Claes Göran Sylvén (83p)

Man, Född: 1959
Rangordningen antal relationer
Lars Fredrik Hägglund (11) John Erik Åström (10)Ökend (10) Per Thomas Kanestad (6) Stefan Ove Gerhard Ekedahl (5) Jens Göran Nygren (4) Anita Helena Berggren (4) Eva Margareta Eljans (4) Christel Elisabeth Armstrong Darvik (3) Bengt Olof Gustafsson (3) Annili Ingegärd Wood Sylvén (3) Håkan Lennart Wallin (3) Fritz Ingvar Larsson (3) Leif Lennart Johansson (3) Mathias Kent Arvidsson (3) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (2) Carl Fredrik Niring (2) Carin Els-Marie Oskarsson (2) Anna E M A Qviberg Engebretsen (2) Elsa Gunnel Marianne Jönsson (2) Kerstin Marie Louise Rönnberg (2) Karl Kenneth Crister Faaborg (2) Nils David Alexander Hagberg (2) Jan Gunnar Storbjörk (2) Göran Kannerby (2) Lars Olof Henrik Andersson (2) Bo Torsten Patrik Nilsson (2) Jan Magnus Fagerström (2) Bengt Paul Jaller (2) Kjell Erik Jönsson (2) Jan Bertil Norén (2) Mårten Jan Anders Mårtensson (2) Gudrun Yvonne Ingegerd Holmberg (2) Malin Carola Solblomma Lauber (2) Johan Christian Andersson (2) Anna Maria Katarina Karlsson (2) Åke Gustav Fagerström (2) Ulla Ingegärd Blanking (2) Magnus Sven Robert Jisborg (2) Bo Torsten Nilsson (2) Åke Clarence Ingemar Andersson (2) Thomas Berndt Magnus Olofsson (2) Andreas Curt Ekman (2) Stig Herbert Andersson (1) Elsa Ingalill Hägglund (1) Erling Herman Macody Lund (1) John Lennart Kaleb Evrell (1) Kjell Fredrik Alamaa (1) Johan Evald Hedbäck (1) Lars Ingemar Andersson (1) Cecilia Margaretha Daun Wennborg (1) Mari Charlotte Valborg Leach (1) Anders Viktor Borgs (1) Andrea Gisle Joosen (1) Lars Erik Sjöberg (1) Sören Ingemar Druve (1) Maria Anette Viotti (1) Ruby Tushiya Ujihara Rinman (1) Thomas Axel Jonas W af Jochnick (1) Knut Olof Magnus Rehn (1) Poya Motai (1) Peeter Uno Umblia (1) Jonathon Barry Clarke (1) Pär-Ola Adolfsson (1) Mernosh Saatchi (1) Knut Torbjörn Kennerfalk (1) Ulf Barkman (1) Jonas Patrik Berg (1) Erik Johan Uhlén (1) Mats Thomas Dahlgren (1) Ehsan Ashrafi (1) Christer Johan Magnus Magnusson (1) Kerstin Hillevi Vestin (1) Stig Göran Andersson (1) Helena Maria Arvidsson Älgne (1) Johan Fredrik Fagerström (1) Naemi Anna-Lena Edwinson (1) Lars Åke Conny Johansson (1) Per Ivar Torsten Strömberg (1) Lars Olof Wallén (1) Lars Torbjörn Hultsberg (1) Ann Margaretha Lindh (1) Karl Henrik Berggren (1) Klas Fredrik Emil Ahlqvist (1) Carl Magnus David Moberg (1) Bo Johan Peter Arneng (1) Nils Erik Bernhard (1) Erik Anders Karlsson (1) Jeanette Ingrid Leona Jäger (1) Eva Annika Rost (1) Jakob Magnus Nordenfelt (1) Therése Maria Hillman (1) Ida Matilda Högberg (1) Erik Gunnar Karlsson (1) Alexandra Camilla L Lindqvist (1) Ulf Mikael Gadd (1) Dan Magnus Aronsson (1) Jan Erik Christer Holmberg (1) Hans Michael Nilsson (1) Björn Bengt Christian Eklundh (1) Bo Lennart Andersson (1) Lena Irene Larsson (1) Karl Peter Whass (1) Per-Erik Lennart Nilsson (1) Sven Håkan Lindskog (1) Anna Jeanette Fagerström Viktorsson (1) Sven Björn Gunnar Wingquist (1) Anders Egon Svensson (1) Petra Waltraud Wester (1) Inger Margareta Dahle (1) Jan Tomas Forslund (1) Robert Jonas Alexander af Jochnick (1) Erik Christoffer Andersson (1) Marcus Antonius Strandberg (1) Konstantinos Andreas Frountzos (1) Bo Eric Gustaf Paulsson (1) Carl Fredrik Willi Persson (1) Ola Johan Roland Wahlström (1) Jan Erik Peter Edwall (1) Bo Erik Sandström (1) Arthur Thomas Georg Engel (1) Anders Olof Daniel Carlsson (1) Per Edvard Odgren (1) Per Henrik Blomlöv (1) Mats Torulf Hultin (1) Richard Gustaf Pantzar (1) Jan Sven Erik Würtz (1) Kent Åke Hjalmarsson (1) Hans Göran Carlsson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Andrea Gisle Joosen (94p) Carl Fredrik Willi Persson (94p) Jeanette Ingrid Leona Jäger (93p) Cecilia Margaretha Daun Wennborg (88p) Anna E M A Qviberg Engebretsen (88p) Per Ivar Torsten Strömberg (86p) John Lennart Kaleb Evrell (82p) Anders Egon Svensson (82p) Maria Anette Viotti (81p) Knut Olof Magnus Rehn (81p) Jonathon Barry Clarke (81p) Ann Margaretha Lindh (81p) Carl Magnus David Moberg (81p) Lars Fredrik Hägglund (81p) Marcus Antonius Strandberg (81p) Bo Erik Sandström (81p) Christel Elisabeth Armstrong Darvik (78p) Malin Carola Solblomma Lauber (77p) Lars Åke Conny Johansson (75p) Karl Peter Whass (75p) Ulf Barkman (71p) Richard Gustaf Pantzar (71p) Helena Maria Arvidsson Älgne (69p) Mernosh Saatchi (68p) Mats Thomas Dahlgren (67p) Kjell Fredrik Alamaa (66p) Nils Erik Bernhard (65p) Per Edvard Odgren (65p) Anita Helena Berggren (62p) Bengt Olof Gustafsson (61p) Bengt Paul Jaller (61p) Eva Annika Rost (61p) Therése Maria Hillman (61p) Inger Margareta Dahle (61p) Eva Margareta Eljans (61p) Ulla Ingegärd Blanking (61p) Arthur Thomas Georg Engel (61p) Jan Bertil Norén (60p) Elsa Ingalill Hägglund (59p) Carin Els-Marie Oskarsson (59p) Gudrun Yvonne Ingegerd Holmberg (59p) Andreas Curt Ekman (59p) Carl Fredrik Niring (58p) Lars Olof Henrik Andersson (58p) Lena Irene Larsson (58p) Ola Johan Roland Wahlström (58p) Erik Johan Uhlén (57p) Fritz Ingvar Larsson (57p) Stefan Ove Gerhard Ekedahl (56p) Åke Gustav Fagerström (55p) Bo Torsten Nilsson (52p) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (50p) Annili Ingegärd Wood Sylvén (50p) Bo Torsten Patrik Nilsson (50p) Jan Erik Peter Edwall (48p) Lars Ingemar Andersson (47p) Peeter Uno Umblia (47p) Johan Fredrik Fagerström (47p) Anna Jeanette Fagerström Viktorsson (47p) Ulf Mikael Gadd (45p) Leif Lennart Johansson (44p) Bo Lennart Andersson (43p) Lars Erik Sjöberg (42p) Per-Erik Lennart Nilsson (42p) Ruby Tushiya Ujihara Rinman (41p) Poya Motai (41p) Jonas Patrik Berg (41p) Bo Johan Peter Arneng (41p) Erik Gunnar Karlsson (41p) Dan Magnus Aronsson (41p) Petra Waltraud Wester (41p) Robert Jonas Alexander af Jochnick (41p) Mats Torulf Hultin (41p) Anders Viktor Borgs (40p) Knut Torbjörn Kennerfalk (39p) Jan Magnus Fagerström (39p) Lars Torbjörn Hultsberg (39p) Klas Fredrik Emil Ahlqvist (38p) Stig Herbert Andersson (37p) Stig Göran Andersson (37p) Bo Eric Gustaf Paulsson (37p) Sören Ingemar Druve (36p) Christer Johan Magnus Magnusson (36p) John Erik Åström (33p) Anna Maria Katarina Karlsson (33p) Per Henrik Blomlöv (33p) Jan Sven Erik Würtz (31p) Jan Gunnar Storbjörk (28p) Nils David Alexander Hagberg (27p) Karl Henrik Berggren (27p) Jakob Magnus Nordenfelt (27p) Johan Christian Andersson (27p) Pär-Ola Adolfsson (25p) Thomas Axel Jonas W af Jochnick (24p) Erik Anders Karlsson (24p) Kerstin Marie Louise Rönnberg (23p) Jens Göran Nygren (21p) Per Thomas Kanestad (21p) Jan Erik Christer Holmberg (21p)Ökend (21p) Jan Tomas Forslund (21p) Mari Charlotte Valborg Leach (20p) Mårten Jan Anders Mårtensson (20p) Kent Åke Hjalmarsson (20p) Lars Olof Wallén (17p) Hans Göran Carlsson (17p) Erling Herman Macody Lund (16p) Björn Bengt Christian Eklundh (16p) Alexandra Camilla L Lindqvist (15p) Ida Matilda Högberg (14p) Sven Björn Gunnar Wingquist (14p) Erik Christoffer Andersson (14p) Konstantinos Andreas Frountzos (14p) Mathias Kent Arvidsson (14p) Åke Clarence Ingemar Andersson (14p) Kerstin Hillevi Vestin (11p) Karl Kenneth Crister Faaborg (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.