Josefsson (2) Berndt Mikael Johansson (2) Erik Joakim Nordblad (2) Nils Sonny Douglas Gustafsson (2) Eva Margareta Eljans (2) Svante Karl-Johan Wadman (2) Jan Ingvar Sööder (2) Lars Holm (2) Elsa Birgitta Lööf (2) Bo Gustav Thomas Lakhall (2) Marc Gustaf von Melen (2) Paul Verner Hardy Larsson (2) Birgit Marie-Anne Gustafsson (2) Björn Folke Rosengren (2) Olle Thor-Björn Pihl (2) Bengt Olov Öberg (2) Hans Ruben Sundström (2) Mats Larsson Flodman (2) Oscar Alexander Strandberg (2) Ulf Thomas Jönsson (2) Claes Morgan Sören Isaksson (2) Erik Oskar Adelsohn (2) Nils Daniel Carl Bildt (2) Bengt Junior Niklas Nygårds (1) Johan Henry Einar Bengtsson (1) Paul Staffan S Heiner Beckett (1) Marcus Mats Johan Larsson (1) Rolf Hans-Olof Ödin (1) Per Staffan Michelson (1) Hanne Christine Refsum Ödin (1) Hans Erik Peter Hansson (1) Pierre Joachim Ladow (1) Åsa Yvonne Enesund (1) Eskil Per Hugo Lindnér (1) Claes Henrik Samuelsson (1) Lars Ulf Hartell Borgstrand (1) Nils Johan Risberg (1) Lars Filip Fastén Larsson (1) (1) Thomas Erik Torsten Erséus (1) Kristofer Gottfrid Sandström (1) Hans Peter Östergren (1) (1) Carl Jonas Svensson (1) Mats Erik Göran Boman (1) Eva Therese Kjellberg (1) Jenny Christina Margaretha Hedlund (1) Lena Irene Larsson (1) Anna Camilla Biström (1) Rolf Birger Kullshage (1) (1) Per Krister Fingal (1) Ulrika Margareta Ahlholm (1) Jan Per-Anders Karlsson (1) William Robert Ringbom (1) Lars Sigvard Gahnström (1) Lars Evert Svensson (1) Björn Erik Svensson (1) Lars Olov Ragnar Helgesson (1) Johan Herbert Lindqvist (1) Ulf Richard Rehnmark (1) Lars Tage Tagesson (1) Joakim Hans Gustaf Karlsson (1) Peter Larsen (1) Mats Anders Tomas Hentzel (1) Agneta Susanne Essehorn (1) Bert Lars-Johan Jarnheimer (1) Stig Peter Hallberg (1) (1) Björn Fredrik Sjölander (1) Anders Fredrik Gustafsson (1) Jonas David Forsman (1) Tanja Hansson (1) Eva Magdalena Pettersson (1) Elin Sofia Gyllenqvist (1) Anne Jacqueline Elisabeth Winberg (1) Henrik Martin Ringbom Pettersson (1) Liza Elin Margit Adman (1) Johan Erik Ivar Hessius (1) Nils Per Gunnar Ödin (1) Per Greger Emanuel Boström (1) Daniel Andreas Bonnier (1) Klas Jesper Wikman (1) Stefan Ingemar Heghammar (1) (1) Gösta Krister Andersson (1) Kent Patrik Jonsson (1) Stig Johan Rendert (1) Tom Lennart Roger Johansson (1) Elin Johanna Ryer (1) Rolf Åke Theblin (1) Nils Fredrik Christian Olsson (1) Madeleine Edith Ingrid Gravell (1) Karl Göran Rickard Linder (1) Åsa Cecilia Neving (1) Lars Jonny Isaksson (1) Anette Burmester Frosch (1) Eld Axel Hansson S Leijonhufvud (1) Petra Margareta Eriksson Edström (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Bert Lars-Johan Jarnheimer (83p) Karl Göran Rickard Linder (77p) Carl Jonas Svensson (71p) (67p) Johan Erik Ivar Hessius (67p) Thomas Erik Torsten Erséus (65p) Anita Helena Berggren (64p) Nils Daniel Carl Bildt (64p) Inger Margareta Dahle (63p) Mats Anders Tomas Hentzel (62p) Björn Folke Rosengren (62p) Eva Margareta Eljans (61p) Paul Staffan S Heiner Beckett (60p) (60p) Anne Jacqueline Elisabeth Winberg (60p) Anders Göran Mossberg (60p) Pierre Joachim Ladow (57p) Eva Therese Kjellberg (57p) Svante Andreas Norrestad Bengtsson (57p) Svante Karl-Johan Wadman (57p) Peter Larsen (57p) Lena Irene Larsson (56p) Nils Johan Risberg (55p) Elin Johanna Ryer (54p) Åsa Cecilia Neving (54p) Hans Peter Östergren (53p) Jonas David Forsman (52p) Anna Camilla Biström (51p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Elin Sofia Gyllenqvist (51p) (51p) Jan Totte Dahlin (51p) Lars Anders Larsson (50p) Mats Anders Lundberg (50p) Mats Erik Göran Boman (50p) Per-Axel Uno Bengtsson (50p) Erik Joakim Nordblad (49p) Jan Ingvar Sööder (49p) Birgit Marie-Anne Gustafsson (49p) Mats Larsson Flodman (49p) Claes Morgan Sören Isaksson (49p) Anders Fredrik Gustafsson (48p) Gösta Krister Andersson (45p) (44p) Agneta Susanne Essehorn (43p) Lars Holm (42p) Sven-Bertil Jörgen V Cederholm (42p) Bengt Junior Niklas Nygårds (41p) Nils Sonny Douglas Gustafsson (41p) (41p) Lars Sigvard Gahnström (41p) Kent Patrik Jonsson (41p) Paul Verner Hardy Larsson (40p) Eva Magdalena Pettersson (40p) Anette Burmester Frosch (40p) Nils Emile Sohier (39p) Lars Tage Tagesson (39p) Nils Ola Daniel Nilsson (38p) Henrik Martin Ringbom Pettersson (38p) Kristofer Gottfrid Sandström (37p) William Robert Ringbom (37p) Stig Peter Hallberg (37p) Madeleine Edith Ingrid Gravell (37p) Hans Erik Peter Hansson (36p) Jenny Christina Margaretha Hedlund (36p) Nils Fredrik Christian Olsson (36p) Johan Fredrik Ståhl (36p) Erik Oskar Adelsohn (36p) Martin Olof Friis (36p) Pär Andin Josefsson (35p) Olle Thor-Björn Pihl (35p) Annelie Elisabeth Thunström (34p) Oscar Alexander Strandberg (34p) Johan Henry Einar Bengtsson (33p) Liza Elin Margit Adman (33p) Rolf Birger Kullshage (32p) Per Krister Fingal (32p) Jan Per-Anders Karlsson (32p) Karl Fredrik Törngren (32p) Åsa Yvonne Enesund (31p) Gunilla Karin Birgitta Arnwald (31p) Bo Gustav Thomas Lakhall (31p) Petra Margareta Eriksson Edström (31p) Claes Henrik Samuelsson (30p) Lars Filip Fastén Larsson (30p) Tom Lennart Roger Johansson (30p) Marc Gustaf von Melen (27p) Ulf Richard Rehnmark (27p) Tanja Hansson (27p) Eld Axel Hansson S Leijonhufvud (27p) Marcus Mats Johan Larsson (26p) Berndt Mikael Johansson (26p) Joakim Hans Gustaf Karlsson (26p) Per Greger Emanuel Boström (26p) Joel Mattias Persson (25p) Ulrika Margareta Ahlholm (25p) Erik Hannes Georg Gardell (25p) Rolf Åke Theblin (25p) Rolf Hans-Olof Ödin (24p) Fredrik Reinhold Geijer (24p) Nils Per Gunnar Ödin (24p) Lars Erik Diös (23p) Hanne Christine Refsum Ödin (22p) Björn Erik Svensson (22p) Daniel Andreas Bonnier (22p) Peter Fredrik Stråhle (22p) Carl Olov Mikael Larsson (20p) Björn Fredrik Sjölander (18p) Ulf Thomas Jönsson (18p) Elsa Birgitta Lööf (17p) Jan Mathias Bengtsson (17p) Klas Jesper Wikman (17p) Stig Johan Rendert (17p) Sven Arne Engvall (16p) Lars Ulf Hartell Borgstrand (16p) Magnus Ivar Thorling (16p) Lars Evert Svensson (16p) Lars Olov Ragnar Helgesson (16p) Stefan Ingemar Heghammar (16p) Rami Abiad (13p) Lars Johan Stefan Arpe (13p) Per Staffan Michelson (12p) Eskil Per Hugo Lindnér (11p) Johan Herbert Lindqvist (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.