Fabian Mattias Ekeblad

Man, Född: 1970
Rangordningen antal relationer
Karl Robert Wikholm (4) Mikael Kent Ståhl (1) Jonas Claes Bergström (1) (1) Sonja Christina Kokko (1) Jesper Zacharias Schönbeck (1) Jesper Veikko Edvard Roine (1) Gunnar Sigvard Roos (1) Maria-Pia Midenbäck Hope (1) Karl David Roland Andersson (1) Hans Thomas Sjöberg (1) Charlotte Elisabeth Forssander (1) Jonas Petter Gustaf Johansson (1) Erik Jonas Eklund (1) Johan Fredrik Sonander (1) Michele Antonio Fara (1) Karin Marie Elisabeth Ulberstad (1) Eva Linnéa Sundin Fredriksson (1) (1) Carl Johan af Petersens (1) Ingrid Cecilia Möller Norsted (1) (1) Björn Olof Mullaart (1) Anna Christina Edström (1) Mats Erik Sture Kåvik (1) Lars Krister Azelius (1) Kristian Ford (1) (1) Sven Magnus Fredmer (1) Anders Erik Sjöman (1) Kurt Erik Lennart Hager (1) Mattias Nickolaus Andreas Schömer (1) Elin Kristina Ekberg (1) (1) Malin Margareta Camilla Ohlin (1) Emma J von Greyerz Stuart-Beck (1) Lars Gunnar Harald Engström (1) Bengt Robert Söderlund (1) Lars Henrik Borna (1) Kristina Louise K Brorsson Salomon (1) Karin Elisabeth Grauers (1) Claes Henrik Ossborn (1) Karl Christian Lindhé (1) Per Johan Fredrik Eckerberg (1) Niclas Wilhelm Winnberg (1) Dain Per Alexander Hård Nevonen (1) Ingela Anita Elisabet Malmborg (1) Fredrik Gustav Lundblom (1) Mats Henriksson (1) Jarl Rickard Azelius (1) Bo Jesper Daniel Ottergren (1) (1) Maths Fredrik Hubertus Wilkens (1) Robert Deli (1) (1) Olof Patrik Jisland (1) Anna Cecilia Palmérus (1) (1) Tomas Johan Thuresson (1) Christoffer Thalin (1) (1) Anders Helge Forkman (1) Assur Badur (1) (1) Pär Johan Remnelid (1) Silvia Jeanette Pavlica Dahlberg (1) Jenny Christina Margaretha Hedlund (1) Karl Johan Fredrik Winnerblad (1) Åsa Erika Gotthardsson (1) (1) Ivar Peter Zell (1) Karl Johan Karlsson (1) Tua Yohanna Evelina Öhrnegård (1) Carl Johan Mikael Göthberg (1) James David Louis Hope (1) Gustav Peter Sundgren (1) Björn Niklas Nikolai (1) Knut Mattias Rosengren (1) Albert Emil Gunnar Wållgren (1) Håkan Olof Borgenhäll (1) Magnus Andreas Pauli (1) (1) Erik Henry Gabrielson (1) Per Olof Marcus Glader (1) (1) Morgan Ramon Hallén (1) Johan Magnus Hedsund (1) (1) Lars Peter Abrahamsson (1) Pär Axel Daniel Rosvall (1) (1) Anders Martin Strid (1) Karin Charlotte Levin (1) (1) Lars Fredrik Dahl (1) Lars Johan Larsson (1) Åsa Kerstin Helena Norin (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Morgan Ramon Hallén (79p) (75p) (73p) (73p) (73p) Erik Henry Gabrielson (72p) Anders Martin Strid (71p) Hans Thomas Sjöberg (66p) (65p) (62p) Johan Magnus Hedsund (61p) Lars Johan Larsson (58p) Mattias Nickolaus Andreas Schömer (57p) (55p) Björn Olof Mullaart (54p) Kristian Ford (52p) (52p) Karl Johan Fredrik Winnerblad (52p) (51p) Sonja Christina Kokko (50p) Maria-Pia Midenbäck Hope (50p) Knut Mattias Rosengren (50p) Per Olof Marcus Glader (50p) Assur Badur (49p) Jarl Rickard Azelius (45p) Charlotte Elisabeth Forssander (44p) Lars Krister Azelius (44p) Elin Kristina Ekberg (44p) Anders Erik Sjöman (43p) Lars Henrik Borna (43p) Claes Henrik Ossborn (43p) Bo Jesper Daniel Ottergren (43p) Gustav Peter Sundgren (40p) Gunnar Sigvard Roos (39p) Björn Niklas Nikolai (38p) Johan Fredrik Sonander (37p) Michele Antonio Fara (37p) (37p) Anna Cecilia Palmérus (37p) Anders Helge Forkman (37p) Jenny Christina Margaretha Hedlund (36p) Christoffer Thalin (35p) Åsa Kerstin Helena Norin (33p) Lars Gunnar Harald Engström (32p) Jonas Claes Bergström (30p) Karl Christian Lindhé (29p) Maths Fredrik Hubertus Wilkens (29p) (29p) Kurt Erik Lennart Hager (28p) Mikael Kent Ståhl (27p) Jesper Zacharias Schönbeck (27p) Per Johan Fredrik Eckerberg (25p) Robert Deli (23p) (22p) Håkan Olof Borgenhäll (21p) Lars Peter Abrahamsson (21p) Karin Marie Elisabeth Ulberstad (20p) Carl Johan af Petersens (20p) Sven Magnus Fredmer (19p) Magnus Andreas Pauli (19p) Erik Jonas Eklund (18p) Niclas Wilhelm Winnberg (18p) Carl Johan Mikael Göthberg (17p) Jonas Petter Gustaf Johansson (16p) Mats Erik Sture Kåvik (16p) Bengt Robert Söderlund (16p) Tomas Johan Thuresson (16p) Karin Elisabeth Grauers (15p) Karl Johan Karlsson (15p) (15p) (14p) Karl Robert Wikholm (14p) Mats Henriksson (14p) Ingela Anita Elisabet Malmborg (12p) Silvia Jeanette Pavlica Dahlberg (12p) Tua Yohanna Evelina Öhrnegård (12p) Ingrid Cecilia Möller Norsted (11p) (11p) Pär Johan Remnelid (10p) (7p) Jesper Veikko Edvard Roine (5p) Anna Christina Edström (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.