Robert Sven Christer Taflin (43p)

Man, Född: 1969
Rangordningen antal relationer
Karsten Torbjörn Inde (13) Bengt Michael Hertin (10) Karin Ulrika Taflin (8) Åsa Inde (8) Mattias Topcov (6) Erik Ola Spinnars (6) Karl Johan Albert Elfström (5) Lars Anders Larsson (5) Jan Anders Fredrik Lovén (5) Ivan Mikael Larsson (5) Jan Totte Dahlin (5) Ingrid Elisabeth Uggla (4) Anita Eva Marianne Levander (4) Mattias Giovanni Fili (4) Anita Helena Berggren (4) Helena Margareta Jacobsson (3) Kent Niklas Jonsson (3) Katinka Helena Thérese Elfström (3) Hans Bertil Andreasson (3) Jennie Susanne Vestlund (3) (2) Lars André Christerson Forsell (2) Mats Allan Uhlén (2) Pasha Sabouri (2) Karl Håkan Svennewall (2) Elsa Ingalill Hägglund (2) Gerard Patrick Lenihan (2) Carl-Johan Svennewall (2) Oskar Olof Sture Klintberg (2) (2) I Catharina Johansson Söderström (2) Henrik Rundgren (2) Sara Catharina Lundblad Pinnekamp (2) Per Sven Anders Hörnqvist (2) Kai Gerrit Björn Gruner (2) Tobias Olof Kenneth Pettersson (2) (2) Benjamin Harry Pelcman (2) (2) Carl Jonas Lindell (2) Johanna Elisabeth Brander (2) Lars Göran Torbjörn Assarsson (2) Pär Thomas Eriksson (2) Lena Irene Larsson (2) Per Erik Langer (2) Hans Göte Ragnar Laurin (2) Johanna Maria Rastad (2) Bengt Conny Forsell (2) Hans Hugo Andersson (1) Magnus Fredrik Hamberg (1) Ulf Göran Berggren (1) Sven Arne Engvall (1) Lars Johan Fredrik Lindberg (1) Pär Robert Inde (1) Lars-Gunnar Nilsson (1) Kjell Fredrik Alamaa (1) Carl-Johan Spak (1) Age Per Seved Thomasson (1) Alexandra Kristina Ekman Ryding (1) Dan Ludvig Lazarz (1) (1) Mattia Loke Tosti (1) Gunnar Staffan Larsson (1) Curt Erik Göran Mitteregger (1) Anna Camilla Biström (1) Urban Karl David Hjalmar Johansson (1) Jessica Maria Ruljeff (1) Jan Birger Widlund (1) Mats Björn Edlund (1) Olof Anders Göransson (1) Stefan George Erik de Hevesy (1) Per David Sintring (1) Per-Olov Strand (1) (1) (1) Kerstin Marie-Louise Alamaa (1) Maarten de Chateau (1) (1) Lars Olof Sture Lindgren (1) Jacob Albert Rudolf S Cronstedt (1) Ulf Fredrik Martin Strömsten (1) Linn Sofia Tagesson (1) Kerstin Hillevi Vestin (1) Marianne Elisabeth Runsvik (1) Elin Sofia Gyllenqvist (1) Per Olof Gardelin (1) Eva Margareta Eljans (1) Olof Waern (1) Carl Heinz Christiaan Grefberg (1) (1) Sten Rolf Erik Delking (1) Leif Niklas Inde (1) Bjarne Erik Siwert Borg (1) Håkan Sven Olof Stendahl (1) PER RICHARD HARALDSSON (1) Tore Bengtsson (1) Lars Tommy Sigvard Leksäther (1) Gunilla Maria Lundskog (1) (1) Dag Jonas Olsson (1) Bo Ludvig Lejon (1) Maria Therese Andersson (1) Elaine Ann-Christin Andersson (1) Martina Eva Maria Ronquist (1) Dan Eric Berlin (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Per Erik Langer (84p) Alexandra Kristina Ekman Ryding (83p) (76p) Sara Catharina Lundblad Pinnekamp (72p) Stefan George Erik de Hevesy (68p) Dan Eric Berlin (68p) Curt Erik Göran Mitteregger (66p) Bjarne Erik Siwert Borg (64p) Anita Helena Berggren (64p) Kerstin Marie-Louise Alamaa (62p) Per Sven Anders Hörnqvist (62p) PER RICHARD HARALDSSON (62p) Eva Margareta Eljans (61p) Linn Sofia Tagesson (60p) Karl Håkan Svennewall (58p) Carl-Johan Svennewall (58p) Elsa Ingalill Hägglund (57p) Lena Irene Larsson (56p) Jan Birger Widlund (53p) Carl-Johan Spak (52p) (52p) Anna Camilla Biström (51p) Elin Sofia Gyllenqvist (51p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Olof Waern (51p) Jan Totte Dahlin (51p) Lars Anders Larsson (50p) Marianne Elisabeth Runsvik (50p) Maria Therese Andersson (50p) (46p) Karl Johan Albert Elfström (45p) Maarten de Chateau (45p) (45p) Karsten Torbjörn Inde (44p) Mats Björn Edlund (44p) Kai Gerrit Björn Gruner (44p) Åsa Inde (44p) Hans Bertil Andreasson (44p) Olof Anders Göransson (43p) Lars Göran Torbjörn Assarsson (43p) (41p) Ingrid Elisabeth Uggla (41p) Lars Olof Sture Lindgren (41p) Lars André Christerson Forsell (39p) (39p) Kjell Fredrik Alamaa (37p) Ulf Göran Berggren (36p) Oskar Olof Sture Klintberg (36p) Leif Niklas Inde (36p) Johanna Maria Rastad (36p) Lars Johan Fredrik Lindberg (34p) (33p) Henrik Rundgren (32p) Pasha Sabouri (31p) Erik Ola Spinnars (31p) Ivan Mikael Larsson (31p) Carl Heinz Christiaan Grefberg (30p) Jacob Albert Rudolf S Cronstedt (29p) Mattias Giovanni Fili (28p) Gunnar Staffan Larsson (27p) Karin Ulrika Taflin (26p) Mattia Loke Tosti (26p) Ulf Fredrik Martin Strömsten (26p) Katinka Helena Thérese Elfström (25p) Dag Jonas Olsson (25p) Magnus Fredrik Hamberg (24p) Mats Allan Uhlén (24p) Tore Bengtsson (24p) Johanna Elisabeth Brander (24p) (23p) Helena Margareta Jacobsson (23p) Carl Jonas Lindell (23p) Elaine Ann-Christin Andersson (23p) Urban Karl David Hjalmar Johansson (22p) Jessica Maria Ruljeff (22p) (22p) (22p) Gerard Patrick Lenihan (21p) Per David Sintring (21p) Bengt Conny Forsell (21p) Sten Rolf Erik Delking (20p) Pär Robert Inde (18p) Mattias Topcov (18p) Håkan Sven Olof Stendahl (17p) Pär Thomas Eriksson (17p) Sven Arne Engvall (16p) Anita Eva Marianne Levander (16p) Kent Niklas Jonsson (16p) Per Olof Gardelin (16p) Hans Göte Ragnar Laurin (15p) Lars Tommy Sigvard Leksäther (14p) Gunilla Maria Lundskog (14p) Benjamin Harry Pelcman (13p) Jennie Susanne Vestlund (12p) Bo Ludvig Lejon (12p) Martina Eva Maria Ronquist (11p) Kerstin Hillevi Vestin (9p) Hans Hugo Andersson (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.