Företag:

Landshypotek Bank Aktiebolag
556500-2762
REGERINGSGATAN 48
BOX 14092, 104 41 STOCKHOLM
08-4590400
Stockholm
Bankaktiebolag
25.11.1994
50-99 anställda
2 253 000 000
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva bankrörelse i enlighet med lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, i vilken ingår betalningsförmedling via generella betalsystem och mot- tagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för ford ringsägaren inom högst 30 dagar. Bolaget får även bedriva annan finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband med den. Bolaget får i sin verk samhet, bland annat 1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från ; allmänheten eller ge ut obligationer (däribland säkerställda ; obligationer) eller andra jämförbara fordringsrätter, 2. lämna och förmedla kredit: till exempel av konsumentkredit ; och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar. ; Kreditgivningen ska dock i första hand syfta till att ; uppfylla ändamålet i Landshypotek ekonomisk förening, 3. tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om ; betaltjänster, 4. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden, 5. bedriva försäkringsförmedling såsom anknuten försäkringsförmedlare, samt 6. svara för tjänster i fråga om administration åt Landshypotek ; ekonomisk förening i den utsträckning som föreningen uppdrar åt ; bolaget.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
ledamöterna Firman tecknas två i förening av
Asklund, Bengt Johan / Högstedt, Karl-Johan Reinhold / Jernström, Maya / Kihlberg, Nils Martin / Krumlinde Hyléen, Ann Margareta / Lilja, Jan Bertil / Lindblad, Per Mikael / Uddin, Nils Gustav Tomas / Åbjörnsson Lindgren, Elsa Catharina eller en av dem i förening med en av
Andersson, Monica Anna Helena / Lundin, Anna Katarina / Malmström, Stefan / Wijkander, Karin Monica / Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman / beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Landshypotek Bank Aktiebolag är noterat på adressen «REGERINGSGATAN 48» och var registrerad 25.11.1994 som ett bankaktiebolag med aktiekapital SEK 2 253 000 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Annan monetär finansförmedling

Bolagets rörelsescore har beräknats till 48 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2011 visar en omsättning på SEK 2 735 427 000, ett rörelseresultat på SEK 485 303 000 och där eget kapital var positivt med SEK 3 765 317 000.

Styrelsen består av 6 män och 5 kvinnor med en genomsnittsålder av 57 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 82 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 0 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 35,36 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2011-122010-122009-12
Total omsättning2.735.4271.816.5981.850.705
Rörelseresultat485.303330.784136.356
Resultat före skatt485.303330.784136.356
 
Summa eget kapital3.765.3173.263.2403.241.044
Kassa och bank6.3745.3938.946
 
Rörelsemarginal (%)18187
Soliditet (%)555

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats negativt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Rörelsemarginal (%)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Avkastning på totalt kapital (%), Rörelsekapital (KSEK), Soliditet (%)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 4,35 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2011-122010-122009-12
Avkastning på totalt kapital222
Kapitalomsättningshastighet222
Omsättningshastighet kundfordringar000
Skuldsättningsgrad222
Rörelsemarginal181812
Kassaflöde från rörelse202010
Ränteteckningsgrad000
Kassalikviditet444
Score484832
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Arbetstagarrepresentant
Styrelseledamot
Arbetstagarrepresentant
 
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Arbetstagarrepresentant
Styrelsesuppleant
Arbetstagarrepresentant

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern verkställande direktör

Revisorer