Mattias Nickolaus Andreas Schömer (50p)

Man, Född: 1966
Rangordningen antal relationer
Maria-Pia Midenbäck Hope (2) Sven Magnus Fredmer (2) Karl Johan Fredrik Winnerblad (2) Per Olof Marcus Glader (2) Sonja Christina Kokko (2) Richard Martin Wessman (1) Emma J von Greyerz Stuart-Beck (1) Carl Johan Mikael Göthberg (1) James David Louis Hope (1) Kristina Louise K Brorsson Salomon (1) Björn Niklas Nikolai (1) Niclas Wilhelm Winnberg (1) Karl Christian Lindhé Stjernquist (1) Håkan Olof Borgenhäll (1) Fredrik Gustav Lundblom (1) Dain Per Alexander Hård Nevonen (1) Erik Henry Gabrielson (1) Bo Jesper Daniel Ottergren (1) Arne Lennart Larsson (1) Morgan Ramon Hallén (1) Ingrid Cecilia Möller Norsted (1) (1) Lars Peter Abrahamsson (1) Karl Johan Fredrik Cederblad (1) Anders Martin Strid (1) Matthias Pannier (1) Lars Fredrik Dahl (1) Christoffer Thalin (1) Malin Margareta Camilla Ohlin (1) Assur Badur (1) Lars Henrik Borna (1) Silvia Jeanette Pavlica Dahlberg (1) Åsa Erika Gotthardsson (1) Hans Thomas Sjöberg (1) Charlotte Elisabeth Forssander (1) Tua Yohanna Evelina Öhrnegård (1) Erik Jonas Eklund (1) Knut Mattias Rosengren (1) Gustav Peter Sundgren (1) Karin Marie Elisabeth Ulberstad (1) Magnus Andreas Pauli (1) Albert Emil Gunnar Wållgren (1) Carl Johan af Petersens (1) Anna Ingrid Wiktoria Jonsson (1) Jan Olof Malm (1) Björn Olof Mullaart (1) Robert Deli (1) (1) Lars Krister Azelius (1) Anna Christina Edström (1) Pär Axel Daniel Rosvall (1) Pär Johan Remnelid (1) Karin Charlotte Levin (1) Lars Johan Larsson (1) Karl Johan Karlsson (1) Jonas Claes Bergström (1) Claes Henrik Ossborn (1) Jesper Zacharias Schönbeck (1) Per Johan Fredrik Eckerberg (1) Fabian Mattias Ekeblad (1) Karl David Roland Andersson (1) Ingela Anita Elisabet Malmborg (1) Johan Fredrik Sonander (1) Jonas Petter Gustaf Johansson (1) Jarl Rickard Azelius (1) Eva Linnéa Sundin Fredriksson (1) Michele Antonio Fara (1) Maths Fredrik Hubertus Wilkens (1) (1) Olof Patrik Jisland (1) Johan Magnus Hedsund (1) (1) Tomas Johan Thuresson (1) Anna Cecilia Palmérus (1) Anders Helge Forkman (1) Kristian Ford (1) Mikael Kent Ståhl (1) Anders Erik Sjöman (1) Elin Kristina Ekberg (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Erik Henry Gabrielson (86p) (83p) Anders Martin Strid (75p) Morgan Ramon Hallén (70p) Hans Thomas Sjöberg (66p) Björn Olof Mullaart (58p) Kristian Ford (56p) Karl Johan Fredrik Winnerblad (52p) Maria-Pia Midenbäck Hope (50p) Per Olof Marcus Glader (50p) Sonja Christina Kokko (50p) Assur Badur (49p) Jonas Claes Bergström (45p) Jarl Rickard Azelius (45p) Charlotte Elisabeth Forssander (44p) Lars Krister Azelius (44p) Bo Jesper Daniel Ottergren (43p) Lars Henrik Borna (43p) Claes Henrik Ossborn (43p) Anders Erik Sjöman (43p) Björn Niklas Nikolai (42p) Gustav Peter Sundgren (40p) Magnus Andreas Pauli (40p) Silvia Jeanette Pavlica Dahlberg (39p) Robert Deli (39p) Michele Antonio Fara (39p) Anna Cecilia Palmérus (39p) Anders Helge Forkman (38p) Karl Christian Lindhé Stjernquist (33p) (33p) Emma J von Greyerz Stuart-Beck (32p) (32p) Maths Fredrik Hubertus Wilkens (32p) (32p) Jesper Zacharias Schönbeck (27p) Johan Fredrik Sonander (26p) Christoffer Thalin (25p) Anna Ingrid Wiktoria Jonsson (25p) Per Johan Fredrik Eckerberg (24p) Mikael Kent Ståhl (22p) Richard Martin Wessman (21p) Håkan Olof Borgenhäll (21p) Lars Peter Abrahamsson (21p) Karin Marie Elisabeth Ulberstad (20p) Carl Johan af Petersens (20p) Johan Magnus Hedsund (20p) Sven Magnus Fredmer (19p) Jonas Petter Gustaf Johansson (19p) Niclas Wilhelm Winnberg (18p) Erik Jonas Eklund (18p) Carl Johan Mikael Göthberg (17p) Arne Lennart Larsson (17p) Tomas Johan Thuresson (17p) Lars Johan Larsson (16p) Karl Johan Karlsson (15p) Tua Yohanna Evelina Öhrnegård (12p) Jan Olof Malm (12p) Ingela Anita Elisabet Malmborg (12p) Ingrid Cecilia Möller Norsted (8p) Anna Christina Edström (8p) Pär Johan Remnelid (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.