Företag:

Northmill Bank AB
556709-4866
REGERINGSGATAN 20
REGERINGSGATAN 20, 111 53 STOCKHOLM
08-55803338
Stockholm
Bankaktiebolag
24.08.2006
50-99 anställda
75 000 000
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva bankrörelse enligt den definition som finns i 1 kap 3 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse som innebär att idka: 1. Betalningsförmedling via generella betalsystem 2. Mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för ; fodringsägaren inom högst 30 dagar. Utöver vad som sägs i stycket ovan får Bolaget idka sådan finansiell verksamhet som står i överensstämmelse med 7 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt verksamhet som har ett naturligt samband därmed och avser bland dessa verksamheter att utöva: 1. Låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från ; allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara ; fodringsrätter, 2. Lämna eller förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkrediter och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar, 3. Medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva ; fordringar och upplåta egendom till nyttjande (leasing), 4. Tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster, 5. Tillhandahålla betalningsmedel, 6. Ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden. Utöver ovan listade verksamheter får Bolaget bedriva följande verksamheter: 1. Bedriva inkassoverksamhet enligt inkassolagen (1974:182).
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas av en av
ledamöterna i förening med
Ego, Hikmet / Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman / beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Northmill Bank AB är noterat på adressen «REGERINGSGATAN 20» och var registrerad 24.08.2006 som ett bankaktiebolag med aktiekapital SEK 75 000 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Annan monetär finansförmedling

Bolagets rörelsescore har beräknats till 76 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2018 visar en omsättning på SEK 381 678 000, ett rörelseresultat på SEK 107 662 000 och där eget kapital var positivt med SEK 150 871 000.

Styrelsen består av 5 män och 1 kvinna med en genomsnittsålder av 56 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 62 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 60 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 60,33 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2018-122017-122016-122015-122014-12
Total omsättning381.678233.527137.62468.20945.953
Rörelseresultat107.66286.51745.81127.99813.472
Resultat före skatt67.56965.02533.95920.7339.844
 
Summa eget kapital150.87198.32552.83831.55817.417
Kassa och bank85.25586.45082.68244.80836.705
 
Rörelsemarginal (%)2837334129
Soliditet (%)2428315060

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats positivt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%), Soliditet (%)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsekapital (KSEK)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 7,95 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2018-122017-122016-122015-122014-12
Avkastning på totalt kapital1012121515
Kapitalomsättningshastighet22244
Omsättningshastighet kundfordringar00015
Skuldsättningsgrad466810
Rörelsemarginal2020202020
Kassaflöde från rörelse2020202020
Ränteteckningsgrad1010101010
Kassalikviditet10108810
Score7680788694
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Övriga befattningar

Extern verkställande direktör

Revisorer

Koncernstruktur:

Företagsnamn Ägd del
Northmill Group AB (publ)
Northmill Bank AB 100%
Northmill OY 100%
Northmill Sp zoo 100%
Sista versen 50951 AB 100%