Claes Göran Sylvén (83p)

Man, Född: 1959
Rangordningen antal relationer
Lars Fredrik Hägglund (11) John Erik Åström (10)Ökend (10) Per Thomas Kanestad (6) Stefan Ove Gerhard Ekedahl (5) Jens Göran Nygren (4) Anita Helena Berggren (4) Eva Margareta Eljans (4) Christel Elisabeth Armstrong Darvik (3) Bengt Olof Gustafsson (3) Håkan Lennart Wallin (3) Fritz Ingvar Larsson (3) Annili Ingegärd Wood Sylvén (3) Leif Lennart Johansson (3) Mathias Kent Arvidsson (3) Tomas Lev Anders Nöjd (3) Johan Christian Andersson (2) Andreas Curt Ekman (2) Åke Gustav Fagerström (2) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (2) Bengt Paul Jaller (2) Carin Els-Marie Oskarsson (2) Kerstin Marie Louise Rönnberg (2) Elsa Gunnel Marianne Jönsson (2) Nils David Alexander Hagberg (2) Karl Kenneth Crister Faaborg (2) Jan Gunnar Storbjörk (2) Per Henrik Blomlöv (2) Göran Kannerby (2) Bo Torsten Patrik Nilsson (2) Carl Fredrik Niring (2) Kjell Erik Jönsson (2) Jan Bertil Norén (2) Mårten Jan Anders Mårtensson (2) Gudrun Yvonne Ingegerd Holmberg (2) Lars Olof Henrik Andersson (2) Malin Carola Solblomma Lauber (2) Anna Maria Katarina Karlsson (2) Jan Magnus Fagerström (2) Ulla Ingegärd Blanking (2) Anna E M A Qviberg Engebretsen (2) Magnus Sven Robert Jisborg (2) Bo Torsten Nilsson (2) Åke Clarence Ingemar Andersson (2) Thomas Berndt Magnus Olofsson (2) Kent Åke Hjalmarsson (1) Ehsan Ashrafi (1) John Lennart Kaleb Evrell (1) Elsa Ingalill Hägglund (1) Stig Göran Andersson (1) Cecilia Margaretha Daun Wennborg (1) Anna Jeanette Fagerström Viktorsson (1) Johan Evald Hedbäck (1) Andrea Gisle Joosen (1) Petra Waltraud Wester (1) Mari Charlotte Valborg Leach (1) Anders Viktor Borgs (1) Maria Anette Viotti (1) Robert Jonas Alexander af Jochnick (1) Sören Ingemar Druve (1) Knut Olof Magnus Rehn (1) Linda Marie Wijkström (1) Thomas Axel Jonas W af Jochnick (1) Jonathon Barry Clarke (1) Peeter Uno Umblia (1) Eva Annika Rost (1) Pär-Ola Adolfsson (1) Therése Maria Hillman (1) Knut Torbjörn Kennerfalk (1) Mats Torulf Hultin (1) Alexandra Camilla L Lindqvist (1) Ulf Mikael Gadd (1) Hans Michael Nilsson (1) Stig Herbert Andersson (1) Bo Lennart Andersson (1) Helena Maria Arvidsson Älgne (1) Kjell Fredrik Alamaa (1) Kerstin Hillevi Vestin (1) Per-Erik Lennart Nilsson (1) Per Ivar Torsten Strömberg (1) Naemi Anna-Lena Edwinson (1) Lars Åke Conny Johansson (1) Ann Margaretha Lindh (1) Lars Erik Sjöberg (1) Lars Olof Wallén (1) Lars Torbjörn Hultsberg (1) Carl Magnus David Moberg (1) Olof Mattias Jonsson (1) Klas Fredrik Emil Ahlqvist (1) Konstantinos Andreas Frountzos (1) Nils Erik Bernhard (1) Jeanette Ingrid Leona Jäger (1) Ola Johan Roland Wahlström (1) Erik Anders Karlsson (1) Arthur Thomas Georg Engel (1) Jakob Magnus Nordenfelt (1) Erik Gunnar Karlsson (1) Per Edvard Odgren (1) Ida Matilda Högberg (1) Richard Gustaf Pantzar (1) Jan Sven Erik Würtz (1) Jan Erik Christer Holmberg (1) Hans Göran Carlsson (1) Christer Johan Magnus Magnusson (1) Björn Bengt Christian Eklundh (1) Erling Herman Macody Lund (1) Sven Håkan Lindskog (1) Johan Fredrik Fagerström (1) Lena Irene Larsson (1) Karl Peter Whass (1) Lars Ingemar Andersson (1) Anders Egon Svensson (1) Sven Björn Gunnar Wingquist (1) Jan Tomas Forslund (1) Karl Henrik Berggren (1) Inger Margareta Dahle (1) Marcus Antonius Strandberg (1) Ruby Tushiya Ujihara Rinman (1) Erik Christoffer Andersson (1) Carl Fredrik Willi Persson (1) Poya Motai (1) Bo Eric Gustaf Paulsson (1) Bo Erik Sandström (1) Jan Erik Peter Edwall (1) Mernosh Saatchi (1) Anders Olof Daniel Carlsson (1) Ulf Barkman (1) Jonas Patrik Berg (1) Dan Magnus Aronsson (1) Erik Johan Uhlén (1) Mats Thomas Dahlgren (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Jeanette Ingrid Leona Jäger (93p) Carl Fredrik Willi Persson (93p) Andrea Gisle Joosen (92p) Anna E M A Qviberg Engebretsen (88p) Per Ivar Torsten Strömberg (86p) Cecilia Margaretha Daun Wennborg (85p) John Lennart Kaleb Evrell (84p) Anders Egon Svensson (82p) Maria Anette Viotti (81p) Knut Olof Magnus Rehn (81p) Jonathon Barry Clarke (81p) Ann Margaretha Lindh (81p) Carl Magnus David Moberg (81p) Lars Fredrik Hägglund (81p) Marcus Antonius Strandberg (81p) Bo Erik Sandström (81p) Christel Elisabeth Armstrong Darvik (78p) Lars Åke Conny Johansson (75p) Karl Peter Whass (75p) Mernosh Saatchi (72p) Richard Gustaf Pantzar (71p) Malin Carola Solblomma Lauber (71p) Ulf Barkman (71p) Helena Maria Arvidsson Älgne (69p) Mats Thomas Dahlgren (67p) Anita Helena Berggren (62p) Bengt Olof Gustafsson (61p) Bengt Paul Jaller (61p) Eva Annika Rost (61p) Therése Maria Hillman (61p) Carl Fredrik Niring (61p) Arthur Thomas Georg Engel (61p) Inger Margareta Dahle (61p) Eva Margareta Eljans (61p) Ulla Ingegärd Blanking (61p) Kjell Fredrik Alamaa (60p) Jan Bertil Norén (60p) Andreas Curt Ekman (59p) Elsa Ingalill Hägglund (59p) Carin Els-Marie Oskarsson (59p) Gudrun Yvonne Ingegerd Holmberg (59p) Nils Erik Bernhard (58p) Ola Johan Roland Wahlström (58p) Per Edvard Odgren (58p) Lars Olof Henrik Andersson (58p) Lena Irene Larsson (58p) Fritz Ingvar Larsson (57p) Erik Johan Uhlén (57p) Stefan Ove Gerhard Ekedahl (56p) Åke Gustav Fagerström (55p) Robert Jonas Alexander af Jochnick (54p) Annili Ingegärd Wood Sylvén (52p) Bo Torsten Nilsson (52p) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (50p) Bo Torsten Patrik Nilsson (50p) Leif Lennart Johansson (48p) Jan Erik Peter Edwall (48p) Anna Jeanette Fagerström Viktorsson (47p) Peeter Uno Umblia (47p) Johan Fredrik Fagerström (47p) Lars Ingemar Andersson (47p) Ulf Mikael Gadd (45p) Bo Lennart Andersson (43p) Lars Torbjörn Hultsberg (43p) Lars Erik Sjöberg (42p) Petra Waltraud Wester (41p) Linda Marie Wijkström (41p) Mats Torulf Hultin (41p) Olof Mattias Jonsson (41p) Erik Gunnar Karlsson (41p) Ruby Tushiya Ujihara Rinman (41p) Poya Motai (41p) Jonas Patrik Berg (41p) Dan Magnus Aronsson (41p) Anders Viktor Borgs (40p) Per-Erik Lennart Nilsson (40p) Knut Torbjörn Kennerfalk (39p) Klas Fredrik Emil Ahlqvist (38p) Stig Göran Andersson (37p) Stig Herbert Andersson (37p) Jan Magnus Fagerström (37p) Bo Eric Gustaf Paulsson (37p) Sören Ingemar Druve (36p) Christer Johan Magnus Magnusson (36p) Per Thomas Kanestad (35p) John Erik Åström (33p) Per Henrik Blomlöv (33p) Anna Maria Katarina Karlsson (33p) Jan Sven Erik Würtz (31p) Tomas Lev Anders Nöjd (31p) Jakob Magnus Nordenfelt (29p) Jan Gunnar Storbjörk (28p) Johan Christian Andersson (27p) Karl Henrik Berggren (27p) Pär-Ola Adolfsson (25p) Thomas Axel Jonas W af Jochnick (24p) Erik Anders Karlsson (24p) Kerstin Marie Louise Rönnberg (23p) Nils David Alexander Hagberg (23p) Jens Göran Nygren (21p) Jan Erik Christer Holmberg (21p)Ökend (21p) Jan Tomas Forslund (21p) Kent Åke Hjalmarsson (20p) Mari Charlotte Valborg Leach (20p) Mårten Jan Anders Mårtensson (20p) Lars Olof Wallén (17p) Hans Göran Carlsson (17p) Björn Bengt Christian Eklundh (16p) Erling Herman Macody Lund (16p) Alexandra Camilla L Lindqvist (15p) Konstantinos Andreas Frountzos (14p) Sven Björn Gunnar Wingquist (14p) Erik Christoffer Andersson (14p) Mathias Kent Arvidsson (14p) Åke Clarence Ingemar Andersson (14p) Ida Matilda Högberg (13p) Kerstin Hillevi Vestin (11p) Karl Kenneth Crister Faaborg (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.