Robert Sven Christer Taflin (49p)

Man, Född: 1969
Rangordningen antal relationer
Karsten Torbjörn Inde (15) Åsa Inde (11) Erik Ola Spinnars (9) Bengt Michael Hertin (9) Mattias Topcov (9) Karin Ulrika Taflin (8) Johanna Maria Rastad (5) Ivan Mikael Larsson (5) Mattias Giovanni Fili (4) Oskar Olof Sture Klintberg (4) Karl Johan Albert Elfström (4) Leif Niklas Inde (3) Anita Eva Marianne Levander (3) Kent Niklas Jonsson (3) Katinka Helena Thérese Elfström (3) Per-Olov Strand (3) Pär Robert Inde (3) Ingrid Elisabeth Uggla (3) Gerard Patrick Lenihan (2) (2) (2) Kai Gerrit Björn Gruner (2) Carl Jonas Lindell (2) Johanna Elisabeth Brander (2) Tobias Olof Kenneth Pettersson (2) Lena Irene Larsson (2) Lars André Christerson Forsell (2) (2) Per Erik Langer (2) Mats Allan Uhlén (2) Pasha Sabouri (2) Bengt Conny Forsell (2) Elsa Ingalill Hägglund (2) Pär Thomas Eriksson (2) (2) I Catharina Johansson Söderström (2) Carl-Johan Svennewall (2) Henrik Rundgren (2) Hans Bertil Andreasson (2) Olof Waern (1) Maarten de Chateau (1) (1) Alexandra Kristina Ekman Ryding (1) Bjarne Erik Siwert Borg (1) PER RICHARD HARALDSSON (1) Anna Camilla Biström (1) (1) (1) Jarl Peter Saxby (1) Gunilla Maria Lundskog (1) (1) Hans Hugo Andersson (1) Tore Bengtsson (1) Sven Arne Engvall (1) Per Sven Anders Hörnqvist (1) Kjell Fredrik Alamaa (1) Marianne Elisabeth Runsvik (1) Elin Sofia Gyllenqvist (1) (1) Benjamin Harry Pelcman (1) Lars-Gunnar Nilsson (1) Karl Håkan Svennewall (1) Anette Therese Heilbrunn Saxby (1) Hans Göte Ragnar Laurin (1) Dan Eric Berlin (1) Jan Birger Widlund (1) Carl-Johan Spak (1) Stefan George Erik de Hevesy (1) (1) (1) Kerstin Marie-Louise Alamaa (1) Maria Therese Andersson (1) (1) (1) Jacob Albert Rudolf S Cronstedt (1) Olof Anders Göransson (1) Lars Göran Torbjörn Assarsson (1) Linn Sofia Tagesson (1) Jessica Maria Ruljeff (1) Kerstin Hillevi Vestin (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Per Erik Langer (78p) (75p) Bjarne Erik Siwert Borg (68p) Dan Eric Berlin (68p) Stefan George Erik de Hevesy (68p) PER RICHARD HARALDSSON (66p) Kerstin Marie-Louise Alamaa (66p) Alexandra Kristina Ekman Ryding (65p) Linn Sofia Tagesson (65p) (64p) Elsa Ingalill Hägglund (59p) Lena Irene Larsson (58p) Karl Håkan Svennewall (56p) Carl-Johan Svennewall (56p) Jan Birger Widlund (53p) (52p) Olof Waern (51p) Kai Gerrit Björn Gruner (51p) Lars Göran Torbjörn Assarsson (49p) Carl-Johan Spak (47p) Karl Johan Albert Elfström (47p) Hans Bertil Andreasson (46p) (45p) Katinka Helena Thérese Elfström (45p) Maarten de Chateau (43p) Olof Anders Göransson (43p) Johanna Maria Rastad (42p) (42p) Leif Niklas Inde (42p) Mattias Giovanni Fili (42p) Åsa Inde (42p) Pär Robert Inde (42p) Karsten Torbjörn Inde (42p) Mattias Topcov (42p) Oskar Olof Sture Klintberg (42p) Lars André Christerson Forsell (41p) (41p) Ingrid Elisabeth Uggla (41p) (40p) (39p) Per Sven Anders Hörnqvist (39p) (38p) Kjell Fredrik Alamaa (37p) Henrik Rundgren (32p) Erik Ola Spinnars (31p) Pasha Sabouri (31p) Ivan Mikael Larsson (31p) Jacob Albert Rudolf S Cronstedt (30p) Karin Ulrika Taflin (27p) Jarl Peter Saxby (27p) (26p) Tore Bengtsson (26p) (26p) Anna Camilla Biström (25p) Marianne Elisabeth Runsvik (25p) Elin Sofia Gyllenqvist (25p) Maria Therese Andersson (25p) Johanna Elisabeth Brander (24p) Mats Allan Uhlén (24p) Carl Jonas Lindell (23p) Anette Therese Heilbrunn Saxby (23p) (22p) (22p) Gerard Patrick Lenihan (20p) Jessica Maria Ruljeff (19p) Bengt Conny Forsell (18p) Sven Arne Engvall (17p) Pär Thomas Eriksson (15p) Anita Eva Marianne Levander (14p) Gunilla Maria Lundskog (14p) Kent Niklas Jonsson (14p) Hans Göte Ragnar Laurin (12p) Benjamin Harry Pelcman (11p) Kerstin Hillevi Vestin (9p) Hans Hugo Andersson (8p) Per-Olov Strand (6p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.