Jakob Olle Johansson (49p)

Man, Född: 1983
Rangordningen antal relationer
Karl Magnus Christer Johansson (30) Gunnar Per Joakim Alm (17) Carl Jonas Svensson (14) Lars Gilbert Larsson (12) Erik Staffan Svensson (11) Louise Anita Margaretha Eklund (9) Bo Fredrik Willner Arpe (7) Anders Didrik Martin Bengtsson (6) Emma Elisabeth Nathorst-Westfelt (6) Leif Jonas Teodor Bengtsson (6) Sören Micael Törnqvist (5) Johan Michael Jüri Tilander (5) Karl Fredrik Arvid Svensson (4) Rikard Per-Arvid Svensson (4) Karin Elisabeth Johansson (4) Pål Nils Johan Thorwid (4) Eva Margareta Eljans (3) Lennart Ingemar Rindstig (3) Anita Helena Berggren (3) Jan Krister Gunnar Andersson (3) Staffan Gunnar Dahlström (2) Sven Håkan Amandus Karlsson (2) Per Urban Eriksson (2) John Ingemar Johansson (2) Maria Therese Nettelbjer (1) Johanna Margareta Ström (1) Thomas Ingemar Nordström (1) Magnus Ivar Thorling (1) Bo Gustaf Magnus Gustafsson (1) Jan Kalevi Peter Pankko (1) Torbjörn Nordberg (1) (1) Gunnar Tage Mannerheim (1) Mikael Bernhard Zagerholm (1) Bengt Martin Jonasson (1) Risto Janusev (1) Tore Per Magnus Bengtsson (1) Kaarel Bernhard Lehiste (1) Hans Andreas Holmberg (1) Dan Johan Wilmar Olsson (1) Anders Jakob Lindquist (1) Annica Kristina Isacson (1) Tor Wartburg Hansen (1) Karl Henrik Mikael Gustafsson (1) Lars-Åke Vilhelm Andersson (1) Ulf Anders Hultman (1) Trude Stina Solin (1) Gunnar Frank Peter Gunnarsson (1) Mats Owe Anders Gustavsson (1) Jens Olof Martin Rastad (1) Kjell Markus Andersson (1) Mats Jonas Wilmar Olsson (1) Måns Jonas Johansson (1) Charlotte Eva Ohlander (1) Carl Anders Erik Johansson (1) Sven Börje Olin (1) Anna Olandersson (1) Ulf Peder Möllerstedt (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Måns Jonas Johansson (81p) Anders Didrik Martin Bengtsson (77p) Dan Johan Wilmar Olsson (75p) Karl Fredrik Arvid Svensson (73p) Gunnar Per Joakim Alm (73p) Carl Jonas Svensson (71p) (65p) Anita Helena Berggren (64p) Bo Fredrik Willner Arpe (63p) Eva Margareta Eljans (61p) Rikard Per-Arvid Svensson (59p) Ulf Anders Hultman (56p) Staffan Gunnar Dahlström (54p) Karl Magnus Christer Johansson (51p) Kaarel Bernhard Lehiste (51p) Annica Kristina Isacson (49p) Mats Jonas Wilmar Olsson (49p) Charlotte Eva Ohlander (49p) Pål Nils Johan Thorwid (49p) Leif Jonas Teodor Bengtsson (49p) Tore Per Magnus Bengtsson (47p) Hans Andreas Holmberg (47p) Jan Krister Gunnar Andersson (46p) Gunnar Tage Mannerheim (44p) Sören Micael Törnqvist (44p) Johan Michael Jüri Tilander (44p) Anna Olandersson (43p) Per Urban Eriksson (41p) Louise Anita Margaretha Eklund (41p) Tor Wartburg Hansen (40p) Lennart Ingemar Rindstig (40p) Jens Olof Martin Rastad (40p) Mikael Bernhard Zagerholm (39p) Gunnar Frank Peter Gunnarsson (39p) Thomas Ingemar Nordström (37p) Mats Owe Anders Gustavsson (35p) Erik Staffan Svensson (35p) Ulf Peder Möllerstedt (35p) Bengt Martin Jonasson (32p) Torbjörn Nordberg (30p) Anders Jakob Lindquist (30p) Emma Elisabeth Nathorst-Westfelt (27p) John Ingemar Johansson (26p) Bo Gustaf Magnus Gustafsson (25p) Karin Elisabeth Johansson (24p) Lars Gilbert Larsson (22p) Kjell Markus Andersson (22p) Maria Therese Nettelbjer (21p) Jan Kalevi Peter Pankko (21p) Karl Henrik Mikael Gustafsson (20p) Sven Håkan Amandus Karlsson (17p) Carl Anders Erik Johansson (17p) Magnus Ivar Thorling (16p) Johanna Margareta Ström (14p) Lars-Åke Vilhelm Andersson (11p) Sven Börje Olin (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.