Stefan Mostafa Dayne (57p)

Man, Född: 1953
Rangordningen antal relationer
Maria Elisabeth Jacobs (2) Jean-Pierre Ingemar Jacques Zune (1) Hans Erling Gunnar Karlsson (1) Christina Elisabeth Zedell (1) Erik Göran Svensson (1) PER OVE JANSSON (1) Nils Anders Siggesson Fredin (1) Per Håkan Terry Svanberg (1) Satu Martina Wickham (1) Per Roger Persson (1) Inga Elisabet Sandberg (1) Jenny Erika Nobrand (1) Björn Patrik Zettergren (1) Mette Holst (1) Per Erik Håkan Max Tornesque (1) Peter Magnus Kangas (1) Maria Katarina Sofia Antonsson (1) Andreas Ondrej Fredriksson (1) Carl Ronald Peter Sandstedt (1) Carl David Winerdal (1) Stina Monica Christina Lundgren (1) Mikael Amborn (1) Karl Erik Johan Strömberg (1) Göran Alexander Rosenberg (1) Lilian Kristina Hjelte (1) Folke Artur Stellan Olsson (1) Bo Lennart Johansson (1) Gustav Tommy Eklund (1) Chris Eva Christina Österlund (1) Per Wilhelm Ahlin (1) Lars-Åke Jörgen Lundin (1) Kerstin Margareta Amelin (1) Jan Olof Brolund (1) Didrik Greger Gabriel von Seth (1) Marie Thérèse Hellichius (1) CARL-OLOF DAVID ZETTERMAN (1) Bror Göran Eriksson (1) Aylin Brimo (1) Hans Gösta Haglund (1) Ulrika Maria Wennberg (1) Boel Cecilia Godner (1) Anna Maria Alexandra Anstrell (1) Linus Adam Björkman (1) Ebba Magdalena Östlin (1) Margaretha E Holmqvist Ericson (1) Michael Sander Tadeusz Santesson (1) Per Niklas Gladh (1) Sven Magnus Wennlöf (1) Gary Rolf Hjelm (1) Nils Johan Love Bergström (1) Sture Roland Nordberg (1) Nils Göran Palmedal (1) Björn Erik Pettersson (1) Olle Anders Ingemar Glimvik (1) Bo Kenneth Åsell (1) Lars Gösta Almgren (1) Gerd Sylvia Yvonne Berglund (1) Mats Ove Tryselius Jonsson (1) Kjell Åke Bertil Bertilsson (1) Jelena Drenjanin (1) Fredrik Peter Vitrera Luiga (1) Bo Lennart Kalderén (1) Marica Helena Lindblad (1) Deniz Bulduk (1) Pär Klockar (1) Gabriel Melki (1) Arne Tomas Närström (1) Jimmy Naief Baker (1) Leif Lennart Nilsson (1) Olof Peter Olsson (1) Gunn-Lis Asplund (1) Kenneth Olof Öhman (1) Thomas Alexander Mc Guire (1) Elin Agnes Helena Åfeldt (1) Jan-Olof Gustaf Gerhard Rasmusson (1) Nasif Nasib Kasarji (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Boel Cecilia Godner (80p) Maria Katarina Sofia Antonsson (78p) Carl David Winerdal (78p) Göran Alexander Rosenberg (78p) Mikael Amborn (76p) Nils Johan Love Bergström (76p) Kjell Åke Bertil Bertilsson (76p) Jelena Drenjanin (74p) Erik Göran Svensson (71p) Bo Lennart Johansson (71p) Anna Maria Alexandra Anstrell (71p) PER OVE JANSSON (70p) Lilian Kristina Hjelte (69p) Deniz Bulduk (69p) Nasif Nasib Kasarji (62p) Stina Monica Christina Lundgren (61p) Ebba Magdalena Östlin (61p) Per Håkan Terry Svanberg (60p) Kerstin Margareta Amelin (58p) Inga Elisabet Sandberg (57p) Andreas Ondrej Fredriksson (57p) Gustav Tommy Eklund (57p) Lars-Åke Jörgen Lundin (57p) Didrik Greger Gabriel von Seth (57p) Linus Adam Björkman (57p) Sture Roland Nordberg (57p) Marica Helena Lindblad (57p) Hans Erling Gunnar Karlsson (56p) Olle Anders Ingemar Glimvik (56p) Gabriel Melki (56p) Jimmy Naief Baker (56p) Nils Anders Siggesson Fredin (42p) Per Roger Persson (42p) Jan Olof Brolund (42p) Marie Thérèse Hellichius (42p) Hans Gösta Haglund (42p) Lars Gösta Almgren (42p) Bo Lennart Kalderén (42p) Pär Klockar (42p) Arne Tomas Närström (42p) Olof Peter Olsson (42p) Kenneth Olof Öhman (42p) Elin Agnes Helena Åfeldt (42p) Margaretha E Holmqvist Ericson (39p) Per Niklas Gladh (39p) Leif Lennart Nilsson (39p) Gunn-Lis Asplund (39p) Jean-Pierre Ingemar Jacques Zune (35p) Christina Elisabeth Zedell (35p) Satu Martina Wickham (35p) Aylin Brimo (35p) Gary Rolf Hjelm (35p) Björn Erik Pettersson (35p) Mette Holst (30p) Ulrika Maria Wennberg (28p) Chris Eva Christina Österlund (26p) Sven Magnus Wennlöf (19p) Björn Patrik Zettergren (18p) Bo Kenneth Åsell (18p) Peter Magnus Kangas (17p) Fredrik Peter Vitrera Luiga (16p) Gerd Sylvia Yvonne Berglund (14p) Maria Elisabeth Jacobs (12p) Per Erik Håkan Max Tornesque (12p) Per Wilhelm Ahlin (9p) Carl Ronald Peter Sandstedt (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.