Karl Johan Albert Elfström (47p)

Man, Född: 1969
Rangordningen antal relationer
Hans Bertil Andreasson (10) Katinka Helena Thérese Elfström (7) Carl Heinz Christiaan Grefberg (5) Robert Sven Christer Taflin (4) Nils David Alexander Hagberg (3) Per Åke Ingemar Gustafsson (2) Christopher Sebastian Östberg (2) Greger Arne Eriksson (2) Robert Olof Nyman (2) Ewa Maria Forsman (1) Dan Eric Berlin (1) Bengt Arne Gustafsson (1) Håkan Magnus Tranvik (1) Carina Maria Paulsdotter Olsson (1) Carl Eric Sverker Alfredsson (1) Mats Jonny Tidstrand (1) Björn Hans Ragnar Serving (1) Petra Marie Hellström (1) Gustaf Sverker Nilius Littorin (1) Berndt Inge Håkan Dahllöf (1) Ulf Mathias Edstedt (1) Mats Joakim Svensson (1) Annie Kristina Nicou (1) Karl Eje Folke Bernström (1) Eva-Maj I Aldeholm Mühlenbock (1) Karl Håkan Peter Johansson (1) Max Göran Möller (1) Ulf Strauss (1) Lars-Inge Roland Bergheim (1) Jan Anders Fredrik Lovén (1) Mats Olof Bondeson (1) Hans Göte Ragnar Laurin (1) Charles Michael Werner (1) Karin Ulrika Taflin (1) Anders Thorwald Ericsson (1) Björn Sture Bernhard Ohlsson (1) Anders Olov Fritz (1) Anna Bansell (1) Hans Eric Jean Gösta Nicou (1) Anders Gösta Holm (1) Kjell Göran Beronius (1) Lars Olof Bohm (1) Anders Viktor Borgs (1) Anders Torbjörn Eriksson (1) Bengt Junior Niklas Nygårds (1) Daniel Pierre Ellison (1) Matts Åke Berggren (1) Carl Olov Mikael Larsson (1) Mats Gunne Lennart Gunnarsson (1) Jan Totte Dahlin (1) Siv Nina Inger Ollesson (1) Mats Anders Hylin (1) Magnus Nils Agne Nedstrand (1) Mats Nils Olof Johansson (1) Carin Sofie Reusens (1) Lars-Erik Axelsson (1) Johan Richard Kaijser (1) Per Sven Anders Hörnqvist (1) Mikael Gustav Birger Sääf (1) Carl-Fredrik Josef Wellenius (1) Christina Maria Lundqvist (1) Inger Margareta Dahle (1) Pär Jonas Bertil Leek (1) Lars Anders Weiss (1) Therese Carina Häll (1) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (1) Lars Anders Larsson (1) Ulf Göran Wallin (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Dan Eric Berlin (68p) Inger Margareta Dahle (61p) Håkan Magnus Tranvik (52p) Lars Anders Weiss (51p) Jan Anders Fredrik Lovén (50p) Greger Arne Eriksson (50p) Christopher Sebastian Östberg (49p) Robert Sven Christer Taflin (49p) Lars Anders Larsson (49p) Berndt Inge Håkan Dahllöf (46p) Mats Joakim Svensson (46p) Karl Eje Folke Bernström (46p) Karl Håkan Peter Johansson (46p) Hans Bertil Andreasson (46p) Anders Gösta Holm (46p) Lars Olof Bohm (46p) Anders Torbjörn Eriksson (46p) Mikael Gustav Birger Sääf (46p) Christina Maria Lundqvist (46p) Therese Carina Häll (46p) Katinka Helena Thérese Elfström (45p) Jan Totte Dahlin (45p) Carl Heinz Christiaan Grefberg (45p) Gustaf Sverker Nilius Littorin (44p) Bengt Arne Gustafsson (42p) Mats Jonny Tidstrand (42p) Mats Anders Hylin (42p) Petra Marie Hellström (41p) Per Åke Ingemar Gustafsson (41p) Robert Olof Nyman (41p) Kjell Göran Beronius (40p) Anders Viktor Borgs (40p) Carl Eric Sverker Alfredsson (39p) Ulf Mathias Edstedt (39p) Lars-Inge Roland Bergheim (39p) Siv Nina Inger Ollesson (39p) Per Sven Anders Hörnqvist (39p) Carl-Fredrik Josef Wellenius (39p) Anders Thorwald Ericsson (38p) Daniel Pierre Ellison (37p) Matts Åke Berggren (37p) Mats Nils Olof Johansson (36p) Eva-Maj I Aldeholm Mühlenbock (35p) Bengt Junior Niklas Nygårds (30p) Ewa Maria Forsman (27p) Annie Kristina Nicou (27p) Max Göran Möller (27p) Karin Ulrika Taflin (27p) Hans Eric Jean Gösta Nicou (27p) Nils David Alexander Hagberg (27p) Charles Michael Werner (24p) Mats Gunne Lennart Gunnarsson (22p) Johan Richard Kaijser (22p) Ulf Göran Wallin (22p) Anna Bansell (21p) Carl Olov Mikael Larsson (19p) Björn Sture Bernhard Ohlsson (17p) Pär Jonas Bertil Leek (17p) Magnus Nils Agne Nedstrand (15p) Ulf Strauss (14p) Hans Göte Ragnar Laurin (12p) Björn Hans Ragnar Serving (11p) Carina Maria Paulsdotter Olsson (10p) Anders Olov Fritz (10p) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.