Dan Johan Wilmar Olsson (49p)

Man, Född: 1965
Rangordningen antal relationer
Hans Nicklas Renström (5) Titti Katarina Barrklev Olsson (3) Markku Jalmari Onnela (3) Ulrica Rebecca Biörnöv (3) Johan Koch (2) Magnus Ivar Thorling (2) Nils Erik Petter Skånsberg (2) Angelica Terese Ljungdahl (2) Åsa Ingrid Margareta Walderik (2) Tore Ingemar Norén (2) Hans Ragnar Walter (1) Vello Jaan Timoleon (1) Bengt Martin Swegmark (1) Jan-Ivan Johansson (1) Lars Olov Steen (1) John Daniel Jacobsson (1) Jan-Olof Georg Björkenstock (1) Birthe Dusine Björkenstock (1) Björn Petter Fielding (1) Nils Björn Jerker Swanstein (1) Jan Kalevi Peter Pankko (1) Gustav Richard Lundin (1) Annica Kristina Isacson (1) Max Arvid Leif Pihlqvist (1) Gillis Gustaf Cullin (1) Eva Karin Cecilia Jonbacker (1) Arne Leonard Ekvall (1) Lars Stefan Östlund (1) Carl Björn Rosén (1) Ylwa Birgitta M Jonsson Westerberg (1) Anne-Sophie Sjöberg (1) Anita Helena Berggren (1) Lena Maria Tuvene (1) Anna Ulrika Swegmark (1) Astrid Lisette Mari Jonsson Elfving (1) Eva Agneta Edberg (1) Jan Gunnar Wagnervik (1) Per Anders Stefan Lahti (1) Lars Gilbert Larsson (1) Bert Willard Möller (1) Clas Gunnar Runnberg (1) Mats Jonas Wilmar Olsson (1) Johan Erny Erlandsson (1) Charlotte Eva Ohlander (1) Per Magnus Lidström (1) Anna Elisabeth Wijnbladh (1) Sven Inge Gottfrid Carlson (1) Nils Karl-Gunnar Östlund (1) Sven Per Björn Aspling (1) Eva Margareta Eljans (1) Kerstin A C A Kuylenstierna (1) Per-Olof Torsten Håkansta (1) Christina Margareta Johansson (1) Per Kristian Raa (1) Sven Magnus Fredmer (1) Jan Georg Emanuel Lindblad (1) Karl Magnus Christer Johansson (1) Madeleine Ulla Tove Lång (1) Per Erik Stellan Lindberg (1) (1) Gert Stefan Karlsson (1) Jakob Olle Johansson (1) Jan Olof Gustaf Carlsson (1) Johanna Maria Rastad (1) Jan Ivar Thorling (1) Hans Göran Nordström (1) Anders Göran Larson (1) Karin Gunilla Shelley (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Markku Jalmari Onnela (73p) Anita Helena Berggren (62p) Eva Margareta Eljans (61p) Eva Agneta Edberg (60p) Karl Magnus Christer Johansson (51p) Gillis Gustaf Cullin (50p) Annica Kristina Isacson (49p) Mats Jonas Wilmar Olsson (49p) Charlotte Eva Ohlander (49p) (49p) Jakob Olle Johansson (49p) Max Arvid Leif Pihlqvist (48p) Nils Björn Jerker Swanstein (47p) Madeleine Ulla Tove Lång (47p) Anne-Sophie Sjöberg (44p) Jan Olof Gustaf Carlsson (43p) Clas Gunnar Runnberg (42p) Johanna Maria Rastad (42p) Per Erik Stellan Lindberg (41p) Eva Karin Cecilia Jonbacker (37p) Ulrica Rebecca Biörnöv (37p) Per Anders Stefan Lahti (35p) Angelica Terese Ljungdahl (34p) Karin Gunilla Shelley (34p) Johan Koch (33p) Jan-Ivan Johansson (33p) Anna Ulrika Swegmark (33p) Jan Gunnar Wagnervik (33p) Arne Leonard Ekvall (32p) Carl Björn Rosén (30p) Tore Ingemar Norén (30p) Per-Olof Torsten Håkansta (30p) Hans Ragnar Walter (29p) Bengt Martin Swegmark (29p) Lena Maria Tuvene (29p) Per Magnus Lidström (29p) Åsa Ingrid Margareta Walderik (29p) Anna Elisabeth Wijnbladh (29p) Nils Karl-Gunnar Östlund (29p) Kerstin A C A Kuylenstierna (29p) Jan Ivar Thorling (29p) Anders Göran Larson (29p) Birthe Dusine Björkenstock (27p) Ylwa Birgitta M Jonsson Westerberg (27p) Nils Erik Petter Skånsberg (25p) Bert Willard Möller (24p) Christina Margareta Johansson (24p) Lars Gilbert Larsson (22p) Astrid Lisette Mari Jonsson Elfving (21p) Sven Inge Gottfrid Carlson (21p) Lars Stefan Östlund (20p) Sven Magnus Fredmer (19p) Jan Kalevi Peter Pankko (18p) Magnus Ivar Thorling (17p) Hans Nicklas Renström (17p) Jan Georg Emanuel Lindblad (17p) Vello Jaan Timoleon (15p) Titti Katarina Barrklev Olsson (13p) Jan-Olof Georg Björkenstock (10p) Gustav Richard Lundin (7p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.