Företag:

Attmars Sparbank
589201-7384
SJÖVÄGEN 2, 864 92 MATFORS
Sparbank
01.01.1866
Sparbanken får driva finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband med den. Sparbanken får i sin verksamhet, bland annat: 1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter 2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkre dit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar 3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar, avbetalning med säkerhet i lös egendom, fakturabelåning eller att upplåta lös egendom till nyttjande (leasing) 4. förmedla betalningar 5. tillhandahålla betalningsmedel 6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden 7. medverka vid värdepappersemissioner a 8. lämna ekonomisk och juridisk rådgivning. 9. förvara värdepapper 10. tillhandahålla värdefackstjänster 11. förmedla köp, försäljning och belåning av fastigheter, tomt rätter och bostadsrätter 12. ge rådgivning och biträde i företagsledningsfrågor 13. förmedla försäkringar 14. driva pensionssparrörelse Sparbankens verksamhetsområde omfattar i huvudsak Attmars och Tuna församlingar i Sundsvalls kommun.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
ledamöterna

Bokslut: (alla siffror i 1000)

Det är inte registrerat ett bokslut på detta företaget.
Detta kan bero på att bolaget inte är skyldigt att leverera årsredovisning, registrering är under process, företaget är nyetablerat eller i likvidation.

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Verkställande direktör
Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Vice ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Övriga befattningar

Revisorer

Huvudansvarig revisor
Revisorssuppleant