Mats Anders Lundberg (50p)

Man, Född: 1953
Rangordningen antal relationer
Hans Ulf Patrik Andersson (33) Hans Martin Kenneth Johnsson (28) Mats Tommy Andersson (23) Göran Christer Falk (19) Jan Yngve Andersson (19) Pär Jonas Lundberg (9) Frans Erik Kristian Lundius (9) Sara Maria Strelert (8) Tommy Gunnar Stefan Axelsson (8) Lars Gotthard Norberg (6) Bo Torsten Patrik Nilsson (5) Bo Torsten Nilsson (5) Ulf Magnus Ingmar Clacton (4) Kjell Arne Joachim Kuylenstierna (4) Lars Jonny Isaksson (4) Per Johan Schjelderup Monsén (4) Karl Stefan Andersson (4) Bernt Ola Lundberg (3) Lars Håkan Hollerup (3) Svante Andreas Norrestad Bengtsson (3) Malin Ulrika Rosén (2) Karin Cecilia Hultén (2) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (2) Jan Richard Erskine Hain (2) Per Ragnar Johansson (2) Paul Mikael Åke Hansson (2) Jörgen Andreas Lund (2) Nils Anders Bengt Lundin (2) David Sebestyén (2) Freddy Ciro Fernandez Casanova (2) Per Gunnar Reinhold Karlsson (2) Sven-Bertil Jörgen V Cederholm (2) Per Greger Emanuel Boström (1) Rolf Thomas Johansson (1) Björn Thomas Lindström (1) Alf Michael Andersen (1) Eva Margareta Eljans (1) Erik Christer Nerlich (1) Anita Helena Berggren (1) Åsa Solveig Stoije (1) Bengt Thomas Hejderup (1) Per Nicklas Walldan (1) Nils-Erik Lindqvist (1) Rickard Mats Yngve Julin (1) Jens Christian Nilsson (1) Tord Bo Ingemar Rosberg (1) Hans Henrik Högstedt (1) John Erland Sönnerstedt (1) Mona Ann-Helene Erlandsson (1) Carl Christian Westin Jansson (1) Johan Petter Lindberg (1) Rolf Lars Olof Forslund (1) Gun Inger Elisabet Ewerbring (1) Tord Ronald Bäckrud (1) Hans Fredrik Wirdenius (1) Sven Magnus Fredmer (1) Jan Anders Hellberg (1) Peter Lindy Ingemar Persson (1) Lars Anders Peter Olsson (1) Ellinor Linda Törnqvist (1) Stig Sören Sonesson (1) Måns Peter Mantorp Broberg (1) Fredrik Reinhold Geijer (1) (1) Bror Olof Hedén (1) Johan Unger (1) Lars Lennart Älvero (1) Stig Gösta Löf (1) Carl-Johan Ewerbring (1) Karl Hugo Lennart Olsson (1) Jeanette Marie-Louise Sandh (1) Per Otto Thiberg (1) Lars Göran Johnsson (1) Anders Bertil Gustav Kjellin (1) Bertil Ulf Andersén (1) Sheila Toresson Florell (1) Ulf Lennart Harry Kristiansson (1) Ulf Robert Wallén (1) Jan Anders Hellborg (1) Niels Melbye Frederiksen (1) (1) Karin Inger Annika Larsson (1) Hans Gunnar Andersson (1) Per Lenny Persson (1) Henry Johannes Ruljeff (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Karin Cecilia Hultén (85p) Carl Christian Westin Jansson (78p) Hans Fredrik Wirdenius (77p) Erik Christer Nerlich (74p) Ellinor Linda Törnqvist (74p) Sheila Toresson Florell (74p) Anita Helena Berggren (64p) Tommy Gunnar Stefan Axelsson (62p) Eva Margareta Eljans (61p) Rickard Mats Yngve Julin (61p) Lars Göran Johnsson (57p) Svante Andreas Norrestad Bengtsson (57p) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (55p) Ulf Magnus Ingmar Clacton (54p) Bo Torsten Patrik Nilsson (54p) (54p) Bo Torsten Nilsson (54p) Kjell Arne Joachim Kuylenstierna (53p) Per Nicklas Walldan (50p) Rolf Lars Olof Forslund (50p) Nils Anders Bengt Lundin (50p) Frans Erik Kristian Lundius (50p) Göran Christer Falk (49p) Jan Yngve Andersson (49p) Jan Anders Hellberg (49p) Karl Hugo Lennart Olsson (49p) Mats Tommy Andersson (49p) Lars Håkan Hollerup (49p) Per Otto Thiberg (47p) Per Ragnar Johansson (45p) Ulf Robert Wallén (45p) Malin Ulrika Rosén (44p) Jörgen Andreas Lund (44p) Sven-Bertil Jörgen V Cederholm (42p) Lars Anders Peter Olsson (40p) Måns Peter Mantorp Broberg (40p) Tord Ronald Bäckrud (37p) Jan Richard Erskine Hain (35p) Freddy Ciro Fernandez Casanova (35p) Niels Melbye Frederiksen (33p) Mona Ann-Helene Erlandsson (31p) Per Johan Schjelderup Monsén (31p) Sara Maria Strelert (29p) Anders Bertil Gustav Kjellin (29p) Lars Gotthard Norberg (28p) Johan Petter Lindberg (28p) Pär Jonas Lundberg (28p) Hans Henrik Högstedt (27p) Per Greger Emanuel Boström (26p) Carl-Johan Ewerbring (26p) (26p) Hans Ulf Patrik Andersson (25p) Per Lenny Persson (25p) John Erland Sönnerstedt (24p) Hans Martin Kenneth Johnsson (24p) Fredrik Reinhold Geijer (24p) Gun Inger Elisabet Ewerbring (23p) Bror Olof Hedén (23p) Lars Lennart Älvero (23p) Jeanette Marie-Louise Sandh (23p) Bernt Ola Lundberg (23p) Alf Michael Andersen (22p) Åsa Solveig Stoije (22p) Karl Stefan Andersson (22p) Karin Inger Annika Larsson (20p) Bengt Thomas Hejderup (19p) Sven Magnus Fredmer (19p) Bertil Ulf Andersén (19p) Nils-Erik Lindqvist (18p) Tord Bo Ingemar Rosberg (18p) Stig Sören Sonesson (18p) Jens Christian Nilsson (16p) Per Gunnar Reinhold Karlsson (16p) Jan Anders Hellborg (16p) Rolf Thomas Johansson (15p) Ulf Lennart Harry Kristiansson (15p) David Sebestyén (12p) Paul Mikael Åke Hansson (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.