Mats Tommy Andersson (47p)

Man, Född: 1966
Rangordningen antal relationer
Hans Ulf Patrik Andersson (22) Mats Anders Lundberg (17) Jan Yngve Andersson (15) Hans Martin Kenneth Johnsson (14) Göran Christer Falk (12) Lars Gotthard Norberg (8) Bo Torsten Nilsson (6) Tommy Gunnar Stefan Axelsson (6) Bo Torsten Patrik Nilsson (6) Frans Erik Kristian Lundius (6) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (4) Karl Stefan Andersson (3) Karl Hugo Lennart Olsson (3) Nils Anders Bengt Lundin (2) Karin Cecilia Hultén (2) Hanna Sofia Mattsson (1) Freddy Ciro Fernandez Casanova (1) Carl Joakim Borgstrand (1) Karl Åke Olof Johansson (1) Björn Thomas Lindström (1) Michael Karl Peter Carlsson (1) Eva Margareta Eljans (1) Unni Charlotta Sollbe (1) Erik Christer Nerlich (1) Anna Melina Stenkil (1) Anita Helena Berggren (1) Rickard Klas Henry Ohlsson (1) Per Nicklas Walldan (1) Sven Gösta Helgesson Rödén (1) Jan Anders Fredrik Lovén (1) Jan Richard Erskine Hain (1) Gerd Ingrid Sollerhed Fahlén (1) Tord Ronald Bäckrud (1) Susanne Marie Rikardsson (1) Hans Fredrik Wirdenius (1) Ulf Rickard Persson (1) Sven Magnus Fredmer (1) Fredrik Christer Hermansson (1) Jan Anders Hellberg (1) Jenny Helena Rungegård (1) Ellinor Linda Törnqvist (1) Kenn Jerker Henrik Bengtsson (1) Paul Mikael Åke Hansson (1) Sven Peter Titoff (1) Thomas Bertil Bråhagen (1) Per Ragnar Johansson (1) Per Otto Thiberg (1) Claus Ulf Holmgren (1) Lars Göran Johnsson (1) Nils Peter Daniel Thulin (1) Anders Bertil Gustav Kjellin (1) Jan Fredrik Borg (1) Sheila Toresson Florell (1) Petra Carina H Ekstrand Andersson (1) (1) Lars Anders Larsson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.