Göran Christer Falk (47p)

Man, Född: 1947
Rangordningen antal relationer
Hans Ulf Patrik Andersson (13) Jan Yngve Andersson (12) Mats Anders Lundberg (12) Hans Martin Kenneth Johnsson (12) Mats Tommy Andersson (12) Karl-Gustaf Kristian Ståhl (6) Hans-Eric Mårtensson (4) Kerstin Margareta Peterson-Brodda (4) Mats Göran Nilsson (4) Hanna Christina Fehland (4) Björn Bertil Bergman (3) Per Martin Henriksson (3) Pekka Olavi Lähdekorpi (3) Kent Jan-Åke Ölander (3) Cajsa Marie Wramdemark (3) Mia Helena Rolf (3) Lars-Erik Kroon (2) Leif Magnus Petersson (1) Nils-Göran Runer Nilsson (1) Jan Richard Erskine Hain (1) Lars Gotthard Norberg (1) Gert-Ove Christer Bergman (1) Per Otto Thiberg (1) Lars Håkan Jönsson (1) Lars Göran Johnsson (1) Per-Eric Thomas Anvelid (1) Anders Bertil Gustav Kjellin (1) Hannes Peter Wiking Kindeberg (1) Sheila Toresson Florell (1) Hans Thomas Peter Jönsson (1) Petra Carina H Ekstrand Andersson (1) Jens Kristian Krarup Basse (1) Ingrid Karin Ursula Engstam (1) Olle Gunnar Nolgren (1) Stig Göran Hansson (1) Nils-Otto Jan Bernhard Bernerup (1) Marcus Göran Hansson (1) Lars-Gösta August Östrell (1) Björn Thomas Lindström (1) Ulf Håkan Bergström (1) Paul Mikael Åke Hansson (1) Eva Margareta Eljans (1) Mats Thore Lennart Offerlind (1) Erik Christer Nerlich (1) Sven Alf Bertil Yngvesson (1) Björn Olof Sederblad (1) Anita Helena Berggren (1) Per Nicklas Walldan (1) Bo Gunnar Nolgren (1) Kristina Ingeborg Rang (1) Kjell Ulf Attesten (1) Per Ola Olsson (1) Daniel Robert Lindgren (1) Mats Rune Olsson (1) Jahn-Erik Ragnarsson (1) Anders Carl-Johan Wilhelmsson (1) Ella Birgitta Nilsson (1) Freddy Ciro Fernandez Casanova (1) Tord Ronald Bäckrud (1) Bengt Anders Persson (1) Hans Fredrik Wirdenius (1) Daniel Lennart Joakim Larsson (1) Sven Magnus Fredmer (1) Johannes Carl Gunnar Nilsson (1) Jan Anders Hellberg (1) Göran Michael Falk (1) Ellinor Linda Törnqvist (1) Claes Göran Svensson (1) Lars Erik Ingvar Jönsson (1) Christina Birgitta Gren (1) Bo Göran Nolgren (1) Arne Bertil Wirén (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Hans Fredrik Wirdenius (82p) Erik Christer Nerlich (81p) Sheila Toresson Florell (80p) Ellinor Linda Törnqvist (80p) Anita Helena Berggren (62p) Eva Margareta Eljans (61p) Mats Göran Nilsson (58p) Lars Göran Johnsson (55p) Per Otto Thiberg (52p) Jan Anders Hellberg (51p) Per Nicklas Walldan (50p) Mats Anders Lundberg (48p) Jan Yngve Andersson (47p) Mats Tommy Andersson (47p) Pekka Olavi Lähdekorpi (45p) Ingrid Karin Ursula Engstam (43p) Claes Göran Svensson (43p) Stig Göran Hansson (42p) Jan Richard Erskine Hain (41p) Olle Gunnar Nolgren (41p) Marcus Göran Hansson (41p) Freddy Ciro Fernandez Casanova (41p) Hans-Eric Mårtensson (35p) Mats Rune Olsson (35p) Björn Olof Sederblad (33p) Karl-Gustaf Kristian Ståhl (32p) Kjell Ulf Attesten (32p) Anders Bertil Gustav Kjellin (29p) Tord Ronald Bäckrud (29p) Lars Gotthard Norberg (28p) Hans Ulf Patrik Andersson (28p) Björn Bertil Bergman (28p) Hans Martin Kenneth Johnsson (27p) Per Ola Olsson (26p) Bo Göran Nolgren (26p) Hans Thomas Peter Jönsson (25p) Bengt Anders Persson (24p) Mia Helena Rolf (23p) Nils-Otto Jan Bernhard Bernerup (22p) Sven Alf Bertil Yngvesson (22p) Kent Jan-Åke Ölander (22p) Cajsa Marie Wramdemark (22p) Petra Carina H Ekstrand Andersson (18p) Kerstin Margareta Peterson-Brodda (17p) Anders Carl-Johan Wilhelmsson (17p) Daniel Lennart Joakim Larsson (17p) Sven Magnus Fredmer (17p) Per Martin Henriksson (16p) Mats Thore Lennart Offerlind (16p) Daniel Robert Lindgren (16p) Lars-Erik Kroon (15p) Nils-Göran Runer Nilsson (14p) Hannes Peter Wiking Kindeberg (13p) Bo Gunnar Nolgren (13p) Johannes Carl Gunnar Nilsson (11p) Göran Michael Falk (11p) Paul Mikael Åke Hansson (9p) Lars Erik Ingvar Jönsson (9p) Jens Kristian Krarup Basse (8p) Ulf Håkan Bergström (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.