Göran Christer Falk (49p)

Man, Född: 1947
Rangordningen antal relationer
Hans Ulf Patrik Andersson (20) Jan Yngve Andersson (19) Mats Anders Lundberg (19) Hans Martin Kenneth Johnsson (19) Mats Tommy Andersson (19) Karl-Gustaf Kristian Ståhl (6) Hans-Eric Mårtensson (5) Per Johan Schjelderup Monsén (4) Mats Göran Nilsson (4) Hanna Christina Fehland (4) Ulf Magnus Ingmar Clacton (4) Per-Eric Thomas Anvelid (4) Sven Alf Bertil Yngvesson (4) Kerstin Margareta Peterson-Brodda (4) Lars Jonny Isaksson (4) Kent Jan-Åke Ölander (3) Pekka Olavi Lähdekorpi (3) Björn Bertil Bergman (3) Mia Helena Rolf (3) Per Gunnar Reinhold Karlsson (2) Jan Richard Erskine Hain (2) Malin Ulrika Rosén (2) Paul Mikael Åke Hansson (2) Per Ragnar Johansson (2) Jörgen Andreas Lund (2) Freddy Ciro Fernandez Casanova (2) Lars-Erik Kroon (2) Sheila Toresson Florell (1) Dennis Tage Peter Bohm (1) Lars Jerry Olsson (1) Anders Filip Lundberg (1) Leif Magnus Petersson (1) Nils Henrik Kristoffer Svensson (1) Hannes Peter Wiking Kindeberg (1) Ulf Robert Wallén (1) Lina Anna Elisabeth Nordström (1) Hans Thomas Peter Jönsson (1) Anders Carl-Johan Wilhelmsson (1) Björn Thomas Lindström (1) Jahn-Erik Ragnarsson (1) Claes Göran Svensson (1) Eva Margareta Eljans (1) Ulf Håkan Bergström (1) Lars Erik Ingvar Jönsson (1) Erik Christer Nerlich (1) Nils Anders Lindfors (1) Christina Birgitta Gren (1) Anita Helena Berggren (1) Bo Göran Nolgren (1) Per Nicklas Walldan (1) Petra Carina H Ekstrand Andersson (1) Lars Mikael Olsson (1) Stig Göran Hansson (1) Björn Olof Sederblad (1) Marcus Göran Hansson (1) Daniel Robert Lindgren (1) Rickard Mats Yngve Julin (1) Frans Erik Kristian Lundius (1) Arne Bertil Wirén (1) Hans Christian Sparrholm (1) Tord Ronald Bäckrud (1) Nils-Göran Runer Nilsson (1) Jens Kristian Krarup Basse (1) Hans Fredrik Wirdenius (1) Daniel Lennart Joakim Larsson (1) Ingrid Karin Ursula Engstam (1) Sven Magnus Fredmer (1) Anne Elisabeth Haglund (1) Olle Gunnar Nolgren (1) Jan Anders Hellberg (1) Ellinor Linda Törnqvist (1) Åsa Marianne Persson (1) Mats Rune Olsson (1) Karl-Johan Staffan Tångby (1) Johannes Carl Gunnar Nilsson (1) Lars Anders Peter Olsson (1) Karin Elin Maria Westesson (1) Göran Michael Falk (1) Måns Peter Mantorp Broberg (1) Lars Gotthard Norberg (1) Nils-Otto Jan Bernhard Bernerup (1) Bo Gunnar Nolgren (1) Per Otto Thiberg (1) Lars-Gösta August Östrell (1) Kristina Ingeborg Rang (1) Lars Göran Johnsson (1) Kent Roland Nilsson (1) Kjell Ulf Attesten (1) Anders Bertil Gustav Kjellin (1) Per Ola Olsson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Hans Fredrik Wirdenius (77p) Sheila Toresson Florell (74p) Erik Christer Nerlich (74p) Ellinor Linda Törnqvist (74p) Anita Helena Berggren (64p) Eva Margareta Eljans (61p) Rickard Mats Yngve Julin (61p) Kerstin Margareta Peterson-Brodda (59p) Lars Göran Johnsson (57p) Mats Göran Nilsson (54p) Ulf Magnus Ingmar Clacton (54p) Per Nicklas Walldan (50p) Mats Anders Lundberg (50p) Frans Erik Kristian Lundius (50p) Jan Yngve Andersson (49p) Jan Anders Hellberg (49p) Mats Tommy Andersson (49p) Nils Henrik Kristoffer Svensson (47p) Lina Anna Elisabeth Nordström (47p) Pekka Olavi Lähdekorpi (47p) Karl-Johan Staffan Tångby (47p) Karin Elin Maria Westesson (47p) Per Otto Thiberg (47p) Ulf Robert Wallén (45p) Per Ragnar Johansson (45p) Malin Ulrika Rosén (44p) Jörgen Andreas Lund (44p) Claes Göran Svensson (43p) Ingrid Karin Ursula Engstam (43p) Stig Göran Hansson (42p) Marcus Göran Hansson (41p) Olle Gunnar Nolgren (41p) Lars Anders Peter Olsson (40p) Måns Peter Mantorp Broberg (40p) Anders Filip Lundberg (37p) Tord Ronald Bäckrud (37p) Mats Rune Olsson (37p) Jan Richard Erskine Hain (35p) Dennis Tage Peter Bohm (35p) Freddy Ciro Fernandez Casanova (35p) Björn Olof Sederblad (33p) Karl-Gustaf Kristian Ståhl (32p) Kjell Ulf Attesten (32p) Per Johan Schjelderup Monsén (31p) Hans-Eric Mårtensson (31p) Hans Thomas Peter Jönsson (30p) Hans Christian Sparrholm (30p) Björn Bertil Bergman (29p) Anders Bertil Gustav Kjellin (29p) Lars Gotthard Norberg (28p) Lars Jerry Olsson (27p) Nils Anders Lindfors (26p) Bo Göran Nolgren (26p) Lars Mikael Olsson (26p) Åsa Marianne Persson (26p) Per Ola Olsson (26p) Hans Ulf Patrik Andersson (25p) Hans Martin Kenneth Johnsson (24p) Mia Helena Rolf (23p) Kent Jan-Åke Ölander (22p) Sven Alf Bertil Yngvesson (22p) Anne Elisabeth Haglund (21p) Daniel Lennart Joakim Larsson (20p) Petra Carina H Ekstrand Andersson (19p) Sven Magnus Fredmer (19p) Nils-Otto Jan Bernhard Bernerup (19p) Lars-Erik Kroon (17p) Per Gunnar Reinhold Karlsson (16p) Anders Carl-Johan Wilhelmsson (16p) Daniel Robert Lindgren (16p) Per-Eric Thomas Anvelid (14p) Hannes Peter Wiking Kindeberg (13p) Bo Gunnar Nolgren (13p) Ulf Håkan Bergström (11p) Nils-Göran Runer Nilsson (11p) Johannes Carl Gunnar Nilsson (11p) Kent Roland Nilsson (11p) Lars Erik Ingvar Jönsson (9p) Paul Mikael Åke Hansson (9p) Jens Kristian Krarup Basse (8p) Göran Michael Falk (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.