Fredrik Christian Nilsson

Man, Född: 1979
Rangordningen antal relationer
Brita Christina Lagström (4) Mats Göran Wester (4) Helena Margareta Jacobsson (4) Ulla Helena Jonasson Otterskog (4) Susann Karin Franzén (4) Inger Margareta Dahle (4) Peder Claesson Ribbing (4) Ernst Niklas Wilhelm Flyborg (3) Sture Fredrik Sandelin (3) Kerstin Ulrika Margareta Englund (3) Per Henrik Orrbeck (3) Jan Christian Paulsson (3) Eva Camilla Öberg (3) Anna Charlotta Margareta Englund (3) Carl-Fredrik Ekander (2) Mats Georg Arnhög (2) (2) Mats Kennet Johansson (2) John David Halling (2) Erik Patrik Waldemar Karlin (2) Hugo Magnus Wastenson (2) Tanja Hansson (2) (2) Erik Johnny Sommarlund (2) (2) Henrik Stache (2) Per-Arne Sendrén (2) Oscar Alexander Strandberg (2) Carl Olov Mathias Pilhage (2) Magnus Johnny Eriksson (2) Carl Johan Åkesson (2) Lena Maria Almefelt (2) Johan Fredrik Ståhl (2) Peter Bengt Tauberman (2) Stig Evert Ronnie Wandt (2) Halvar Folke Mattias Lötborn (2) Anders Jan Olof Malmeby (2) Mats Artur Johansson (1) Carl Robert Litsén (1) Agneta Susanne Nilsson (1) Nils Patrik Boman (1) Jan Lennart Bernard (1) Per Yngve Jonsson (1) John Thomas Womack (1) Maud Elisabeth Helen Jansson (1) Erik Tomas Palm (1) Issam Mohd Omar Mohsen (1) Karl Mikael Häggblad (1) Per Gustaf Johan Gustafsson (1) Anders Stig Arthur Sandquist (1) Afra Noubarzadeh (1) Bjarne Alfred Andreassen (1) Hamid Reza Samadi (1) Diala Asso (1) Bo Ivar Bjunér (1) Lars Ingvar Bengtsson (1) Kent Erik Mattsson (1) Philipp Grymer (1) Alex Yu-Chang Cheng Witt (1) Jan Thomas Gawell (1) Lars Tomas Trolltoft (1) Christer Ingemar Bygdestam (1) Amanda Maria Michaela Sand (1) Bengt Nils Wilhelm Levin (1) (1) Mats Peter Johan Ohlson (1) Mats Göran Alders (1) Per-Gunnar Anders Larsson (1) (1) Anna Pernilla Pettersson (1) Lena Elisabeth Rydström (1) Gustaf Jakob Elon Lindgren (1) Sven Jakob Holm (1) Anneli Elisabet Lindblom (1) Camilla Elisabet Eskman (1) Björn Fredrik Navjord (1) Ann-Sofie Kardvik (1) Rolf Evald Svensson (1) Kjell Nilson (1) Sanna Viktoria Mohsen (1) Azad Deniz Yildirim (1) Claes-Göran Yngve Nilsson (1) (1) Rebecka Bakiye Näsman (1) (1) (1) Karin Elisabet Busk Telenius (1) Sven Michael Christensson (1) Per-Anders Joakim Freiholtz (1) (1) Ronas Armanc (1) Torbjörn Christopher Roos (1) Anders John Elmgren (1) Yashar Shojai (1) (1) Henrik Axel Ivan Östling (1) Carl Göran Christian Drougge (1) Ulf Bertil Folke Pettersson (1) Anders Göran Lindström (1) Bernt Mikael Sjöqvist (1) Hans Odd Bolin (1) Karl Ronnie Carling (1) Fredrik Sarman (1) Erik Axel Helge Heilborn (1) Åsa Ulrika Virén Linder (1) Birgitta Cecilia Lindholm (1) Carl Erik Bogg (1) Jan Christer Svensson Freij (1) Saeid Esmaeilzadeh (1) Thomas Claesson Zetterberg (1) Julia Lynn Fransson (1) Johan Sören Eriksson (1) Lena Koryakos (1) (1) (1) (1) Mats Arne Håkan Andersson (1) Jonas David Örtegren (1) Ulf Johansson (1) Resul Hamurcu (1) Hanna Karin Abrahamsson (1) Karl Kristian Helzel (1) Hans Lennart Svedberg (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(89p) Anneli Elisabet Lindblom (81p) Åsa Ulrika Virén Linder (79p) (76p) Ernst Niklas Wilhelm Flyborg (73p) (71p) (70p) Jan Christian Paulsson (69p) Eva Camilla Öberg (69p) Nils Patrik Boman (68p) (61p) Inger Margareta Dahle (61p) Saeid Esmaeilzadeh (61p) Lena Maria Almefelt (60p) Mats Artur Johansson (59p) Per Henrik Orrbeck (59p) (59p) Erik Johnny Sommarlund (56p) Henrik Axel Ivan Östling (56p) Ulf Bertil Folke Pettersson (56p) John Thomas Womack (55p) Hans Odd Bolin (54p) Peder Claesson Ribbing (54p) Jan Lennart Bernard (53p) Torbjörn Christopher Roos (53p) Lars Ingvar Bengtsson (52p) Claes-Göran Yngve Nilsson (52p) (52p) Carl Johan Åkesson (52p) Mats Göran Alders (47p) (47p) Carl Göran Christian Drougge (47p) Mats Georg Arnhög (46p) Per Yngve Jonsson (46p) Bengt Nils Wilhelm Levin (46p) Lena Elisabeth Rydström (46p) Ann-Sofie Kardvik (46p) Magnus Johnny Eriksson (45p) Sture Fredrik Sandelin (44p) Björn Fredrik Navjord (44p) Erik Axel Helge Heilborn (44p) Mats Kennet Johansson (43p) John David Halling (43p) Johan Sören Eriksson (43p) (41p) Azad Deniz Yildirim (41p) Per-Anders Joakim Freiholtz (41p) Fredrik Sarman (41p) Sven Jakob Holm (40p) Carl Erik Bogg (40p) Per-Arne Sendrén (39p) (39p) Lars Tomas Trolltoft (38p) Ulf Johansson (38p) (37p) (36p) Johan Fredrik Ståhl (36p) Bo Ivar Bjunér (35p) Henrik Stache (34p) Jonas David Örtegren (34p) Anders Stig Arthur Sandquist (33p) Carl Olov Mathias Pilhage (33p) Carl-Fredrik Ekander (31p) Brita Christina Lagström (31p) Hamid Reza Samadi (31p) Anna Pernilla Pettersson (31p) Tanja Hansson (30p) Oscar Alexander Strandberg (30p) Carl Robert Litsén (29p) Peter Bengt Tauberman (26p) Erik Patrik Waldemar Karlin (24p) Gustaf Jakob Elon Lindgren (24p) Helena Margareta Jacobsson (23p) Amanda Maria Michaela Sand (23p) Kent Erik Mattsson (22p) (22p) Anders Jan Olof Malmeby (22p) Hanna Karin Abrahamsson (22p) Kerstin Ulrika Margareta Englund (21p) Kjell Nilson (21p) Sven Michael Christensson (21p) Thomas Claesson Zetterberg (21p) Hans Lennart Svedberg (19p) Jan Thomas Gawell (17p) Per-Gunnar Anders Larsson (17p) Camilla Elisabet Eskman (17p) Susann Karin Franzén (17p) Mats Göran Wester (16p) Rebecka Bakiye Näsman (16p) Anna Charlotta Margareta Englund (16p) Agneta Susanne Nilsson (15p) Hugo Magnus Wastenson (15p) Anders Göran Lindström (15p) Birgitta Cecilia Lindholm (15p) Jan Christer Svensson Freij (15p) Stig Evert Ronnie Wandt (15p) Karl Mikael Häggblad (14p) Bernt Mikael Sjöqvist (14p) Halvar Folke Mattias Lötborn (14p) Issam Mohd Omar Mohsen (13p) Rolf Evald Svensson (13p) Sanna Viktoria Mohsen (13p) Per Gustaf Johan Gustafsson (12p) Diala Asso (12p) Yashar Shojai (12p) Lena Koryakos (12p) Karl Kristian Helzel (12p) Karl Ronnie Carling (11p) Mats Peter Johan Ohlson (10p) Christer Ingemar Bygdestam (9p) Anders John Elmgren (9p) Ulla Helena Jonasson Otterskog (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.