Claes Göran Sylvén (91p)

Man, Född: 1959
Rangordningen antal relationer
Lars Fredrik Hägglund (11) John Erik Åström (10)Ökend (10) Per Thomas Kanestad (6) Stefan Ove Gerhard Ekedahl (5) Jens Göran Nygren (4) Anita Helena Berggren (4) Eva Margareta Eljans (4) Christel Elisabeth Armstrong Darvik (3) Bengt Olof Gustafsson (3) Håkan Lennart Wallin (3) Leif Lennart Johansson (3) Annili Ingegärd Wood Sylvén (3) Jan Magnus Fagerström (2) Carin Els-Marie Oskarsson (2) Elsa Gunnel Marianne Jönsson (2) Karl Kenneth Crister Faaborg (2) Jan Gunnar Storbjörk (2) Göran Kannerby (2) Johan Christian Andersson (2) Bo Torsten Patrik Nilsson (2) Åke Gustav Fagerström (2) Anna Jeanette Fagerström Viktorsson (2) Kjell Erik Jönsson (2) Jan Bertil Norén (2) Mårten Jan Anders Mårtensson (2) Gudrun Yvonne Ingegerd Holmberg (2) Malin Carola Solblomma Lauber (2) Anna Maria Katarina Karlsson (2) Carl Fredrik Niring (2) Ulla Ingegärd Blanking (2) Magnus Sven Robert Jisborg (2) Bo Torsten Nilsson (2) Nils David Alexander Hagberg (2) Åke Clarence Ingemar Andersson (2) Thomas Berndt Magnus Olofsson (2) Andreas Curt Ekman (2) Lars Olof Henrik Andersson (2) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (2) Johan Evald Hedbäck (1) Johan Fredrik Fagerström (1) Anders Viktor Borgs (1) John Lennart Kaleb Evrell (1) Mari Charlotte Valborg Leach (1) Sören Ingemar Druve (1) Per Ivar Torsten Strömberg (1) Karl Henrik Berggren (1) Thomas Axel Jonas W af Jochnick (1) Ann Margaretha Lindh (1) Bo Johan Peter Arneng (1) Peeter Uno Umblia (1) Carl Magnus David Moberg (1) Bengt Paul Jaller (1) Pär-Ola Adolfsson (1) Fritz Ingvar Larsson (1) Knut Torbjörn Kennerfalk (1) Jeanette Ingrid Leona Jäger (1) Therése Maria Hillman (1) Mats Thomas Dahlgren (1) Erik Gunnar Karlsson (1) Lennart Rolf Ivar Verner (1) Ehsan Ashrafi (1) Dan Magnus Aronsson (1) Erik Johan Uhlén (1) Stig Göran Andersson (1) Kerstin Hillevi Vestin (1) Lars Åke Conny Johansson (1) Naemi Anna-Lena Edwinson (1) Lars Torbjörn Hultsberg (1) Sven Håkan Lindskog (1) Petra Waltraud Wester (1) Lars Olof Wallén (1) Klas Fredrik Emil Ahlqvist (1) Anders Egon Svensson (1) Robert Jonas Alexander af Jochnick (1) Nils Erik Bernhard (1) Jan Tomas Forslund (1) Konstantinos Andreas Frountzos (1) Erik Anders Karlsson (1) Marcus Antonius Strandberg (1) Eva Annika Rost (1) Jakob Magnus Nordenfelt (1) Carl Fredrik Willi Persson (1) Mathias Kent Arvidsson (1) Ida Matilda Högberg (1) Bo Erik Sandström (1) Anna E M A Qviberg Engebretsen (1) Hans Michael Nilsson (1) Mats Torulf Hultin (1) Ulf Barkman (1) Bo Lennart Andersson (1) Jan Erik Christer Holmberg (1) Per-Erik Lennart Nilsson (1) Stig Herbert Andersson (1) Björn Bengt Christian Eklundh (1) Karl Peter Whass (1) Kjell Fredrik Alamaa (1) Lena Irene Larsson (1) Sven Björn Gunnar Wingquist (1) Inger Margareta Dahle (1) Cecilia Margaretha Daun Wennborg (1) Lars Erik Sjöberg (1) Erik Christoffer Andersson (1) Andrea Gisle Joosen (1) Ruby Tushiya Ujihara Rinman (1) Bo Eric Gustaf Paulsson (1) Maria Anette Viotti (1) Poya Motai (1) Jan Erik Peter Edwall (1) Knut Olof Magnus Rehn (1) Arthur Thomas Georg Engel (1) Anders Olof Daniel Carlsson (1) Jonathon Barry Clarke (1) Mernosh Saatchi (1) Jan Sven Erik Würtz (1) Per Edvard Odgren (1) Hans Göran Carlsson (1) Richard Gustaf Pantzar (1) Erling Herman Macody Lund (1) Kent Åke Hjalmarsson (1) Lars Ingemar Andersson (1) Christer Johan Magnus Magnusson (1) Elsa Ingalill Hägglund (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Andrea Gisle Joosen (94p) Carl Fredrik Willi Persson (93p) Cecilia Margaretha Daun Wennborg (90p) John Lennart Kaleb Evrell (89p) Ann Margaretha Lindh (89p) Marcus Antonius Strandberg (89p) Carl Magnus David Moberg (88p) Lars Fredrik Hägglund (88p) Jeanette Ingrid Leona Jäger (88p) Bo Erik Sandström (88p) Anna E M A Qviberg Engebretsen (88p) Maria Anette Viotti (88p) Knut Olof Magnus Rehn (88p) Jonathon Barry Clarke (88p) Per Ivar Torsten Strömberg (85p) Christel Elisabeth Armstrong Darvik (85p) Anders Egon Svensson (82p) Lars Åke Conny Johansson (77p) Malin Carola Solblomma Lauber (77p) Karl Peter Whass (77p) Ulf Barkman (75p) Richard Gustaf Pantzar (75p) Jan Tomas Forslund (73p) Mernosh Saatchi (68p) Bengt Olof Gustafsson (67p) Bengt Paul Jaller (67p) Therése Maria Hillman (67p) Eva Annika Rost (67p) Arthur Thomas Georg Engel (67p) Lennart Rolf Ivar Verner (65p) Nils Erik Bernhard (65p) Mats Thomas Dahlgren (64p) Anna Jeanette Fagerström Viktorsson (64p) Stefan Ove Gerhard Ekedahl (64p) Per Edvard Odgren (64p) Åke Gustav Fagerström (63p) Anita Helena Berggren (62p) Inger Margareta Dahle (61p) Eva Margareta Eljans (61p) Ulla Ingegärd Blanking (61p) Jan Bertil Norén (60p) Carin Els-Marie Oskarsson (59p) Gudrun Yvonne Ingegerd Holmberg (59p) Carl Fredrik Niring (59p) Andreas Curt Ekman (59p) Fritz Ingvar Larsson (57p) Elsa Ingalill Hägglund (57p) Lena Irene Larsson (56p) Lars Olof Henrik Andersson (56p) Annili Ingegärd Wood Sylvén (54p) Jan Erik Peter Edwall (53p) Bo Torsten Nilsson (50p) Bo Torsten Patrik Nilsson (49p) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (49p) Peeter Uno Umblia (47p) Lars Erik Sjöberg (46p) Johan Fredrik Fagerström (45p) Bo Johan Peter Arneng (45p) Petra Waltraud Wester (45p) Robert Jonas Alexander af Jochnick (45p) Ruby Tushiya Ujihara Rinman (45p) Poya Motai (45p) Lars Ingemar Andersson (45p) Bo Lennart Andersson (43p) Per-Erik Lennart Nilsson (43p) Leif Lennart Johansson (43p) Erik Gunnar Karlsson (41p) Dan Magnus Aronsson (41p) Mats Torulf Hultin (41p) Anders Viktor Borgs (40p) Lars Torbjörn Hultsberg (39p) Bo Eric Gustaf Paulsson (39p) Klas Fredrik Emil Ahlqvist (38p) Jan Magnus Fagerström (37p) Stig Göran Andersson (37p) Stig Herbert Andersson (37p) Kjell Fredrik Alamaa (37p) Sören Ingemar Druve (36p) Christer Johan Magnus Magnusson (36p) John Erik Åström (33p) Jan Sven Erik Würtz (31p) Knut Torbjörn Kennerfalk (30p) Jan Gunnar Storbjörk (28p) Björn Bengt Christian Eklundh (28p) Karl Henrik Berggren (27p) Jakob Magnus Nordenfelt (27p) Magnus Sven Robert Jisborg (26p) Pär-Ola Adolfsson (25p) Erik Johan Uhlén (25p) Sven Håkan Lindskog (25p) Nils David Alexander Hagberg (25p) Thomas Axel Jonas W af Jochnick (24p) Johan Christian Andersson (24p) Erik Anders Karlsson (24p) Per Thomas Kanestad (21p) Jens Göran Nygren (21p) Jan Erik Christer Holmberg (21p)Ökend (21p) Mari Charlotte Valborg Leach (20p) Mårten Jan Anders Mårtensson (20p) Kent Åke Hjalmarsson (20p) Anna Maria Katarina Karlsson (19p) Lars Olof Wallén (17p) Hans Göran Carlsson (17p) Erling Herman Macody Lund (16p) Mathias Kent Arvidsson (14p) Ida Matilda Högberg (14p) Sven Björn Gunnar Wingquist (14p) Erik Christoffer Andersson (14p) Åke Clarence Ingemar Andersson (14p) Karl Kenneth Crister Faaborg (11p) Kerstin Hillevi Vestin (9p) Konstantinos Andreas Frountzos (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.