Mats Anders Lundberg (48p)

Man, Född: 1953
Rangordningen antal relationer
Hans Ulf Patrik Andersson (27) Hans Martin Kenneth Johnsson (21) Mats Tommy Andersson (17) Göran Christer Falk (12) Jan Yngve Andersson (12) Tommy Gunnar Stefan Axelsson (9) Pär Jonas Lundberg (9) Frans Erik Kristian Lundius (9) Sara Maria Strelert (8) Lars Gotthard Norberg (7) Bo Torsten Patrik Nilsson (6) Bo Torsten Nilsson (6) Karl Stefan Andersson (4) Bernt Ola Lundberg (3) Lars Håkan Hollerup (3) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (3) Nils Anders Bengt Lundin (2) David Sebestyén (2) Karl Hugo Lennart Olsson (2) Karin Cecilia Hultén (2) Jeanette Marie-Louise Sandh (1) Jan Anders Hellberg (1) Bengt Thomas Hejderup (1) Ellinor Linda Törnqvist (1) Kjell Arne Joachim Kuylenstierna (1) Ulf Lennart Harry Kristiansson (1) (1) Johan Unger (1) Stig Gösta Löf (1) Hans Gunnar Andersson (1) Per Otto Thiberg (1) Henry Johannes Ruljeff (1) Lars Göran Johnsson (1) Rolf Thomas Johansson (1) Anders Bertil Gustav Kjellin (1) Alf Michael Andersen (1) Sheila Toresson Florell (1) Jan Richard Erskine Hain (1) Jan Anders Hellborg (1) Paul Mikael Åke Hansson (1) Niels Melbye Frederiksen (1) (1) Nils-Erik Lindqvist (1) Karin Inger Annika Larsson (1) Tord Bo Ingemar Rosberg (1) Per Lenny Persson (1) Per Greger Emanuel Boström (1) John Erland Sönnerstedt (1) Björn Thomas Lindström (1) Carl Christian Westin Jansson (1) Eva Margareta Eljans (1) Rolf Lars Olof Forslund (1) Erik Christer Nerlich (1) Gun Inger Elisabet Ewerbring (1) Anita Helena Berggren (1) Bertil Ulf Andersén (1) Per Nicklas Walldan (1) Freddy Ciro Fernandez Casanova (1) Jens Christian Nilsson (1) Sven-Bertil Jörgen V Cederholm (1) Peter Lindy Ingemar Persson (1) Hans Henrik Högstedt (1) Stig Sören Sonesson (1) Mona Ann-Helene Erlandsson (1) Johan Petter Lindberg (1) Bror Olof Hedén (1) Tord Ronald Bäckrud (1) Lars Lennart Älvero (1) Hans Fredrik Wirdenius (1) Carl-Johan Ewerbring (1) Sven Magnus Fredmer (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Carl Christian Westin Jansson (86p) Karin Cecilia Hultén (85p) Hans Fredrik Wirdenius (82p) Erik Christer Nerlich (81p) Ellinor Linda Törnqvist (80p) Sheila Toresson Florell (80p) Tommy Gunnar Stefan Axelsson (70p) Anita Helena Berggren (62p) Eva Margareta Eljans (61p) Frans Erik Kristian Lundius (59p) Sven-Bertil Jörgen V Cederholm (56p) Lars Göran Johnsson (55p) Nils Anders Bengt Lundin (54p) Lars Håkan Hollerup (54p) Per Otto Thiberg (52p) Bo Torsten Nilsson (52p) Jan Anders Hellberg (51p) Bo Torsten Patrik Nilsson (50p) Kjell Arne Joachim Kuylenstierna (50p) Rolf Lars Olof Forslund (50p) Per Nicklas Walldan (50p) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (50p) Göran Christer Falk (47p) Jan Yngve Andersson (47p) Mats Tommy Andersson (47p) Karl Hugo Lennart Olsson (41p) Jan Richard Erskine Hain (41p) Freddy Ciro Fernandez Casanova (41p) Niels Melbye Frederiksen (33p) Per Lenny Persson (33p) (32p) Sara Maria Strelert (31p) Pär Jonas Lundberg (30p) Johan Petter Lindberg (30p) Anders Bertil Gustav Kjellin (29p) Hans Henrik Högstedt (29p) Tord Ronald Bäckrud (29p) Hans Ulf Patrik Andersson (28p) Lars Gotthard Norberg (28p) Hans Martin Kenneth Johnsson (27p) (26p) Per Greger Emanuel Boström (26p) Carl-Johan Ewerbring (26p) John Erland Sönnerstedt (24p) Jeanette Marie-Louise Sandh (23p) Bernt Ola Lundberg (23p) Gun Inger Elisabet Ewerbring (23p) Bror Olof Hedén (23p) Lars Lennart Älvero (23p) Bengt Thomas Hejderup (22p) Alf Michael Andersen (22p) Bertil Ulf Andersén (22p) Mona Ann-Helene Erlandsson (21p) Nils-Erik Lindqvist (20p) Tord Bo Ingemar Rosberg (18p) Stig Sören Sonesson (18p) Karl Stefan Andersson (17p) Sven Magnus Fredmer (17p) Ulf Lennart Harry Kristiansson (15p) Rolf Thomas Johansson (15p) Jens Christian Nilsson (14p) David Sebestyén (12p) Jan Anders Hellborg (10p) Paul Mikael Åke Hansson (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.