Nils Ola Daniel Nilsson (41p)

Man, Född: 1978
Rangordningen styrning poängvärde
David Gustaf Mindus (81p) Lars Tage Tagesson (81p) Karl Göran Rickard Linder (75p) Nils Erik Sixten Lindberg (75p) Carl Jonas Svensson (71p) Johan Erik Ivar Hessius (69p) Svante Karl-Johan Wadman (67p) Thomas Erik Torsten Erséus (65p) Bertil Rickard Effe Villard (63p) Jonas David Forsman (61p) Eva Therese Kjellberg (59p) Nils Johan Risberg (55p) Kjell Arne Joachim Kuylenstierna (50p) Jan Anders Fredrik Lovén (50p) Claes Morgan Sören Angelis Isaksson (49p) Lars Anders Larsson (49p) Birgit Marie-Anne Gustafsson (49p) Carl Erik Axel Hirsch (47p) Nils Wilhelm Sperling Kuylenstierna (46p) Jan Totte Dahlin (45p) Peter Larsen (43p) Agneta Susanne Essehorn (43p) (41p) Claes Birger Bergmark (41p) Patrik Tommy Frithiof Lindergren (41p) Peter Arne Bornvik (40p) Fredrik Carl Olof Engberg (39p) Peter Fredrik Stråhle (39p) Jenny Christina Margaretha Rundgren (36p) Johan Fredrik Ståhl (36p) Pär Andin Josefsson (35p) (34p) Bengt Sören Erik Ferin (34p) Björn Martin Wilhelm Schmidt (33p) (31p) Sten Håkan Larsson (30p) Tanja Hansson (30p) Eld Axel Hansson S Leijonhufvud (27p) Rolf Åke Theblin (25p) Niclas Johan Anders Sontagh (25p) Bo Peter Sandberg (24p) Lars Erik Diös (23p) Fredrik Reinhold Geijer (22p) Ulf Thomas Jönsson (18p) Bo Anders Christer Ericsson (18p) (18p) Björn Fredrik Sjölander (18p) Carl Olov Mikael Larsson (17p) Magnus Ivar Thorling (17p) Thomas John Eric Almendal (16p) Lars Olof Nilsson (15p) Amelie Eva Christina Nilsson (15p) Eskil Per Hugo Lindnér (11p) Lars Johan Stefan Arpe (10p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.