Karl Johan Albert Elfström (45p)

Man, Född: 1969
Rangordningen antal relationer
Hans Bertil Andreasson (10) Katinka Helena Thérese Elfström (7) Nils David Alexander Hagberg (6) Robert Sven Christer Taflin (5) Hans Göte Ragnar Laurin (4) Kristina Charlotte Elfström (3) Carl Heinz Christiaan Grefberg (3) Greger Arne Eriksson (2) Björn Hans Ragnar Serving (2) Robert Olof Nyman (2) Mats Björn Edlund (2) Jan Totte Dahlin (2) Patrik Borges (2) Claes Åke Lindqvist (2) Anna Caroline Kostyal (2) Bengt Håkan Behmer (2) Per Åke Ingemar Gustafsson (2) Christopher Sebastian Östberg (2) Mats Gunne Lennart Gunnarsson (1) Jan Anders Fredrik Lovén (1) Siv Nina Inger Ollesson (1) Dan Eric Berlin (1) Mats Anders Hylin (1) Bo Esbjörn Olofsson Söderberg (1) Mats Nils Olof Johansson (1) Lars-Erik Axelsson (1) Eva Cathrine Arnfridsdotter (1) Johan Richard Kaijser (1) Hans Eric Jean Gösta Nicou (1) Anita Helena Berggren (1) Johnny Hardy Dahlberg (1) (1) Per Sven Anders Hörnqvist (1) Ismo Jukka Naumanen (1) Inger Margareta Dahle (1) Anders Torbjörn Eriksson (1) Lars Anders Weiss (1) Daniel Pierre Ellison (1) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (1) Carl Olov Mikael Larsson (1) Ulf Göran Wallin (1) Ewa Maria Forsman (1) Karin Ulrika Taflin (1) Bengt Arne Gustafsson (1) Håkan Magnus Tranvik (1) Carl Eric Sverker Alfredsson (1) Mats Jonny Tidstrand (1) Lars Patrick Palmgren (1) Petra Marie Hellström (1) Mari Sinikka Kovaniemi (1) Gustaf Sverker Nilius Littorin (1) Johan Erik Stern (1) Cai Henning Ringqvist (1) Berndt Inge Håkan Dahllöf (1) Johan David Alexander Bäcke (1) Annie Kristina Nicou (1) Mikael Gustav Birger Sääf (1) Eva-Maj I Aldeholm Mühlenbock (1) Pär Jonas Bertil Leek (1) Max Göran Möller (1) Therese Carina Häll (1) Lars-Inge Roland Bergheim (1) Lars Anders Larsson (1) Mats Olof Bondeson (1) Charles Michael Werner (1) Lars-Åke Andreasson (1) Anders Thorwald Ericsson (1) Björn Sture Bernhard Ohlsson (1) Anna Bansell (1) Eva Anette Strömbäck (1) Eva Margareta Eljans (1) Jan Egenäs (1) Arne Herbert Bernroth (1) Lars Gustaf Kylberg (1) Anders Gösta Holm (1) Axel Andreas Lundvall (1) Anders Viktor Borgs (1) Mats Joakim Svensson (1) Bengt Junior Niklas Nygårds (1) Karl Håkan Peter Johansson (1) Matts Åke Berggren (1) Ulf Strauss (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Johan Erik Stern (82p) Arne Herbert Bernroth (73p) Dan Eric Berlin (68p) Anita Helena Berggren (64p) Inger Margareta Dahle (63p) Per Sven Anders Hörnqvist (62p) Eva Margareta Eljans (61p) Claes Åke Lindqvist (57p) Mats Anders Hylin (56p) Mats Jonny Tidstrand (56p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Lars Anders Weiss (51p) Jan Totte Dahlin (51p) Greger Arne Eriksson (50p) Lars Anders Larsson (50p) Håkan Magnus Tranvik (49p) Christopher Sebastian Östberg (49p) Jan Egenäs (48p) Eva Cathrine Arnfridsdotter (46p) Mari Sinikka Kovaniemi (46p) Eva Anette Strömbäck (46p) Bengt Håkan Behmer (45p) Mats Björn Edlund (44p) Johnny Hardy Dahlberg (44p) Ismo Jukka Naumanen (44p) Anders Torbjörn Eriksson (44p) Berndt Inge Håkan Dahllöf (44p) Mikael Gustav Birger Sääf (44p) Therese Carina Häll (44p) Hans Bertil Andreasson (44p) Anders Gösta Holm (44p) Mats Joakim Svensson (44p) Karl Håkan Peter Johansson (44p) Robert Sven Christer Taflin (43p) Bengt Arne Gustafsson (42p) Robert Olof Nyman (41p) Daniel Pierre Ellison (41p) Petra Marie Hellström (41p) Cai Henning Ringqvist (41p) Per Åke Ingemar Gustafsson (41p) Anders Viktor Borgs (41p) Bengt Junior Niklas Nygårds (41p) Gustaf Sverker Nilius Littorin (40p) Siv Nina Inger Ollesson (39p) Lars-Inge Roland Bergheim (39p) Anders Thorwald Ericsson (38p) Matts Åke Berggren (37p) Carl Eric Sverker Alfredsson (35p) Johan David Alexander Bäcke (35p) Eva-Maj I Aldeholm Mühlenbock (35p) Björn Hans Ragnar Serving (31p) Hans Eric Jean Gösta Nicou (31p) (31p) Axel Andreas Lundvall (31p) Carl Heinz Christiaan Grefberg (30p) Annie Kristina Nicou (27p) Max Göran Möller (27p) Karin Ulrika Taflin (26p) Lars Patrick Palmgren (26p) Ewa Maria Forsman (25p) Katinka Helena Thérese Elfström (25p) Nils David Alexander Hagberg (24p) Charles Michael Werner (24p) Kristina Charlotte Elfström (23p) Mats Gunne Lennart Gunnarsson (22p) Bo Esbjörn Olofsson Söderberg (22p) Mats Nils Olof Johansson (22p) Johan Richard Kaijser (22p) Ulf Göran Wallin (22p) Carl Olov Mikael Larsson (20p) Anna Caroline Kostyal (20p) Björn Sture Bernhard Ohlsson (20p) Pär Jonas Bertil Leek (18p) Lars Gustaf Kylberg (16p) Hans Göte Ragnar Laurin (15p) Lars-Åke Andreasson (14p) Anna Bansell (14p) Ulf Strauss (14p) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.